Informace z Výboru pro investice Rady vlády pro konkurenceschopnost (2)

SP ČR je členem Výboru pro investice – řeší otázky zlepšení investičního prostředí

Dne 20.4.2015 se sešel poprvé Výbor pro investice v rámci Rady vlády pro
konkurenceschopnost a hospodářský růst, kde má SP ČR své zastoupení. Mezi
hlavní témata jednání patřilo téma „povolovacích řízení a možnosti jejich
zkrácení/zjednodušení“, „možnosti zlepšení průmyslových zón (podpora investic
nad rámec současného systému)“ a „Národní investiční strategie – možnosti
financování investic prostřednictvím ČMZRB“. Neformální verzi zápisu
z jednání formou poznámek lze nalézt v neveřejné části.

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu
Aliapuliosová Eva
/
kategorie Aktuálně
zpět