Konference 10 let ČR v EU na 56. MSV Brno

Pro tři čtvrtiny tuzemských firem bylo deset let členství ČR v EU přínosem, jen šestina firem výhody členství nepocítila. Vyplývá to z šetření SP ČR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právě o přínosech pro firmy a o překážkách fungování unie a jejím dalším směrování se diskutovalo v rámci dnešní konference pod názvem 10 let ČR v EU, která proběhla v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Jejím spoluorganizátorem byl SP ČR společně s Českou spořitelnou a dalšími subjekty. Bruselský zástupce SP ČR Tomáš Pirkl ve svém příspěvku poukázal jak na přínosy, tak na přetrvávající bariéry jednotného trhu.

Budování jednotného trhu mezi 28 státy EU a slaďování mnohdy technických norem vycházejících z odlišných podmínek jednotlivých zemí podle něj vyžaduje čas. Další bariéry podle něj souvisejí s tím, jakým způsobem se někdy rozhodnutí v EU přijímají. „V minulosti jsme byli nejednou svědky toho, že EU přistoupila ke krokům, u nichž nebyla vypracována kvalifikovaná hodnocení dopadů, nebo tato hodnocení byla upozaděna v rámci snah lídrů a komisařů zapsat se do historie a zanechat za sebou pomníčky,“ poznamenal Tomáš Pirkl. Poukázal na problémy Evropy v globální konkurenci, kdy je evropský byznys znevýhodňován. „Podívejme se na celkové daňové zatížení. To je v poměru k HDP v EU o přibližně 50 procent vyšší než v USA a o 30 procent vyšší než v Japonsku. Ceny elektřiny pro průmysl jsou v EU více než dvojnásobné než USA či v Rusku a zhruba o pětinu vyšší než v Číně. Právě Čína letos předhání EU v intenzitě výdajů na vědu a výzkum a následuje tak Japonsko, Jižní Koreu a USA,“ uvedl Tomáš Pirkl. Připomněl, že pokud má Evropa tento nelichotivý klesající trend zastavit, musí přistoupit ke změnám - a to i v oblasti institucionální a také v tom tom, jak a jaká rozhodnutí přijímá.

Podle něj se přesto objevují náznaky změn k lepšímu. „Ta nejvýraznější souvisí s formováním nové Evropské komise, které právě v těchto dnech vrcholí. To, jak její šéf Juncker rozdělil portfolia a tím vytyčil priority, že vytvořil nové pracovní týmy, v nichž vzájemně se prolínající návrhy budou od začátku vytvářeny společně vícero komisaři, naznačuje vůli ke změně,“ uvedl.

Současně upozornil na to, že tuzemský byznys se musí intenzivněji zajímat o dění v EU a prosazovat své zájmy například účastí ve veřejných konzultacích. „To je nástroj, kdy předhodí široké veřejnosti tu či onu vizi či nápad k posouzení. Sama procedura rozhodně není ideální a po zásadním vylepšení konzultací a hlavně jejich vyhodnocování evropský byznys dlouhodobě volá. Problém je nicméně i v tom, že někdy od firem žádné návrhy či komentáře nepřicházejí, na rozdíl od nejrůznějších neziskových organizací,“ uvedl Tomáš Pirkl.

Dalším tématem fóra byla připravovaná dohoda - Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) mezi EU a USA.. „Pro evropský i americký byznys je to historická příležitost,“ uvedl ve svém příspěvku k tématu Pavel Fára, zástupce Sekce mezinárodních vztahů SP ČR. Informoval o výsledcích šetření mezi členskými firmami SP ČR, z nichž vyplynulo, že k dohodě mají buď pozitivní, nebo neutrální vztah. „Nesetkali jsme se s tím, že by některá z nich byla proti dohodě,“ konstatoval Pavel Fára.

Podle jeho názoru přímý dopad dohody na růst HDP České republiky sice nemusí být významný, přesto by její přijetí pro českou ekonomiku znamenalo přínos. „Výrazně se zvýší objem obchodu mezi EU a USA a to se nutně promítne i do bilance evropských zemí, které se Spojenými státy příliš neobchodují,“ vysvětlil. Připomněl, že dohodě připravované již delší dobu stále stojí v cestě řada překážek – za největší z nich označil různé zájmové skupiny a fámy či dezorientační kampaně, jimiž chtějí přijetí dohody překazit. „Považujeme za důležitou kvalitní a transparentní komunikaci s občanskou společností, odbory i dalšími stranami,“ dodal Pavel Fára.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět