SP ČR na Sněmu vyhodnotil poslední rok vlády Andreje Babiše

Částečný posun v digitalizaci státní správy nebo podpora exportu po pandemii. Vláda Andreje Babiše plnila ve svém posledním roce jen zlomek doporučení, která jí předal Svaz průmyslu a dopravy ČR na loňském Sněmu. V celé řadě oblastí ale končící kabinet českou ekonomiku nikam neposunul. Kompletní hodnocení roční práce vlády vůči českým podnikatelům, ekonomice a společnosti vystavil prezident Svazu průmyslu premiérovi Andreji Babišovi a vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi na Sněmu SP ČR v Brně.

 snem4

1. FIRMY SPOLEČNĚ S COVIDOVÝMI VLÁDNÍMI PROGRAMY NASTARTOVALY EKONOMIKU

Ukázalo se, že průmysl podržel výkon české ekonomiky, když bylo nejhůře. Oproti očekáváním z počátku pandemie se výrazněji nezvýšila ani celková nezaměstnanost. „Zásluhu na tom má nejen program Antivirus, ale zejména snaha podnikatelů udržet chod firem a neztratit své pracovníky. Lidé firmám dlouhodobě chybí, stále je to jedna z významných překážek jejich růstu,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Od nové Poslanecké sněmovny a vlády Svaz očekává, že nebudou dělat neuvážené změny, které by jakkoliv zvýšily nejistotu pro podnikatelské prostředí.

Na loňském Sněmu Svaz průmyslu vládě doporučil, aby koronavirovou krizi uchopila jako příležitost, jak naši ekonomickou situaci dlouhodobě zlepšit. Zároveň vyzýval k cílené pomoci pro nejvíce postižená odvětví. Vláda však tuto výzvu splnila jen částečně.

 

2. STÁTU SE VŽDY NEDAŘILO VYPISOVAT ČERPÁNÍ DOTACÍ VČAS A PŘEHLEDNĚ

„Jsme sice rádi, že nás vláda vyslyšela a v Národním plánu obnovy zvýšila prostředky na digitální transformaci firem z 1 na 5 miliard korun. Jinak ale kabinet v této oblasti chválit příliš nemůžeme. Využívání evropských prostředků je tristní. Kvůli problémům u některých operačních programů se posouvalo vyhlašování výsledků výzev nebo jejich čerpání, což vedlo k tomu, že některé firmy své projekty vůbec nerealizovaly,“ upozorňuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Investice jsou přitom v dlouhém období zásadní jako cesta z krize. Před rokem proto Svaz průmyslu vyzval vládu, aby rozšířila veřejné investice, a to zejména v oblasti digitalizace a rozvoje infrastruktury. Měla také zajistit lepší investiční prostředí a rychlé a efektivní využití evropských fondů včetně Národního plánu obnovy.

3. VLÁDA NEPŘEDLOŽILA DOPADY SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Jednou z největších výzev současnosti v oblasti udržitelnosti je cesta ke klimatické neutralitě a především celkový dopad legislativního balíčku Fit for 55 na firmy, občany i celou ekonomiku. Chystaná regulace spojená se snižováním skleníkových emisí bude vyžadovat změny zejména v energetickém a energeticky náročném průmyslu. Proto Svaz průmyslu a dopravy po vládě i Evropské komisi požadoval, aby nechaly zpracovat studii ekonomických a sociálních dopadů těchto opatření na českou ekonomiku a hospodářství.

„Žádná studie dosud na evropské úrovni ani u nás nevznikla, dopad přechodu k nízkouhlíkové ekonomice a konkrétně aktuálního legislativního balíčku Fit for 55 na Českou republiku tak neznáme. Výsledky bychom přitom potřebovali už teď, abychom mohli obhájit realistické příspěvky České republiky. Zejména v oblasti energetické účinnosti je návrh Evropské komise v navýšení cíle pro Česko příliš ambiciózní,“ připomíná Daniel Beneš, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

4. VÝZKUM A VÝVOJ BYL VLÁDNÍ PRIORITOU JEN NA PAPÍŘE

Daňové odpočty mají ohromný potenciál pro stimulaci firem k výzkumu a vývoji. Svaz průmyslu už několik zjednodušení v této oblasti prosadil. Celková podpora vlády pro tento nástroj je však minimální. Vláda sice změnila Zákon o daních z příjmů v oblasti daňových odpočtů výdajů na VaVaI. Musí je ale ještě více podporovat, aby se navýšil počet firem, které tuto službu využívají. Vláda od loňska také nedokázala prosadit nutné legislativní změny v podpoře výzkumu a vývoje. Ta je přitom pro stimulaci výzkumu ve veřejné i soukromé sféře nesmírně důležitá.

„Dlouho připravovanou rozsáhlou novelu zákona o podpoře VaVaI vláda nezařadila mezi své priority a Poslanecká sněmovna ji nestihla vůbec projednat. Novela přitom měla přinést větší flexibilitu systému, podporu inovací a další nezbytné změny. Navíc ji podporovaly všechny strany,“ komentuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Kvůli nevyjasněným podmínkám a financování musel stát také až na konec tohoto roku odložit soutěže v programech TREND a Národní centra kompetence, které jsou pro mnoho firem klíčové.

