B. Čížek: Vláda by měla posuzovat jen strategické pobídky


Od loňského podzimu platí nová pravidla pro udělování investičních pobídek. Nově schvaluje každou pobídku po splnění všech zákonných pravidel Vláda ČR. „Pro některé podniky může být takový proces netransparentní a potenciálně odrazující. Investoři hledají zejména stabilitu a jasné podmínky,“ říká v rozhovoru Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Jak podle vás funguje nový systém udělování pobídek? Očekávali jste tak výrazný propad zájmu žadatelů?
Systém pobídek potřeboval změnu směrem k větší selektivnosti. Očekávali jsme, že se počet žadatelů kvůli novým kritériím, jako je vyšší přidaná hodnota a výše mezd, výrazně sníží. Ministerstvo průmyslu a obchodu odhadovalo, že žadatelů bude přibližně polovina. Nyní se k tomu přidala i ekonomická situace. V období krizí a nejistot podniky své investice obvykle odkládají, ačkoliv jsou pro jejich budoucí rozvoj i ekonomiku potřebné. Ve stávající koronavirové krizi firmy musí ale také řešit řadu jiných problémů a na komplexnější vyhodnocení je zatím brzy. Tak výrazný propad nicméně nikdo neočekával. Ukazuje se mimo jiné, že naše námitka k úloze vlády rozhodovat o všech jednotlivých investicích byla správná.

Přispěla právě podmínka rozhodování vlády k ochlazení zájmu firem? Neopadl v době krize zájem o investice celkově?
Schvalování vládou ke snížení žádostí o investiční pobídky určitě přispělo. Je to neobvyklé a například u dotačních programů toto vláda nedělá. Pro některé podniky může být takový proces netransparentní a potenciálně odrazující. Investoři hledají zejména stabilitu a jasné podmínky. Podle našeho průzkumu plánují dvě třetiny podniků snížit své investice v letošním roce a skoro polovina podniků i v roce 2021. To není dobrá zpráva, investice jsou pro růst firem a ekonomiky potřeba. Právě s ohledem na současnou situaci musí vláda jasně deklarovat svou vstřícnost a záměr kvalitní investice podpořit. A to i u investičních pobídek jako jednoho z nástrojů investiční podpory.

Podporujete změnu v tom, o kterých pobídkách by měla vláda rozhodovat? Jaké další úpravy v systému byste uvítali?
Za nás i nadále platí, že vláda by měla posuzovat jen pobídky strategické. Nedává smysl, aby se zabývala všemi žádostmi, i těmi od malých a středních podniků či žadatelů v postižených regionech. Další schvalování na vládě poté, co pobídku schválily všechny dotčené úřady na pracovní úrovni, navíc prodlužuje už tak zdlouhavý proces. Je také nutné pro příjemce pobídek prodloužit některé lhůty, které firmy nyní nemohou z objektivních důvodů spojených s pandemií, nouzovým stavem a poklesem hospodářství plnit. Jsme proto rádi, že MPO nyní předložilo návrh, který jsme podporovali a který žadatelům poskytne více času. Návrh již schválila vláda a čeká na schválení ve sněmovně. Věříme, že k tomu dojde co nejrychleji v rámci zrychleného procesu.

Jak hodnotíte rozšíření strategických odvětví o výrobce zdravotnických potřeb?
Svaz tuto změnu s ministerstvem průmyslu konzultoval a podporuje ji. Její efekt se ale kvůli dlouhé přípravě investic a procesu schvalování projeví až se zpožděním. Musíme si ale uvědomit, že abychom pobídkou motivovali investory z tohoto odvětví, je důležité zajistit, aby z Česka nezmizely zkušební laboratoře, ve kterých mohou výrobci své zdravotnické prostředky certifikovat, o což se spolu s MPO dlouhodobě snažíme.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Rozhovory
zpět