Svaz průmyslu nedoporučuje zkracovat pracovní dobu

ČESKÁ REPUBLIKA NESPLŇUJE PŘEDPOKLADY PRO ZKRÁCENÍ PRACOVNÍ DOBY

 • Předpokladem pro zkrácení pracovní doby je vysoká produktivita práce a dostatek lidí na pracovním trhu. Česká republika nesplňuje ani jedno.
 • V ČR je dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost z EU. V některých regionech nabídka volných pracovních míst převyšuje počty uchazečů o práci. Zaměstnavatelé si přetahují zaměstnance.
 • Zkracování pracovní doby si mohou dovolit státy, které mají tak vysokou produktivitu práce, aby pomohla vykrýt výpadek, který vznikne ve fondu pracovní doby. Mezi takové země Česká republika zatím nepatří.

JAKÁ JE PRAXE V ZAHRANIČÍ

 • Většina států EU, včetně našich sousedů Německa, Rakouska, Polska a Slovenska, mají nastavenou pracovní dobu na 40 hodin týdně a 8 hodin přesčasů (celkem 48 hodin).
 • Ke snížení pracovní doby nepřistoupilo ani Německo, které by si svou úrovní produktivity práce teoreticky snížení týdenního limitu pracovní doby mohlo dovolit.
 • V roce 2002 se plošně snížila pracovní doba ve Francii z 39 hodin týdně na 35. To mělo pomoci vytvořit více pracovních míst a snížit nezaměstnanost. Pro firmy mělo být výhodnější najmout nové zaměstnance než platit těm stávajícím přesčasy. Studie ale ukázaly, že se celková zaměstnanost zásadně nezměnila.

CO DĚLAJÍ ČESKÉ FIRMY PRO ZAMĚSTNANCE

 • Zaměstnavatelé mohou zkrátit stanovenou pracovní dobu, aniž by snížili mzdu, kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem. Záleží to ale na individuálních možnostech firmy, charakteru práce a provozu.
 • Firmy nabízejí benefity v podobě flexibilních forem zaměstnávání:
  • dohody o pracovní činnosti a provedení práce, které často využívají matky s dětmi,
  • pružná pracovní doba, individuální pracovní doba,
  • job sharing – sdílení téhož pracovního místa více zaměstnanci,
  • home office.

CO BY MOHLO NASTAT, POKUD BY DOŠLO KE ZKRÁCENÍ PRACOVNÍ DOBY

 • Firmy mnohdy řeší problémy s čerpáním dovolených či dodržením přestávek v práci. Vlivem zkrácení pracovní doby by byli zaměstnanci ještě více ve stresu, aby splnili své pracovní úkoly ve zkráceném čase. To se může odrazit na jejich bezpečnosti i zdraví.
 • Zkrácení pracovní doby by mělo negativní dopad na konkurenceschopnost firem a ve svém důsledku by neprospělo ani zaměstnancům, kteří jsou již dnes maximálně vytížení přesčasovou prací.
Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět