Setkání europoslanců se zástupci byznysu

RW8YLOA


Sociální dumping v dopravě, strategie pro jednotný trh zboží a služeb, rozvoj jednotného digitálního trhu, ale i uprchlická krize, udělení statutu tržní ekonomiky Číně a transatlantické obchodní a investiční partnerství – to jsou témata, která 12. února vyzdvihli hlavní představitelé zakladatelských organizací CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU - na již tradičním setkání s českými členy Evropského parlamentu. Ocenili především vzrůstající zájem europoslanců řešit témata, která se bezprostředně dotýkají byznysu a také odvahu hájit národní zájmy, přestože jsou někdy v rozporu s názory frakcí, které zastupují.

Zakladatelé CEBRE, jimiž jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, vyzvali europoslance, aby s nimi včas diskutovali o důležitých agendách, které se budou řešit na půdě Evropského parlamentu a mohou mít značný dopad na české podniky a celý vnitřní trh EU.

Jednou z nich je strategie pro jednotný digitální trh, která se zaměřuje na tak klíčová témata, jako např. rozvoj vysokorychlostních sítí, digitalizaci ekonomiky nebo přechod na Průmysl 4.0. „Požadujeme urychlené vyřešení stávající nešťastné situace, kdy je ohroženo čerpání 14 miliard Kč z evropských fondů na rozvoj vysokorychlostního internetu,“ uvedl v této souvislosti viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Stanislav Kázecký.

Přestože se sociálními standardy v dopravě zabývalo již předchozí vzájemné setkání, situaci se zatím nedaří nastavit správným směrem. Příkladem toho je zpráva o sociálním dumpingu zpravodaje Guillauma Balase, která se momentálně připravuje ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a navrhuje např. princip stejné mzdy a sociální ochrany za stejnou práci na stejném místě v Evropě. „Tento pohled odmítáme, neboť nerespektuje přirozený zákon nabídky a poptávky a zmíněné požadavky nelze s ohledem na ekonomické rozdíly v jednotlivých zemích zajistit. Navrhovaná opatření mohou být naopak zástěrkou pro tlak starých členských států v boji proti levnější pracovní síle ze zemí EU, které přistoupily po roce 2004,“ komentoval tuto zprávu prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Debatě se nevyhnulo ani jedno z nejvíce skloňovaných témat posledních měsíců, a to uprchlická krize. „Přestože je v ČR zhruba 400 000 nezaměstnaných, nedokážou pokrýt volná pracovní místa. Z toho důvodu potřebujeme usnadnit vízovou politiku a umožnit vytipovaným pracovníkům přístup do ČR, a to zejména v době, kdy se česká ekonomika začíná zvedat“, uvedl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner.

V souvislosti se sílícími debatami ohledně udělení statutu tržní ekonomiky Číně zástupci podnikatelů uvedli, že přestože se bude jednat o politické rozhodnutí, je zapotřebí vytvořit podrobnou studii hodnotící dopady a především zachovat stávající ochranné mechanismy. Český byznys bude nadále bedlivě sledovat i opatření plynoucí z mezinárodní dohody COP21 a bojovat za to, aby ve jménu ochrany klimatu nebyla podkopávána evropská průmyslová základna.

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět