SP ČR na Sněmu diskutoval o prioritách byznysu pro novou vládu

Digitalizace, doprava, export, green deal a energetika, trh práce, výzkum a vývoj nebo vzdělanost. Svaz průmyslu a dopravy ČR přiblížil na svém Sněmu zástupcům chystané vládní koalice prioritní oblasti pro podporu ekonomiky a blahobytu v Česku. Tradiční Sněm Svazu formálně zahájil 62. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná od 8. do 12. listopadu.

Nejen obnovu hospodářství po pandemii, ale také ekonomické a společenské výzvy, které nás v příštích letech čekají, Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě vnímá. Firmy se na mnohé z nich připravují, a to samé očekávají od vlády. Proto Svaz na svém Sněmu kandidátovi na budoucího premiéra Petru Fialovi připomněl priority a očekávání byznysu od nové vlády. Nový kabinet by měl podle Svazu průmyslu především zvýšit stabilitu a atraktivitu podmínek pro podnikání a také připravit naši zemi k přechodu na nízkoemisní ekonomiku a reagovat na demografické změny.

snem12

„Na ekonomických výzvách, které jsme Petru Fialovi představili, by měla nová vláda ihned začít pracovat. Jsme připraveni s experty rodící se vládní koalice úzce spolupracovat a detaily vládního programového prohlášení spolu s konkrétními návrhy s nimi konzultovat,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 Svaz průmyslu na Sněmu také vyhodnotil práci končící vlády. Prezident Svazu Jaroslav Hanák odcházejícímu premiérovi Andreji Babišovi představil, jak si jeho kabinet vedl při realizaci doporučení a výzev, které mu Svaz průmyslu předal na loňském Sněmu. „Některé stanovené výzvy, jako například digitalizaci státní správy nebo větší podporu exportu, vláda sice částečně plnila. V jiných oblastech ale českou ekonomiku nikam neposunula. Pro nás je zásadní, aby budoucí premiér, ať už to bude kdokoliv, měl o ekonomiku reálný zájem, byl naším partnerem a vyjadřoval průmyslu podporu,“ dodává Jaroslav Hanák.

 Představitelům rodící se vlády zástupci Svazu průmyslu na Sněmu připomněli, že jedním z prvních úkolů nového kabinetu by měla být i včasná a důkladná příprava na předsednictví v Radě Evropské unie. Toho se Česká republika ujme v druhé polovině příštího roku. Řada společenských změn a výzev, včetně ochrany klimatu, se totiž bude odehrávat na celoevropské úrovni. „Během předsednictví budeme mít unikátní možnost významně ovlivňovat agendu a priority Evropské unie. Jak se to podaří, rozhodne zejména přístup nové vlády,“ upozorňuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

WOPR3779

PRIORITY A OČEKÁVÁNÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY PRO NOVOU VLÁDU:

 DIGITALIZACE

Svaz průmyslu prosadil, aby se v Národním plánu obnovy zvýšila alokace financí na digitální transformaci firem z jedné na pět miliard korun. Nyní stát musí veškeré dostupné evropské prostředky smysluplně využít.
„Nová vláda musí k digitální agendě přistupovat s ambicemi, komplexně a s jasnou vizí. Je třeba, aby řešila nejen peníze na projekty pro státní správu, ale také důležité otázky digitálních dovedností naší společnosti, jejího vzdělávání včetně zásad kybernetické bezpečnosti. Vláda se musí zabývat podporou digitální transformace podniků a využívání nových technologií, například pro dosažení ambiciozních klimatických cílů,“ uvádí viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková a dodává: „Vláda se také musí na evropské úrovni více angažovat, aby potlačila snahy o přeregulaci této oblasti.“

 

DOPRAVA

„Pro rozvoj ekonomiky je zásadní, aby vláda zrychlila tempo výstavby nových dálnic. Zajistit musí financování a pokračování výstavby a modernizace základní dopravní infrastruktury ve všech dopravních módech. Rychleji musí stát stavět i infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic pro elektromobily a další alternativní pohony, a to včetně dostatečného počtu rychlodobíjecích stanic,“ vysvětluje Jaroslav Hanák.
Zaměřit se vláda musí i na podporu nástupu autonomního řízení a chytré infrastruktury a inovativních řešení řízení dopravy. Zvýšit bezpečnost a komfort na železnicích by pak měla větší podporou ETCS a nákupem nových moderních a bezemisních vlaků.

