OECD: Vlády musí pracovat na restartu ekonomiky

SP ČR: ABYCHOM ČESKOU EKONOMIKU ZACHRÁNILI, OČEKÁVÁME OD VLÁDY RYCHLOU AKCI A POMOC

Každý měsíc utlumení ekonomiky kvůli boji s epidemií koronaviru sníží roční tempo růstu HDP o 2 procentní body. Jen cestovní ruch přijde o 70 procent svého výkonu. Mnoho zemí letos spadne do recese, vyplývá z březnové analýzy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Vlády ovšem už musí začít pracovat na opatřeních, která pomohou vrátit ekonomiku co nejdříve k normálu. Svaz průmyslu radí mimo jiné zavést srozumitelný a flexibilní kurzarbeit, zavést příspěvky na fixní náklady a uvolňovat restrikce, jakmile to bude možné.

VLÁDA MUSÍ HLEDAT MOŽNOSTI, JAK PŘISPĚT NA FIXNÍ NÁKLADY FIREM

„Až dosud jsme se soustředili hlavně na opatření, která firmám pomáhají v době krize. To je v pořádku, ale vláda musí být rychlejší a aktivnější. Očekáváme, že bude nadále hledat, jak minimalizovat škody, a to dalším příspěvkem na další fixní náklady firmám, které se ocitly v problémech. Čekat až se situace zhorší a přicházet až následně s dodatečnými opatřeními bude pro ekonomiku dražší,“ vyzývá viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

PROPAD EKONOMIKY SE NESMÍ PŘENÁŠET NA ZDRAVÉ SEKTORY

„Žádáme, aby vláda svými rozhodnutími nepřenášela propad ekonomiky i na banky, energetiku, pronajímatele nebytových prostor, telekomunikační služby a další. V opačném případě bude zbývající část zdravého sektoru, který může napomoci aktivovat ostatní, rozhodnutími vlády zavlečen do dluhových problémů a celý problém ekonomiky se jen rozšíří,“ komentuje Jan Rafaj.

„Již nyní je jasné, že jen pro českou ekonomiku se bavíme letos o významných ztrátách v řádech stovek miliard korun. To se projeví na trhu práce, v investiční aktivitě a v celkové kondici ekonomiky. Logicky na nás jako otevřenou ekonomiku dopadne krizová situace našich obchodních partnerů. Musíme se proto už zaměřit i na opatření, která naši ekonomiku pomůžou znovu nastartovat do budoucna, až problémy s pandemií koronaviru poleví,“ zdůrazňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Například v hlavních evropských ekonomikách představují služby uzavřené vládním nařízením asi jednu třetinu produkce. To znamená, že za každý měsíc, kdy zůstávají tato odvětví uzavřená, poklesne roční HDP o 3 %. Evropská ekonomika se tak letos dostane do hluboké recese, varuje Mezinárodní měnový fond.

STRIKTNÍ OPATŘENÍ SE MUSÍ UVOLŇOVAT, JAKMILE TO PŮJDE

„Očekáváme, že nejpozději po Velikonocích vláda přejde na chytrou karanténu a umožní tak znovu otevřít obchody a firmy. Zároveň žádáme, aby přehodnotila striktní opatření na hranicích a povolila zejména vstup vysoce kvalifikovaným odborníkům,“ doplňuje Jan Rafaj.

KURZARBEIT – FIRMY POTŘEBUJÍ OBDRŽET PENÍZE DO SEDMI DNŮ

„Firmám, které budou pandemií koronaviru nejvíce postiženy a na jejichž produkci ekonomika stojí, musíme návrat do normálu co nejvíce usnadnit. Ať už opatřeními, jako je správně fungující kurzarbeit, nebo dalšími. Pro firmy je ale klíčové, aby byl kurzarbeit procesovaný srozumitelně a flexibilně, aby firmy mohly obdržet peníze do sedmi dnů od podání žádosti. Jinak jim bude chybět hotovost. Důležité také bude, aby kurzarbeit fungoval déle než jen uvažovaný jeden měsíc. Jedině tak se podaří ekonomiku co nejrychleji znovu nastartovat,“ dodává viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Opatření na restart ekonomiky by měla být mezinárodně koordinovaná, doporučuje OECD. Svaz průmyslu a dopravy ČR se na formulaci doporučení OECD podílí. Od roku 1996 je členem Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při OECD, který spolupracuje s OECD i v době pandemie COVID-19.

UNCTAD, Konference OSN o obchodu a rozvoji, upozorňuje, že ve světě výrazně poklesnou i přímé zahraniční investice. Aktualizované odhady ekonomického dopadu pandemie COVID-19 a revize příjmů největších nadnárodních podniků naznačují, že v letech 2020 a 2021 by mohly přímé zahraniční investice poklesnout o 30 až 40 %. Celosvětově patří mezi nejvíce zasažená odvětví energetika, která kvůli poklesu cen ropy zažívá dvojnásobný šok, a dále letecká doprava a automobilový průmysl.
kategorie Tiskové zprávy
zpět