Děkujeme vládě za schválení kurzarbeitu, návrh ale působí opatrně

Svaz průmyslu a dopravy ČR děkuje vládě za přijetí tzv. kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla omezení v souvislosti s šířením koronaviru. Jde o průlomové rozhodnutí, které je pro českou ekonomiku velice důležité. Svaz průmyslu oceňuje i rychlost schválení. Návrh ale podle nás zatím působí příliš opatrně.

„Děkujeme, že vláda rychle schválila většinu základních pilířů Kurzarbeitu. Pro fungování firem a uchování zaměstnanosti je to průlomové rozhodnutí. Vláda ale zatím vyhodnocuje všechny dopady a schválený návrh je proto z našeho pohledu opatrný a obsahuje příliš omezení. Pro nás jsou zásadní i další body, které ve schváleném návrhu nevidíme, jako například platnost programu nejméně šest měsíců nebo strop pro výpočet státního příspěvku alespoň 1,5násoku průměrné mzdy, “ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

„Kurzarbeit nesmí vyloučit uzavřené výroby. Bylo by to nerovné zacházení, které by mohlo likvidovat několik odvětví v čele s automobilovým průmyslem, který přitom dosud táhl českou ekonomiku,“ dodává Jan Rafaj.

Body, které jsou pro zaměstnavatele zásadní a v návrhu prozatím chybí:

  • Platnost programu nejméně 6 měsíců.
  • Strop pro výpočet státního příspěvku alespoň 1,5násobek průměrné mzdy (nyní schválený medián mzdy).
  • Kurzarbeit nesmí vyloučit uzavřené výroby. Bylo by to nerovné zacházení, které by mohlo likvidovat několik odvětví v čele s automobilovým průmyslem, který přitom dosud táhl českou ekonomiku.
  • Odpuštění odvodů sociálního pojištění na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Vláda prozatím schválila na měsíc březen následující (prodlužování se bude projednávat):

1. Zaměstnanci v karanténě (14 dní), (účinnost do června)

a. Zaměstnavatel hradí 60 % mzdy zaměstnancům.
b. Stát hradí 100 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci.

2. Zavření provozoven na základě rozhodnutí Vlády

a. Zaměstnavatel hradí 100 % mzdy zaměstnancům.
b. Stát hradí 80 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci.

3. Částečné omezení provozu z důvodu většího počtu zaměstnanců v karanténě – po dobu karantény nebo OČR

a. Zaměstnavatel hradí 100 % mzdy zaměstnancům.
b. Stát hradí 80 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci, maximálně však 80 % mediánu průměrné mzdy na každého zaměstnance.
c. Minimální počet zaměstnanců na překážce v práci 30 %.

4. Omezení výroby, poskytování služeb, prodeje, zdravotní péče z důvodu nedostatku vstupů v souvislosti s mimořádnou situací

a. Zaměstnavatel hradí minimálně 80 % mzdy zaměstnancům.
b. Stát hradí 50 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci, maximálně však 50 % mediánu průměrné mzdy na každého zaměstnance.

5. Omezení výroby, poskytování služeb, prodeje, zdravotní péče se snížením výnosů o více než 30 %

a. Zaměstnavatel hradí 60-80 % (dle kolektivní smlouvy/vnitřního předpisu) mzdy zaměstnancům.
b. Stát hradí 50 % mzdy vyplacené zaměstnavatelem zaměstnanci, maximálně však 50 % mediánu průměrné mzdy na každého zaměstnance.

Maximální strop pro výpočet mzdy za zaměstnance je mzdový medián.
V tomto týdnu bude schválen metodický pokyn.
Jedná se o hrubou mzdu.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět