Brexit: Chceme nastavit minimálně dvouleté přechodné období

Na jednání u kulatého stolu u britské premiérky Theresy May promluvili všichni reprezentanti evropského průmyslu. „Za Českou republiku jsem zdůraznila potřebu zachovat firmám stávající podmínky po celou dobu přechodného období,” zdůrazňuje klíčový moment pro vzájemný obchod mezi Českou republikou a Velkou Británií Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Všichni zúčastnění jsme se shodli na tom, že pro byznys všech evropských zemí je nyní důležité zachovat stávající podmínky mezi VB a EU, nastavit minimálně dvouleté přechodné období a včas zveřejnit pravidla nové hospodářské spolupráce mezi VB jako nečlenskou zemí EU a jejími členskými zeměmi. O tomto panuje shoda na obou stranách kanálu.

„Pro firmy chceme hlavně předvídatelnost a jasné podmínky. Samozřejmě bychom za Svaz průmyslu a dopravy do budoucna preferovali dohodu na úrovni Free Trade Agreement, tedy dohody o volném pohybu. Naši podnikatelé si ještě pamatují kolony na hranicích, překážky obchodu a administrativu před tím, než jsme vstoupili do EU. Vrátit se v čase by byl podle mě velký krok zpět,” doplňuje Kuchtová.

Tzv. útesovému scénáři (Cliff edge) se chtějí vyhnout všechny země. O tom, že by mezi zeměmi platil pro hospodářský styk podmínky Světové obchodní organizace (WTO), se na jednání ani nediskutovalo.

Jak se vyjednává o obchodních podmínkách po brexitu?

Gbelec Ondřej
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět