České firmy na misi s prezidentem rozvinou obchodní vztahy v Itálii

Tři desítky zástupců firem a organizací zamíří s podnikatelskou misí Svazu průmyslu a dopravy ČR do Říma a Milána. Podnikatelská delegace, kterou vede prezident SP ČR Jan Rafaj, doprovodí od pondělí 27. listopadu do Itálie prezidenta republiky Petra Pavla. Dvoudenní pracovní cesta je zaměřena zejména na sektory letectví, energetiky, obrany, dopravy a moderních technologií.

mise italie odleta
Itálie je pátým nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky v Evropě a působí zde již stovky českých firem, které zde dlouhodobě ukazují svou konkurenceschopnost a kreativitu. Na italském trhu se jim daří v různých oblastech, jako jsou aerospace, zelená energie, digitální sektor, zemědělství a IT. České firmy mohou na italském trhu nalézt uplatnění ve smart cities, zdravotnictví, kultuře, infrastruktuře a turismu, biotechnologiích a nanotechnologiích. Tomu odpovídá i složení podnikatelské delegace, která pod vedením prezidenta SP ČR Jana Rafaje do Itálie doprovodí prezidenta ČR Petra Pavla.

„Jsem rád, že se můžeme společně s prezidentem republiky vydat do Itálie, která je pro Česko důležitým obchodním a kulturním partnerem. Šanci na úspěch zde mají zejména výrobky s vysokou přidanou hodnotou nebo s výjimečnými technickými parametry. Věřím, že firmy, které nás provázejí, mají italskému trhu co nabídnout,” okomentoval cestu prezident SP ČR Jan Rafaj.

Na zástupce 25 firem a organizací, které se této mise pod vedením Svazu průmyslu účastní, čekají v úterý a ve středu podnikatelská fóra v Miláně a Římě, kde budou moct zástupci českých firem prohloubit kontakty a stávající spolupráci s místním podnikatelským prostředím. V Římě budou mít účastníci mise navíc unikátní možnost navštívit firmu AVIO, která je jedním z největších hráčů v segmentu pevného, kapalného a kryogenního pohonu pro vesmírné nosiče a taktické rakety. V Miláně, důležitém centru italského průmyslu, čeká české firmy kromě business fóra také návštěva technologického Hubu na Milánské polytechnice.

„Bude to moje první zahraniční cesta v roli prezidenta, na které mě budou doprovázet i české podnikatelky a podnikatelé. Podporu českého byznysu vnímám jako samozřejmou součást prosazování českých zájmů v zahraničí. Naše firmy i vědecké a výzkumné instituce mají Itálii mnoho co nabídnout. Věřím, že se jim podaří navázat kontakty, které povedou k posílení bezpečnosti a prosperity nás všech,“ uvedl prezident České republiky Petr Pavel.

Na plánování a realizaci programu v Itálii se podílí italský průmyslový svaz Confindustria, lombardský průmyslový svaz Assolombarda, velvyslanectví ČR v Římě a generální konzulát v Miláně. Svaz průmyslu program pro firmy naplánoval také za podpory kanceláře CzechTrade v Miláně a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Podnikatelské mise do Itálie organizované SP ČR se účastní zástupci těchto firem a organizací:

AERO Vodochody AEROSPACE, a.s.
Aluminium centrum s.r.o.
AMPLLA
Asociace leteckého a kosmického průmyslu
Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
CEDA Maps a.s.
Český plynárenský svaz
DAKO-CZ, a.s.
Elevion Group B.V. (člen skupiny ČEZ)
FLOWBOX s.r.o.
Frentech Aerospace s.r.o.
Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora
Oxygen Biotech s.r.o.
Phonexia s.r.o.
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
SULCO Automotive Group, s.r.o.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
TAKTIK, a.s.
The Extreme Light Infrastructure (ELI Beamlines)
TRL Space Systems s.r.o.
Univerzita obrany
Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Woltair, s.r.o.

Reakce vybraných členů podnikatelské delegace před misí do Itálie (řazeno v abecedním pořadí):

„Jako architekti a designéři máme k Itálii speciální afinitu a obdiv. Je pro nás proto i výzvou představit právě v této zemi jeden z našich projektů. Amplla již obstála ve světové designové konkurenci, získala nejprestižnější ocenění a je ukázkou vysoce kvalitního průmyslového designu. Věříme, že právě to Italové budou umět docenit a cesta přinese nejen obchodní úspěchy, ale také příležitost vzájemné spolupráce na dalších projektech. Vztah k výtvarné kvalitě, technologickému pokroku a smyslu pro detail nás s nimi dlouhodobě spojuje,“ popisuje Zuzana Ambrožová, architektka a a spoluzakladatelka značky Amplla s inovativními hasicími přístroji.

„S obratem přes 14 mld USD, 50 tis. zaměstnanci a vysokým podílem high-tech produkce patří IT letecký průmysl celosvětově k top desítce, resp. do top čtyřky v Evropě. Rádi bychom italským partnerům, jako jsou např. společnosti Leonardo či Thales Alenia Space Italia, nabídli spolupráci ve vývoji a testování nových systémů, v dodávkách částí letounů a komponent či v konsorciích projektů financovaných z EDF. Potenciál pro užší partnerství je jak v leteckém, tak i kosmickém průmyslu,“ uvedla Martina Tauberová, manažerka ALKP pro mezinárodní průmyslovou spolupráci, která se za Asociaci leteckého a kosmického průmyslu mise zúčastní.

„Itálie představuje pro české nanotechnology trh s velkým potenciálem. Například samočisticí nanonátěry z Čech se tu už nějakou dobu úspěšně používají. V nedávné minulosti se nám také podařilo navázat kontakty s italskými kosmetickými firmami, které zaujaly nanovlákenné pleťové masky. Nanovlákna v kosmetice jsou totiž šetrnější k přírodě, protože nemusíte používat konzervanty,“ říká Jiří Kůs, předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

„Nabízíme velmi zajímavá řešení pro mapování a navigaci. Jednou z našich novinek je navigace pro silniční tunely, ve kterých klasické navigace nefungují. Itálie má tisíce silničních tunelů, a právě proto je první zahraniční destinací, kam chceme expandovat. Hledáme lokální partnery a věříme, že účast na misi nám v tom pomůže,“ uvádí Jan Hlaváček, obchodní ředitel CEDA Maps.

„Elevion Group, člen Skupiny ČEZ, dodává energetická řešení a pomáhá svým zákazníkům s dekarbonizací v Evropě. V Itálii se zaměřuje především na oblasti zvyšování energetické efektivity, bioplynu a biometanu a obnovitelných zdrojů. Naše činnosti v Itálii mají i nadnárodní přesah, skrze např. služby pro TAL Group (zajišťující přepravu ropy do střední Evropy vč. ČR). Italský trh patří mezi největší trhy energetických služeb v Evropě a věříme, že tato návštěva podpoří naše podnikání a rozvine spolupráci s našimi současnými i potenciálními novými partnery,“ říká Jaroslav Macek, generální ředitel Elevion Group, člen Skupiny ČEZ.

„Bilaterální obchod mezi Itálií a Českou republikou přesahuje 18 miliard eur ročně, v rámci kterého jde především o průmyslové výrobky. Jsem přesvědčen, že návštěva prezidenta Pavla v Itálii přichází v klíčovém okamžiku pro ekonomiku obou zemí a jsem si jist, že položí základy pro nové spolupráce mezi našimi podniky,“ řekl Danilo Manghi, předseda Italsko-české obchodní komory, která má více než 400 členů.

„Itálie je pro Phonexii klíčovým trhem. Je to nejen díky dlouhodobým strategickým partnerstvím, které firma v zemi vybudovala, ale také kvůli velkému potenciálu pro další expanzi a využití našich technologií v rámci tohoto dynamického regionu. Očekáváme, že nadcházející obchodní mise přispěje k navázání nových obchodních vztahů, stejně jako k dalšímu rozvoji a posílení vazeb se stávajícími partnery. Tato mise je pro Phonexii také jedinečnou příležitostí k propojení s dalšími předními společnostmi, které se této cesty zúčastní,“ vysvětluje Markéta Lőrinczy, CEO Phonexia.

„Strojírenský zkušební ústav dlouhodobě posuzuje bezpečnost a parametry výrobků dodávaných nejen na český trh, využívá a rozvíjí nejmodernější metody zkoušení a spolupracuje s technologicky vyspělými podniky u nás i v zahraničí,“ říká Ivo Winkler, obchodní ředitel Strojírenského zkušebního ústavu, s.p.

„Pro naši firmu TAKTIK i mě osobně je ctí, že mohu být součástí této mise, která bude výjimečná díky účasti prezidenta Petra Pavla. Podnikatelské mise jsem se v minulosti zúčastnil již několikrát, vždy pro naši firmu TAKTIK pomohla upevnit stávající a přinesla nové obchodní kontakty, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a IT infrastruktury. Lze tak očekávat, že business fóra organizovaná Svazem průmyslu a dopravy a jejich partnery v Římě i Miláně budou na špičkové úrovni. Možnost účasti a osobních setkání se zástupci italských firem je příslibem nejen nových kontaktů, ale i navázání budoucí spolupráce s italskými partnery,“ říká Petr Belatka, CEO společnosti TAKTIK.

„V rámci účasti v podnikatelské delegaci do Itálie se těšíme na další prohlubování vztahů s akademickými a průmyslovými partnery, kteří sdílejí náš závazek k inovacím ve vývoji špičkových laserových technologií a jejich aplikacích, jež jsou ztělesněním více než 1 miliardy eur investovaných do nejvyspělejší výzkumné laserové infrastruktury světa a provozované mezinárodní organizací ELI ERIC s Itálií jako zakládajícím členem konsorcia,“ říká ředitel společnosti ELI Beamlines (The Extreme Light Infrastructure) Roman Hvězda.

„Hornicko-geologická fakulta, VŠB - Technické univerzity Ostrava je jediná fakulta v České republice specializující se na těžbu a zpracování nerostných surovin a s tím související environmentální dopady. Téma udržitelnosti životního prostředí se prolíná všemi výzkumnými oblastmi fakulty a na ně navazujícími studijními programy. V rámci této mise se zaměřujeme na navazování partnerství s vysokými školami, výzkumnými organizacemi a průmyslovými partnery zabývajícími se problematikou zelené transformace a jejím zaváděním do praxe. Od nově navázaných spoluprací očekáváme, že povedou k řešení společných výzkumných témat a umožní efektivnější zapojení do mezinárodních projektových výzev. Účastí na této misi chceme také rozšířit naše stávající aktivity v regionu jižní Evropy,“ říká děkanka Hornicko-geologické fakulty, VŠB – Technické univerzity Ostrava, prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

„Cílem Woltair je akcelerace zavádění zelené energie do domácností. Jsme marketplace tepelných čerpadel a fotovoltaiky, který je podpořený vlastními digitálními nástroji. Díky efektivnímu obchodnímu modelu úspěšně vstupujeme do Itálie a dalších zemí Evropy. Italský trh je pro nás svojí velikostí a energetickou situací jedním z klíčových. Věříme, že budeme úspěšní v propojování italsko-české státní i soukromé sféry a že k přechodu na čisté zdroje energie budeme motivovat i koncové zákazníky. Cesta k čisté energetice začíná u přístupu k naší planetě a Woltair tu je proto, aby ji svým řešením udržitelně vedl,“ uvádí před misí Jan Hanuš, Woltair Group CEO.

SVAZ PRŮMYSLU POMÁHÁ EXPORTÉRŮM JIŽ 30 LET

V roce 2023 si Svaz průmyslu a dopravy ČR připomíná 30. výročí od zahájení podnikatelských cest v doprovodu vysokých představitelů státu. Za tu dobu Svaz do této chvíle uspořádal celkem 221 podnikatelských misí do více než stovky zemí světa, během kterých pomohl více než 5 000 českých firem a podnikatelů. V letošním roce chystá Svaz průmyslu podnikatelskou misi ještě do Indie, v prvním čtvrtletí příštího roku pak například do Chile a Uruguaye.

kategorie Tiskové zprávy
zpět