 

EXPORT

Téměř 80 procent HDP Česka tvoří vývoz zboží a služeb. Vláda tak nesmí opomíjet podporu diverzifikace exportu, zejména podnikatelských misí. „Podnikatelské mise, které doprovázejí nejvyšší ústavní činitele na jejich zahraničních cestách, jsou klíčové hlavně na komplikovanějších a vzdálenějších trzích. V exportním financování a pojišťování musí stát také posilovat efektivnost ČEB a EGAP. Zejména musí akcentovat roli Ministerstva průmyslu a obchodu při tvorbě portfolia jejich služeb pro podnikatele,“ připomíná Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

GREEN DEAL A ENERGETIKA

Vláda musí podporovat hledání podnikatelských příležitostí v postupné dekarbonizaci.
„Evropská regulace nesmí ohrozit konkurenceschopnost firem v Česku nebo neúměrně zvýšit náklady pro firmy a domácnosti. Proto musí být vláda aktivní při jednáních na evropské úrovni a následně na maximum využít předsednictví Česka v Radě EU. Zajistit a podpořit také musí výstavbu nových energetických zdrojů, jako jsou obnovitelné zdroje, jádro a plyn,“ zdůrazňuje Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

TRH PRÁCE

V příštích 25 letech odejde do důchodu téměř tři čtvrtě milionu lidí. Česko se už nyní dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců. Vláda proto musí zjednodušit proces přijímání zahraničních pracovníků a podpořit flexibilní formy práce, např. práce mimo pracoviště, včetně flexibilních pracovních úvazků.
„Vláda by měla co nejdřív spustit kvalitní a ekonomicky udržitelnou důchodovou reformu postavenou na vyváženém principu solidarity a zásluhovosti, která nepovede k další odvodové zátěži firem. Reformou musí vláda vyřešit věk odchodu do důchodu, podpořit flexibilní úvazky a zajistit větší možnosti seniorům, kteří chtějí dále pracovat i v jiném oboru, než je jejich původní kvalifikace,“ upozorňuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

VÝZKUM A VÝVOJ

Česko potřebuje vytvořit podmínky, aby celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 2,5 % HDP do roku 2025 v souladu s Inovační strategií ČR 2030.
„Vláda musí zajistit dostatečné prostředky na podporu firemního výzkumu a vývoje zejména v programech TREND, Národní centra kompetence a dalších. Aby se podpora zjednodušila a zvýšila flexibilita systému podpory, musí také schválit výraznou modernizaci legislativy VaVaI,“ konstatuje Jaroslav Hanák.

 

VZDĚLANOST

V Česku je potřeba kontinuálně zvyšovat připravenost žáků i dospělých na digitální budoucnost a nové technologie. Vláda proto musí vytvořit fungující systém dalšího vzdělávání tzv. upskillingu a reskillingu, který umožní pracovníkům rychle získat a uznat nové dovednosti, a zavést přehledný a fungující systém duálního vzdělávání.
Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně opět představuje nejnovější a inovativní průmyslové technologie. Hlavním tématem je digitalizace průmyslu. Veletrh tak reaguje na výrazný nástup digitálních technologií do průmyslové praxe. Především je ale důležitým impulsem k restartu ekonomiky.
„Jsem moc rád, že jsme mohli náš Sněm znovu uskutečnit na brněnském výstavišti jako součást Mezinárodního strojírenského veletrhu. Právě jeho konání je nesmírně důležité pro obnovení ekonomiky, které naše země po pandemii potřebuje. Celé společnosti tu můžeme ukázat schopnost a umění českých firem, které i po tak složitém období dokážou naši ekonomiku znovu nakopnout,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
kategorie Tiskové zprávy
zpět