Nový výklad MPSV k testování: Do konfirmačního PCR testu může být pracovník v karanténě

MPSV v novém výkladu pravidel pro testování zaměstnanců připustilo, že mezi pozitivním antigenním testem a konfirmačním PCR testem může být zaměstnanec v karanténě. V takovém případě jde o osobní překážku v práci na straně zaměstnance.

Doba mezi pozitivním výsledkem antigenního testu do výsledku konfirmačního PCR testu, kdy zaměstnanec není vpuštěn na pracoviště, neboť zaměstnavatel má povinnost nepřipustit na pracovišti přítomnost zaměstnance bez negativního testu, je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Za tuto dobu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku.

To ale neplatí, byla-li zaměstnanci současně nařízena karanténa ve smyslu § 191 zákoníku práce. V takovém případě má tato důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance podle § 191 zákoníku práce přednost před jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, neboť důvod suspenze pracovního závazku leží na straně zaměstnance, nikoliv zaměstnavatele.

Celé výkladové stanovisko MPSV Povinné testování zaměstnanců a jeho pracovněprávní souvislosti ke stažení.

kategorie Právní infoservis
zpět