Zaměstnavatelé požadují zachování karenční doby

Svaz průmyslu a dopravy dnes ráno uspořádal jednání zástupců zaměstnavatelů k vyhodnocení vládních návrhů na rušení karenční doby, které bylo předmětem mimořádné tripartity. Delegace zástupců zaměstnavatelů se po pečlivém zvážení situace, na základě názorů svých členů, jednomyslně shodla, že ani jeden z předložených návrhů nemůže podpořit. Prezident Svazu průmyslu a dopravy, Jaroslav Hanák, zaslal stanovisko zaměstnavatelů dnes dopoledne dopisem premiérovi v demisi, Andreji Babišovi.

Pod stanovisko se podepsaly nejdůležitější zaměstnavatelské organizace v ČR: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

Znění dopisu: 

Vážený pane předsedo vlády,

po důkladném posouzení předložených variant na zrušení karenční doby v našich členských základnách, kdy jsme obdrželi od našich členů řadu názorů na jednotlivé varianty, a to nejenom z pohledu ekonomických dopadů na zaměstnavatele, ale celkově i na zaměstnance, firemní personální politiku a na českou ekonomiku jako celek, nemůžeme žádnou z uvedených variant v současné době podpořit.

Požadujeme, aby karenční doba zůstala nadále zachována a k jejímu zrušení se přistoupilo až poté, co budou zavedeny mechanismy, které by předcházely jejímu zneužívání (e-neschopenka).

Všechny navrhované varianty přinášejí riziko nárůstu doby pracovní neschopnosti zaměstnanců, což je pro zaměstnavatele zásadní nežádoucí důsledek této změny, který by vyvolal zvýšení nároků na ostatní zaměstnance a vyšší finanční náklady pro zaměstnavatele z důvodu nárůstu a proplácení přesčasové práce. Návrhy tuto situaci nereflektují. Vůbec nezohledňují aktuální situaci na trhu práce, kdy nám chybí statisíce zaměstnanců ve všech sektorech včetně státní správy.

Vážený pane předsedo vlády, jsme připraveni o navrhovaném zrušení karenční doby jednat, jakmile vláda zavede e-neschopenku. Vyzýváme ke zrychlení procesu, plánovaný rok zavedení 2020 je pozdě. Pak jsme připraveni jednat o úpravě varianty číslo dvě, kterou předložilo hnutí ANO. Náš zásadní požadavek na její úpravu je, aby v sobě nesla kompenzaci zaměstnavateli za poskytování náhrady mzdy 30 %, a to ve snížení pojistné sazby odvodu nejméně o 0,2 %.

Věříme, že vláda v demisi zohlední stávající kritický stav na trhu práce. Žádáme, aby nás průběžně informovala o řešení této otázky.

Dopis předsedovi vlády s podpisy zde.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět