Oběhové hospodářství - Circular Economy

Veřejná konzultace na důležité téma z pohledu ČR a jejího průmyslu.

Evropská komise představila začátkem července svoji novou strategii nakládání s odpady a obaly a jejich využívání ve střednědobém horizontu 15 let. - V této souvislosti probíhá veřejná konzultace, kterou vyhlásila Evropská komise k připravovanému balíčku k oběhovému hospodářství (tzv. Circular Economy).
Nový balíček by EK měla předložit v posledním čtvrtletí letošního roku. Ten by měl být tvořen dvěma částmi – na jedné straně legislativními návrhy týkajícími se odpadového hospodářství a na druhé straně navazujícím akčním plánem, zaměřeným nejen na problematiku odpadů, ale na celý životní cyklus výrobků (od zpracovávání zdrojů, přes navrhování produktů, výrobní postupy, opravy, opětovné použití a recyklaci) i zlepšení trhů s druhotnými surovinami.
Připravovaný balíček může nabízet zajímavé možnosti pro určité sektory a vést k novým byznys modelům za předpokladu správného nastavení reálných cílů.
Navrhované cíle by pro členské státy Evropské unie znamenaly konkrétně zákaz ukládání recyklovaného odpadu na skládky (zejména plastů, papíru, kovů, skla a biologicky rozložitelného odpadu)od roku 2025, povinnost recyklovat 70 procent komunálního odpadu a 80 procent obalů od roku 2030, omezit znečišťování moří, snížit objem potravinového odpadu a zajistit plnou sledovanost nebezpečného odpadu.
Účelem opatření je, stručně řečeno, výrazné zvýšení recyklace a omezení skládkování. Z širšího hlediska předpokládá „ekologizaci ekonomiky“ - eliminaci plýtvání, zvýšení produktivity zdrojů, vytvoření nových pracovních míst i zlepšení životního prostředí.

Pokud máte zájem zapojit se do veřejné diskuze EK k oběhovému hospodářství, zasílejte prosím své náměty a připomínky  do Sekce hospodářské politiky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 14.8.2015.

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Aktuálně
zpět