Podnikatelská mise doprovází na Ukrajinu vicepremiéra Havlíčka

Podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR s padesátkou tuzemských exportérů vyráží 19. října za obchodními příležitostmi na Ukrajinu. Delegace podnikatelů pod vedením prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka doprovodí na zahraniční cestě místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. V Kyjevě budou podnikatelé jednat se svými ukrajinskými protějšky. Nové obchodní příležitosti budou během dvoudenní mise hledat společnosti, které působí např. v civilním letectví, digitalizaci průmyslu, strojírenství a IT, zemědělství a vinařství, dále také banky, investiční a právnické společnosti. Svaz průmyslu misi organizuje společně s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS.

„Aktuálně na Ukrajině působí dvě stovky českých firem. Mezi nimi jsou velcí průmysloví hráči, ale i malé a střední podniky. Naše tradiční značky jsou zde známé od dob Československa a česká průmyslová produkce tu má velice dobré jméno. Kromě toho je struktura ukrajinského průmyslu podobná té naší. To jsou skvělé předpoklady pro rozvoj další spolupráce,“ uvádí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

To potvrzuje například Petr Mikel, marketingový manažer dopravní a logistické společnosti EGT Express. „Na Ukrajině působíme již osm let a po tuto dobu zde máme i vlastní obchodní zastoupení. Od účasti na podnikatelské misi si slibujeme posílení našich obchodních aktivit na Ukrajině a marketingovou podporu našich spolupracovníků zde,” říká.  

V posledních 18 měsících ukrajinskou ekonomiku výrazně ovlivnila epidemie Covid-19. V roce 2020 poklesl tamní HDP zhruba o 4 procenta. Odložilo se také mnoho podnikatelských příležitostí pro české firmy. Nyní se však očekává opětovný restart ekonomického růstu, což přináší i nové možnosti pro české podniky. 

„Celkový obrat obchodu mezi Českou republikou a Ukrajinou narostl v prvních sedmi měsících letošního roku o 40 procent oproti stejnému období v roce 2020. Díky tomu se podařilo dorovnat vzájemnou obchodní bilanci na úroveň před počátkem koronavirové krize. Ukrajinský trh je z dlouhodobého hlediska jedním z nejzajímavějších diverzifikačních trhů pro české exportéry, především proto se hodnota českého exportu od roku 1993 téměř zdesetinásobila,“ vysvětluje místopředseda vlády Karel Havlíček.

Ukrajinská vláda v posledních letech zavádí zásadní ekonomické reformy. Harmonizace právních předpisů s pravidly EU napomůže snížit obchodní bariéry. Stát se zaměřil i na postupnou privatizaci státních podniků, redukuje administrativní zátěž pro podnikatele a klade důraz na transparentnost veřejných zakázek. 

Na Ukrajině probíhají rekonstrukce rozsáhlé sítě dálnic a modernizace státní železnice, příležitost uplatnit se zde mají podniky z dopravního průmyslu a infrastruktury. Mezi další perspektivní oblast patří digitalizace, české firmy zde mohou navázat spolupráci zejména s ukrajinským státním sektorem. Výstavba závodů na zpracování odpadů a čističek odpadních vod je skvělá šance pro české firmy z vodohospodářského a odpadního průmyslu.

ČESKÉ FIRMY SE PROSAZUJÍ POD ZEMÍ I VE VZDUCHU 

Na podnikatelské misi zástupci TVK ENERGO s.r.o. a ukrajinské státní těžební společnosti UMCC JSC podepíší smlouvu na dodávku náhradních dílů elektro komponentů pro těžební technologii, která je původem z České republiky. Koncem 80. let ji na Ukrajinu dodaly české firmy. Hodnota této technologie v přepočtu na dnešní částky dosahuje dvou miliard korun. Podpisem smlouvy bude pokračovat dlouhodobá spolupráce v oblasti oprav a servisu velkostrojů a dalšího zařízení pro dobývání a převoz skrývky v titanovém povrchovém dole GMK Vilnogirsk. 

„Původní technologie prochází postupnou modernizací a díky kvalitní údržbě provozovatele vykazuje minimální poruchovost. Odpovídá i současným požadavkům z hlediska ekonomiky a bezpečnosti práce. Všechny díly, inženýring a dokumentace jsou originální, díky tomu se daří zajistit požadavky na nejvyšší kvalitu, což nám umožňuje poskytnout i nadstandardní záruku,“ popisuje Vladimír Karpíšek, jednatel společnosti TVK Energo. 

Své obchodní aktivity má na ukrajinském leteckém trhu Czech Aviation Training Centre, která školí piloty i palubní personál. Prostřednictvím mise a s pomocí zastupitelského úřadu v Kyjevě chce společnost prohloubit své stávající kontakty a navázat nové.

„Naší snahou je nejenom rozvinout spolupráci s leteckými společnostmi, ale rozšířit ji i na další subjekty, jako jsou univerzity, výcviková střediska v oblasti civilního letectví a další. Vidíme v nich velký potenciál do budoucna, zvláště s ohledem na plánovanou transformaci civilního letectví na Ukrajině na evropské standardy EASA,” komentuje Ladislav Slípka, obchodní ředitel Czech Aviation Training Centre. 

UKRAJINA JE PRO ČESKO 20. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OBCHODNÍ PARTNER

Obchodní výměna Česka a Ukrajiny dosáhla v roce 2019 hodnoty bezmála 64 miliard korun. Čeští exportéři vyvezli na Ukrajinu zboží a služby v hodnotě 35,1 miliard. Ukrajinský import do Česka měl hodnotu 28,8 miliard. Kvůli pandemii koronaviru vzájemný obchod v roce 2020 klesl přibližně o 7 procent na 59,3 miliardy korun. 

kategorie Tiskové zprávy
zpět