SP ČR podporuje aktivity Roku řemesel

Rok průmyslu a technického vzdělávání má následovníka v podobě Roku řemesel 2016.

DSC 0091

Dnes ho představila členská Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) na Výstavišti PVA EXPO Letňany. Rok řemesel má za cíl zvýšení prestiže řemesel a jejich přiblížení mladé generaci a zvýšení jejich zájmu. Ještě před deseti lety ukončilo studium oborů zaměřených na řemesla 24 tisíc mladých lidí, zatímco nyní je to pouze 10 tisíc.

Asociace dnes také spustila portál Mistři řemesel (www.mistriremesel.cz), který představí jednotlivá řemeslná odvětví a cechy a zároveň nabízí ověřené řemeslníky – členy cechů podle profesní způsobilosti.

Slavnostní zahájení Roku řemesel se zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který ve své úvodní řeči připomněl návaznost na Rok průmyslu a technického vzdělávání. „Jsem rád, že tato akce navazuje na loňský Rok průmyslu a technického vzdělávání, jehož garantem byl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Jsem také rád, že Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR přebírá štafetu od Svazu průmyslu a dopravy a letošní rok bude Rokem řemesel. Chtěl bych popřát Asociaci, aby to byl stejně úspěšný rok jako byl Rok průmyslu a technického vzdělávání.“ O návaznosti na Rok průmyslu hovořil i náměstek ministryně školství Ivo Krýsa a dodává: „Spolupráce se zaměstnavatelským sektorem je naprosto klíčová.“

Pomyslnou štafetu při zahájení Roku řemesel předal předsedovi představenstva AMSP ČR Karlu Havlíčkovi člen představenstva SP ČR Petr Jonák. „Jsme velice rádi, že jsme inspirovali další a že vzniklo několik dalších iniciativ. Já osobně pokládám Rok řemesel za nejvýznamnější z nich. Kvalifikovaní řemeslníci mají velkou budoucnost a jsem přesvědčený, že nastupující čtvrtá průmyslová revoluce a digitalizace bude pro ně spíš příležitostí než hrozbou,“ uvedl a popřál Roku řemesel hodně štěstí.

Tisková zpráva k dispozici zde.

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět