TTIP: Představa EK o řešení sporů mezi státem a investorem

Všichni aktéři musí mít důvěru v nově vytvořený systém.
Před 11. kolem jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) zveřejnila Evropská komise dne 16. 9. 2015 byznysem dlouho očekávaný nový a transparentní systém pro řešení sporů mezi investory a státy – Soudní systém pro investice (Investment Court System). Tento nový systém by měl nahradit existující mechanismus ISDS (Investor-to-state dispute settlement) v probíhajících a budoucích jednáních o investičních dohodách – včetně TTIP.

Návrh je vytvořen na základě vstupů Evropského parlamentu, členských států, národních parlamentů a zainteresovaných stran v rámci veřejné konzultace k ISDS. Cílem je zaručit, aby všichni aktéři měli plnou důvěru v tento systém. Vycházeje ze stejných klíčových elementů jako domácí a mezinárodní soudy, zachovává právo vlád regulovat a zajišťuje transparentnost a předvídatelnost. Součástí systému bude i nový odvolací tribunál (Appeal Tribunal). Soudu by měl předsedat panel složený z 15 soudců – 5 z EU, 5 z USA a 5 z třetích zemí. Umístění soudu není stanoveno, může být v Bruselu, Washingtonu nebo v hlavních městech členských států EU. Jednání budou veřejná a dokumenty on-line k dispozici.

Návrh z perspektivy byznysu

Ve společném stanovisku české podnikatelské reprezentace – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR), Hospodářské komory ČR (HK ČR) a Svazu průmyslu a dopravy ČR vydaném v květnu 2015 je jasně řečeno: „Podporujeme zavedení mezinárodního mechanismu pro urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS). Mezinárodní dohoda o investicích (IIA) přímo vyžaduje sjednání mezinárodního mechanismu řešení sporů mezi státem a investorem. Text zakotvený v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě s Kanadou (CETA) by se mohl stát východiskem pro nalezení správné rovnováhy mezi efektivní ochranou investorů a právem regulovat.“

Řada definic a prvků je skutečně převzata z ustanovení CETA s Kanadou, nové prvky je však třeba analyzovat z pohledu, jaké by mohly pro byznys mít dopady. Komisařka Malmström v doprovodném komentáři k textu uvádí, že bude na členských státech, aby podnikům a veřejnosti vysvětlily podstatu nového systému. SP ČR bude záležitost sledovat ve spolupráci s BUSINESSEUROPE na evropské úrovni a Ministerstvem průmyslu a dopravy na národní úrovni.

pdfNávrh Komise420.81 KB (AJ)

Podrobnější informace k návrhu EK 

Společné stanovisko KZPS ČR, HK ČR a SP ČR


Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět