EU by měla co nejrychleji přinést nová pravidla pro přenos dat

Evropská unie by měla vyjednat novou dohodu, za jakých podmínek přenášet data zejména do Spojených států amerických. Svaz průmyslu prosazuje, aby při nastavování podmínek nebyla příliš striktní. Neměla by například prosazovat lokalizaci dat, která by znamenala zvýšení nákladů nejen pro poskytovatele dotčených služeb, ale i pro jejich zákazníky. Věnovat by měla v této oblasti pozornost i pobrexitovým vztahům, zaznělo na kulatém stole s názvem Přenosy dat mimo EU, aktuální vývoj a otázky, který pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR společně se Spolkem pro ochranu osobních údajů. 

Soudní dvůr EU zrušil rozsudkem ve věci SCHREMS II ze dne 16. července 2020 tzv. Privacy Shield, na jehož základě bylo možné předávat osobní údaje do USA. Právě v této zemi sídlí mnoho firem, které zpracovávají velkou část evropských dat. Skoro rok a půl se tak přenos osobních dat řídí nejasnými pravidly a zatím nic nenasvědčuje tomu, že se tato praxe v dohledné době změní. 

„Data jsou stejně strategická surovina jako ropa nebo zemní plyn. Narozdíl od těchto přírodních zdrojů ale jejich objem neustále stoupá. Mnohé podniky vidí budoucnost svého podnikání ve využití cloudových služeb. Proto musíme zajistit, aby data mohla bezpečně proudit mezi Evropskou unií a jejími strategickými partnery a zároveň byla stoprocentně chráněna. Nynější situace je neúnosná, takto zásadní věc se nemůže řídit tak dlouhou dobu jen provizorními pravidly. Je nezbytné, abychom s USA našli společnou řeč a nastavili jasná pravidla pro přenos dat. Pokud se to nepodaří, důsledky v podobě snížení konkurenceschopnosti a inovací se projeví na obou stranách Atlantiku,” říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Evropská komise jednání s americkou administrativou již zahájila, shodu ale stále nenašla. Přenos dat se nyní řídí tzv. standardními smluvními doložkami. Evropská komise navíc připravuje etické kodexy. Svaz průmyslu podporuje, aby datům mimo EU byla poskytována stejná ochrana jako uvnitř Unie. Jejich sdílení by se ale nemělo nařizovat formou závazných právních předpisů. Svaz průmyslu také nesouhlasí s opatřeními pro lokalizaci dat, která by mohla bránit přístupu firem do evropské datové infrastruktury.

„Jsem přesvědčená, že nová pravidla při zachování vysoké úrovně ochrany osobních údajů lze nastavit tak, aby podporovala konkurenceschopnost evropských firem, například pokud jde o správu cloudových úložišť. Jsme proto rádi, že ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo přenos dat mimo EU jako jednu z priorit pro blížící se české předsednictví v Radě EU,” doplňuje Milena Jabůrková.

kategorie Tiskové zprávy
zpět