Prezident Koyo Bearings ČR Petr Novák přechází do top managementu JTEKT Europe

Prezident společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Petr Novák, přijal pracovní nabídku na pozici Director Corporate Planning, která je součástí Top Managementu v centrále JTEKT Evropa se sídlem v Lyonu ve Francii.

Od 1. července 2020 se zásadně změní organizační struktura olomoucké společnosti Koyo Bearings. Dlouholetý prezident společnosti, Petr Novák, přijal pracovní nabídku na úrovni korporátního řízení Director Corporate Planning. Na nové pozici se zaměří na strategii v celé organizaci JTEKT Evropa a všechny strategické projekty v regionu Evropy, středního východu a Afriky spadající do struktury a odpovědnosti JTEKT Evropa.

„Pracovní pozice v evropské centrále je pro mě velmi zajímavou a jedinečnou profesní výzvou. Přijal jsem ji především ze zájmu podílet se osobně na transformaci probíhající napříč celou korporací. Ve své nové pracovní roli budu zodpovídat za tvorbu strategických změn a jejich následnou realizaci. Nepřímo tak budu moci ovlivňovat budoucnost našeho regionu, včetně olomouckého závodu, kde i přes organizační změny zůstanu jako jeden z jednatelů,“ dodává Petr Novák, který ve společnosti Koyo Bearings působí od jejího založení v roce 2001. V roce 2008, se stal jejím ředitelem a od roku 2014 ji řídil na pozici prezidenta společnosti. Petr Novák je rovněž členem představenstva Sdružení automobilového průmyslu ČR, Hospodářské komory Olomouc a Krajské rady pro inovace a vzdělávání v Olomouckém kraji.

Za olomoucký závod nově převezme odpovědnost Marek Janků, výkonný ředitel společnosti. Marek Janků pracuje ve společnosti od roku 2001. Začínal na pozici Senior Quality Engineer na oddělení kvality a poté pokračoval jako vedoucí procesní technologie. V roce 2012 se vrátil zpět na oddělení kvality jako Quality Manager. Od roku 2019 působí jako výkonný ředitel a jednatel společnosti Koyo Bearings v Olomouci.

kategorie Z členské základny
zpět