SP ČR doprovodí s podnikateli předsedu senátu do Pobaltí

V neděli 31. října odlétá Svaz průmyslu a dopravy ČR s tuctem českých podnikatelů na pětidenní podnikatelskou misi do Pobaltí. Pod vedením prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka doprovodí podnikatelská delegace předsedu Senátu PČR Miloše Vystrčila. Zástupci firem z oblasti energetiky, elektrotechniky, IT, zpracovatelského, chemického nebo farmaceutického průmyslu budou o obchodních příležitostech jednat s potenciálními partnery na dvou obchodních fórech v Tallinnu a ve Vilniusu. Delegace v Estonsku navštíví také Estonskou investiční agenturu, průmyslový park Pakri nebo inovační centrum Mektory. V Litvě se zúčastní zahájení výstavy o Václavu Havlovi v tamním parlamentu.

„Estonsko a Litva se řadí na desáté, respektive jedenácté místo v žebříčku nejlepších zemí, v nichž se snadno podniká. Oba státy si prošly pozoruhodnými hospodářskými reformami, které zavedly přívětivé podnikatelské prostředí. Jsou to inspirativní státy a lídři digitalizace,“ uvádí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

České firmy mají příležitost uplatnit se v těchto zemích ve společných projektech například v high-tech strojírenství a elektrotechnice, energetice, farmaceutickém a chemickém průmyslu nebo v dopravě a rozvoji infrastruktury.

„Velmi si vážím toho, že oficiální senátní delegaci na návštěvě Estonska a Litvy doprovází skupina českých podnikatelů sdružených ve Svazu průmyslu a dopravy ČR. Aktivní podporu podnikání ze strany politiků považuji za velmi důležitou, a právě proto jsou podnikatelé významnou součástí naší delegace,“ komentuje podnikatelskou misi předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Farmaceutická společnost Stoelze Union využije podnikatelskou misi k osobním konzultacím technologických otázek se svými partnery. „Pobaltí je pro nás významný region. Již řadu let velmi aktivně spolupracujeme s lokálním farmaceutickým průmyslem, a především od vstupu těchto zemí do EU se zde naše aktivity znásobily. Od účasti na podnikatelské misi si slibujeme posílení a marketingovou podporu našich obchodních aktivit v Pobaltí. Zázemí podnikatelských fór na tak vysoké politické úrovni jednoznačně mohou pomoci ve vnímání České republiky a českých firem jako velmi spolehlivého partnera,“ zdůvodňuje svou účast na misi Radek Kiesel, vedoucí odbytu společnosti Stoelze Union.

V POBALTÍ VEDE DIGITALIZACE

Pobaltské státy jsou známé svým progresivním přístupem k digitalizaci ekonomiky i státní správy. Nejvýrazněji se tímto směrem profiluje Estonsko, které patří k evropským lídrům digitalizace.

„Pro poradenskou a softwarovou společnost Logio, jednoho z hlavních hráčů v procesu digitalizace, jsou pobaltské trhy jedním z hlavních partnerů a místem, kde vidíme obrovský obchodní potenciál. Vnímáme jako velkou výhodu, pokud při vstupu na nové trhy můžeme využít možností podnikatelské mise organizované Svazem průmyslu a dopravy ČR, neboť věříme, že nám zprostředkuje kontakty se subjekty, které daný trh znají a jsou na něm etablované,“ říká k účasti na misi Vojtěch Cuchý, šéf partnerské sítě Logio.
Podnikatelská delegace v Estonsku mimo jiné navštíví informační centrum o digitalizaci a e-governmentu e-Estonia, kde její zástupci firmám přiblíží program digitalizace v Estonsku.

Velký důraz na rozvoj inovativních přístupů klade také Litva. „Litva zaujala pozici regionálního centra mezinárodních IT společností. To přispělo k její větší ekonomické odolnosti a umožnilo lépe se chránit před dopady krize Covid-19. Díky tomu Litva zaznamenala v roce 2020 nejnižší pokles HDP z celé Evropské unie, a to o 0,8 %,“ doplňuje prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák.

VZÁJEMNÝ OBCHOD S LITVOU A ESTONSKEM

Česko je významným litevským obchodním partnerem a vzájemný obchod rostl i v koronavirovém roce 2020. Tuzemské firmy tam vyváží především stroje a průmyslová zařízení, kotle nebo dopravní prostředky. V roce 2020 dosáhla hodnota českého exportu do Litvy 18,3 miliardy korun. Litevské firmy do Česka přivezly zboží a služby za 9,7 miliardy.

Estonské hospodářství je založeno převážně na službách, jako je například IT nebo bankovnictví. Čeští exportéři sem v roce 2020 vyvezli zboží a služby v hodnotě 8,3 miliardy korun, především stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky, průmyslové spotřební zboží a chemikálie. Dovoz z Estonska měl hodnotu 2,5 miliardy korun. Vzájemný obchod negativně ovlivnila epidemie koronaviru.

kategorie Tiskové zprávy
zpět