5.DIGITALIZACE STÁTNÍ SPRÁVY SE POSUNULA, STÁLE JE ALE NA ČEM PRACOVAT

„Vítáme, že se podařilo postoupit s digitalizací procesů ve státní správě. I pandemie ukázala, jak je digitalizace důležitá a jak může významně usnadnit naplňování některých protipandemických opatření. Ať už jde o online výuku ve školách nebo home office zaměstnanců. V tomto ohledu ale musíme vyzdvihnout i spolupráci mezi státní a soukromou sférou. Například zákon o právu na digitální služby nebo projekt BankID poháněl kupředu především soukromý sektor. Zároveň musíme ocenit vládu a vládního zmocněnce za to, že k digitální agendě přistupovali s vizí, podporovali nové technologie a začalo se diskutovat i o reskillingu a upskillingu,“ připomíná Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Od loňského Sněmu měla vláda od Svazu průmyslu za úkol, aby státní správa držela v digitalizaci krok s průmyslem. Právě úroveň státní správy a jejích služeb táhne Česko v žebříčcích digitalizace dolů. Pozitivně Svaz hodnotí například spuštění projektu MOJE Daně. U něj ale musí stát ještě urychlit zavádění funkcí, které využijí i firmy. Z aktuálního říjnového průzkumu Svazu průmyslu mezi necelou stovkou firem totiž vyplývá, že téměř polovině podniků spuštění portálu nijak nepomohlo v plnění daňových povinností. Dalších 42 % firem pak projekt MOJE Daně ani nezná.

6. VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH NEODPOVÍDÁ POTŘEBÁM VE FIRMÁCH

V oblasti vzdělávání vláda splnila slib a navýšila platy pedagogů na 150 % jejich úrovně před čtyřmi lety. Naopak stále příliš nepokročila v rozvoji digitálních dovedností na školách a zejména v oblasti vzdělávání dospělých a zaměstnanců, takzvaném upskillingu a reskillingu.

„Vzdělávání zprostředkovávané pobočkami Úřadu práce neodpovídá potřebám vzdělávání ve firmách. Chybí centrální mechanismus, postavený na partnerském řízení, odpovědnosti a tripartitním principu. Je potřeba také připravit věcný návrh na zavedení samostatné duální větve ve vzdělávání a podporovat distanční i kombinovanou výuku na všech stupních,“ upozorňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

7. VLÁDA DOSTATEČNĚ NEREFLEKTOVALA ZMĚNY NA TRHU PRÁCE

Česko musí zrychlit přijímání zahraničních pracovníků. Pokud chceme zůstat ekonomicky soběstační, bez cizinců se v současnosti neobejdeme. Programy ekonomické migrace sice formálně existují, nicméně naprosto neodpovídají realitě a potřebám naší ekonomiky.

„Z důvodu nepříznivé demografie Svaz průmyslu na loňském Sněmu vládě připomněl, že musí také více podporovat kratší pracovní úvazky a nové způsoby organizace práce, například práci na dálku. Vládě také zdůraznil, aby po zkušenosti s koronavirovou krizí připravila český trh práce na případné budoucí ekonomické krize. To se kabinetu částečně povedlo, když v letošním roce schválil zavedení kurzarbeitu. Program na udržení zaměstnanosti v dobách krize ale zatím v praxi využít nelze, protože ho dosud neschválila Evropská komise,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

8. STAVEBNÍ ZÁKON SNĚMOVNA SCHVÁLILA, JEHO DALŠÍ OSUD JE ALE NEJISTÝ

Jedním z dlouhodobých úkolů vlády je, aby zjednodušila stavební zákon a přistupovala zodpovědně k jakékoliv budoucí regulaci nebo legislativě. I regulace totiž může vytvářet ekonomické příležitosti, pokud je dlouhodobě předvídatelná, promyšlená a odůvodněná.

„Novelu stavebního zákona parlament v letošním roce schválil. Není sice ideální, ale jde správným směrem. Nicméně podle dostupných informací chystaná vládní koalice uvažuje o jejím zrušení. Z našeho pohledu ale není ideální připravovat ihned další novelu. Je dobré zjistit, jak funguje nový systém v praxi. Stavebnímu zákonu je třeba dát šanci,“ zdůrazňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

9. EXPORTÉRY VLÁDA PODPOŘILA, DO BUDOUCNA MUSÍ OVŠEM PŘIDAT

„České firmy potřebují obnovit export. Jsme rádi, že jsme letos navštívili s ministrem životního prostředí Indonésii, s předsedou Senátu Polsko a pobaltské země. S ministrem zahraničních věcí se podnikatelé podívali do Spojených arabských emirátů a do Saudské Arábie a s místopředsedou vlády na Ukrajinu. Doufáme, že příští rok zorganizujeme se členy nové vlády alespoň 13 podnikatelských misí,“ uvádí prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Svaz průmyslu a dopravy přesto vyzývá českou vládu k ještě aktivnější proexportní politice, která bude reflektovat změněnou situaci zahraničního obchodu a jeho přínos pro oživení české ekonomiky po pandemii.

10. NA PŘIJETÍ EURA KABINET REZIGNOVAL

Přijetí společné evropské měny Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě podporuje. Euro pomůže nejen české ekonomice, ale i vyjednávací pozici České republiky v Evropské unii. Za poslední rok ale vláda v oblasti přijetí eura neudělala téměř nic.

„Vláda nás v otázce přijetí eura neposunula ani o krok kupředu. Pevně věřím, že nová vláda v tom udělá více, i kdyby to měla být jen možnost vést účetnictví v eurech. Je potřeba začít u vnímání veřejnosti. Abychom mohli o přijetí eura reálně uvažovat, nesmí většina národa věřit nejrůznějším mýtům, jakože se přijetím eura všechno zdraží nebo že dopadneme jako Řecko. O přijetí eura se tu musí diskutovat racionálně a ne za pomocí domněnek a pocitů,“ vysvětluje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Tiskové zprávy
zpět