Evropské svazy se bouří kvůli textu nařízení o ochraně dat


Právě zítra, tedy 15. prosince, proběhne poslední jednání tzv. trialogu, na němž vyjednavači Evropské komise, Rady a Parlamentu mají ukončit téměř tříletá jednání o textu nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů. Poslední jednání se vyvíjejí pro byznys velmi nepříznivě; Svaz průmyslu a dopravy ČR se proto stal spolu s průmyslovými svazy z Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska signatářem společného prohlášení, kterým svazy žádají podporu svých premiérů a ministrů zodpovědných za oblast ochrany osobních údajů. Současně se obracejí na eurokomisařku Věru Jourovou s žádostí o přehodnocení přístupu Evropské komise v otázkách jako je vynětí tzv. pseudoanonymních údajů z působnosti nařízení, sdílení odpovědnosti správců a zpracovatelů údajů nebo proporcionalita sankcí dle nařízení. Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy upozorňují na to, že pokud nařízení bude schváleno ve verzi, která se nyní rýsuje, půjde o významné omezení možnosti zpracovávat data. Tím by byly ohroženy plány Evropské komise na vybudování jednotného digitálního trhu.

Společné prohlášení 


Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět