Výjimky ze zákazu přeshraničního pohybu mají nově někteří pracovníci v chemickém a farmaceutickém průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá nadále v souvislosti s aktuální situací o doplnění výjimek pro zachování provozoven či o doplnění výjimek ze vstupu a vycestování do a z České republiky.

Dílčí nové výjimky platné od 26. 3. 2020 má již chemický a farmaceutický průmysl. Možný je také vstup pracovníků kritické infrastruktury, který chce Svaz průmyslu ještě více specifikovat a rozšířit o další obory.

S ohledem na časté dotazy členů, doporučujeme firmám sledovat aktualizace výjimek k pohybu pracovníků do/ze zahraničí. Podrobněji aktuální výjimky z pohybu osob přes hranice můžete sledovat na stránkách ministerstva vnitra.

Již dříve jsme zveřejnili základní informace a odkazy k této problematice. Stále ale jednáme na základě námětů členů Svazu o možnosti zajištění provozu ve firmách a rozšíření výjimek, a to jak za některé obory průmyslu, tak například jsme požádali i o možnost získat či vyslat experty pro specializovaná zařízení, které nejde nahradit jiným pracovníkem.

zakaz pohyb

Samozřejmě je nutné sledovat i vývoj v zahraničí, kde se situace rychle mění a jednotlivé země mají své specifické podmínky.

kategorie Právní infoservis
zpět