Regionální tripartita jednala v lednu v Libereckém kraji

8. jednání Rady hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje (RHSD LK) se uskutečnilo v pondělí 30. ledna 2017. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta představil nově nominované zástupce Libereckého kraje v RHSD LK, jejichž složení odráží výsledek podzimních krajských voleb. Poté byl projednán a schválen upravený Statut RHSD LK a Jednací řád RHSD LK. O stavu zaměstnanosti v kraji pak všechny přítomné informovala ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro Liberecký kraj Elena Čermáková.

Statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová seznámila členy tripartity se schváleným rozpočtem Libereckého kraje na rok 2017 a na závěr hejtman Půta předal aktuální informace o stavu jednání ve věci zvýšení platů řidičů veřejné autobusové dopravy.

Bližší informace z tohoto jednání naleznete v tiskové zprávě na webu Libereckého kraje.

Zuzana Šestáková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět