Průzkum: Digitální dovednosti vyžaduje stále více firem

Stále více průmyslových firem vyžaduje, aby jejich zaměstnanci měli alespoň základní znalosti používání digitálních technologií. 80 % dotázaných podniků bude v příštích pěti letech potřebovat více zaměstnanců, kteří budou ovládat alespoň nějakou úroveň digitálních dovedností. Úroveň požadovaných digitálních dovedností přitom navíc poroste. Při jejich zvyšování by proto firmy uvítaly pomoc státu. Vyplývá to z průzkumu, který Svaz průmyslu a dopravy ČR provedl od 8. prosince 2021 do 12. ledna 2022 mezi stovkou podniků.

Digitalni vzdelavani pruzkum

Během následujících pěti let poroste podle 80 % oslovených firem podíl zaměstnanců, od nichž budou podniky vyžadovat základní, uživatelskou, pokročilou i vývojářskou znalost digitálních technologií. Největší skok očekávají firmy u potřeby uživatelské znalosti. Umět pracovat například s textovými editory, e-mailem nebo znát zásady kybernetické bezpečnosti bude muset umět většina zaměstnanců ve 42 % firem. Teď tuto znalost vyžaduje u většiny pracovníků 29 % podniků. Vzroste i význam pokročilé znalosti. Umět naprogramovat stroj, mít analytické a statistické myšlení a znát hlouběji počítačové programy budu firmy vyžadovat u stále většího počtu pracovníků.

„Porozumění technologiím a jejich využívání bude dovednost, kterou budou firmy po zaměstnancích požadovat stále častěji, a to u všech profesí. Růst jejího významu očekává 84 % firem. Firmy budou po svých pracovnících také stále více vyžadovat i další měkké dovednosti,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

pruzkum dig vzdel 2022 infografika4

Například schopnost učit se bude od většiny zaměstnanců vyžadovat za pět let 81 % firem, samostatnost při řešení problémů 77 % podniků a bez schopnosti vyvíjet a zlepšovat technologie se v budoucnu většina pracovníků neobejde u 69 % firem.

PŘI ZVYŠOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ BY MĚL POMOCI STÁT

Přestože přes 76 % firem pro zaměstnance organizuje interní nebo externí školení pro zvyšování digitálních dovedností, podniky by uvítaly pomoc a podporu státu. Například 61 % firem by zvažovalo využití digitálních školení a rekvalifikací poskytovaných Úřadem práce, pokud by byly k dispozici.

pruzkum dig vzdel 2022 infografika3
„Firmy by také uvítaly, kdyby stát více podporoval firemní investice do školení digitálních dovedností, a to jak formou dotací nebo daňových úlev. Další vítanou pomocí by byl katalog státem garantovaných kurzů, který by umožnil i středním a menším firmám využít kvalitních zdrojů vzdělávání pro své zaměstnance. Právě menší podniky mají s ohledem na očekávaný růst významu digitálních znalostí mnohem menší možnosti zajistit svým zaměstnancům potřebná školení,“ vysvětluje Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR proto nabízí Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pomocnou ruku při diskuzi o konceptu zmiňovaného katalogu garantovaných kurzů a také možnost využít zkušeností již osvědčených přístupů některých členských firem. „Firmy už si uvědomují, že potřebují na digitalizaci lidi připravit. Vytvářejí studijní programy, aby se zaměstnanci mohli dál vzdělávat nebo si zvyšovat kvalifikaci, a to nejen v digitálních dovednostech. Dobrou zprávou pro firmy i zaměstnance je, že dnes již existují a jsou zdarma dostupné vzdělávací platformy, které nabízejí kvalitní a prověřené vzdělávací zdroje,“ připomíná Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vzdělávací platformy jsou lidem dostupné i zdarma

Platformy některých technologických lídrů, jako například IBM či Google, poskytují zdarma v rámci podpory vzdělávání a dovedností desítky kurzů. V Česku už jimi prošly statisíce lidí. Absolventi těchto vzdělávacích programů si osvojili zásady kybernetické bezpečnosti, pochopili základy umělé inteligence, programování, digitálního marketingu, ale zlepšili si i měkké dovednosti, jako je kritické myšlení. SkillsBuild připravený společností IBM nabízí kurzy rozdělené dle věkových skupin, při jejichž absolvování lze získat digitální odznaky - certifikáty, které prokazují absolvování kurzů. Podobný systém má také Grow with Google, jehož kurzy a nástroje mají českým firmám a jednotlivcům pomoci využívat internet k růstu svého podnikání, nalezení práce a rozvoji kariéry. Od tipů pro hledání práce a vytvoření CV, přes specializované kurzy o základech programování až po certifikovaný kurz základů digitálního marketingu. Firmy je mohou navíc využít pro rekvalifikace vlastních zaměstnanců. Obě platformy využívá ve svých kurzech i organizace Czechitas.

„Schopnost učit se novým věcem. To je dovednost, kterou zaměstnavatelé budou nejvíce požadovat. Právě proto organizujeme naše intenzivní semestrální kurzy Digitální akademie. Účastníci, kterými jsou často ženy, prokáží, že se umí učit a aplikovat nabyté dovednosti v praxi. Samozřejmě také roste potřeba zaměstnavatelů, aby jejich pracovník měl alespoň základní digitální dovednosti. Ty učíme na našich krátkodobých kurzech, kde zároveň ukazujeme, že IT má mnoho možností uplatnění. Když je některý obor zaujme, mohou své znalosti prohlubovat a vydat se třeba cestou webového vývoje, datové analytiky nebo testování softwaru,“ říká ředitel Czechitas Ondřej Čejka.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR by aktivní zapojení relevantních ministerstev a úřadů pomohlo nejen k vytvoření kvalitního a ověřeného seznamu doporučených vzdělávacích zdrojů, ale především by pomohlo k systematickému zmapování znalostí a úrovní vzdělávání, které firmy v souladu s novými technologiemi potřebují řešit.

„Ovládání základních kancelářských programů už není digitální vzdělanost, to je naprostá nezbytnost. Ačkoliv bohužel ani to neovládá každý. U digitální vzdělanosti mluvíme o nutnosti pochopení základních principů fungování například cloudových služeb nebo v čem spočívají technologie jako blockchain a umělá inteligence. Ovšem ne tak, aby s nimi zaměstnanci museli nutně přímo pracovat. Nikdo neočekává, že řadový zaměstnanec bude vytvářet složité algoritmy umělé inteligence, ale měl by pochopit principy těchto technologií a jejich přínos pro podniky,“ vysvětluje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podívejte se na kompletní výsledky průzkumu ZDE.

kategorie Tiskové zprávy
zpět