Živá knihovna povolání, hledání talentů i zaměstnávání vězňů

Shrnutí aktivit regionálního zastoupení SP ČR pro Moravskoslezský kraj za poslední čtvrtletí roku 2016 a za první dva měsíce letošního roku.

Paleta aktivit regionálního zastoupení SP ČR Moravskoslezského kraje byla v minulém roce velmi pestrá. Vedle již tradičního důrazu na osvětu v oblasti technického školství a setrvalého tlaku na odpovídající změny v systému vzdělávání se pracovníci zastoupení snažili v regionu rozproudit i debatu nad dalšími aktuálními tématy, jakými jsou například možnost zaměstnávání osob ve výkonu trestu či dopady případného přiznání statutu tržní ekonomiky Číně.

Projekt „Živá knihovna povolání“ dětem napoví, kam po základní škole

V loňském roce proběhly úspěšně dva ročníky projektu „Živé knihovny povolání“ (20. 1. a 5. 9. 2016). Tento projekt by měl žákům 8. a 9. tříd pomoci při rozhodování, na kterou školu se přihlásit a přiblížit jim o čem které povolání je. Koncept Živých knihoven pochází ze Skandinávie, z Dánska, kde původně sloužil k představování menšin majoritě a následně se ukázal být vhodný i pro další témata, včetně zaměstnanosti a vzdělávání. Jedna z prvních akcí proběhla v roce 2000 na festivalu Roskilde v Dánsku. Následně došlo k různým obsahovým modifikacím tohoto formátu.

V našem případě by akce měla sloužit k tomu, aby si žáci druhého stupně základních škol a v budoucnu snad i jejich rodiče před volbou své budoucí životní dráhy uvědomili, co se skrývá za mnohdy tajemnými a zavádějícími názvy jednotlivých povolání, a to díky setkání s konkrétními lidmi z praxe. Prvního ročníku, který se uskutečnil loni v lednu, se ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic zúčastnily bezmála dva tisíce školáků z třiceti škol z celého Moravskoslezského kraje. Z důvodu kapacitního omezení Světa techniky jsme se rozhodli pozvat na druhý ročník o něco méně dětí a tak druhý ročník navštívilo 800 dětí základních škol. Školáci procházejí mezi jednotlivými stanovišti, ve všech expozicích Světa techniky, a mohou se krátce popovídat se zástupcem daného povolání. Součástí programu jsou i prezentace a besedy jednotlivých profesí v Divadle vědy.

V pořadí třetí akci plánujeme na 28. března 2017. Bude se konat opět v Dolní oblasti Vítkovic ve Velkém světě techniky. Představeny letos budou profese jako je mechatronik, chemik, hasič nebo voják.

Workshop k možnostem zaměstnávání vězňů

Jednou z priorit Vězeňské služby České republiky je zaměstnávání odsouzených. Sehnat jim práci, však není vůbec jednoduché. Na druhé straně bývá někdy problém, najít mezi stovkami vězňů člověka, který by splňoval kritéria pro zařazení na konkrétní pracovní místo. V dubnu loňského roku proto regionální zastoupení SP ČR ve spolupráci s věznicí Heřmanice a Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Ostravě uspořádalo workshop, jehož cílem bylo prezentovat možnosti zaměstnávání vězněných osob a tím motivovat zástupce pozvaných firem k rozšíření zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody.

Informace o zaměstnávání vězňů, jejich výhodách i nevýhodách předal Jiří Štegl, koordinátor zaměstnávání GŘ VSČR. Konkrétní podmínky zaměstnávání odsouzených ve Věznici Heřmanice pak postupně představili plk. Mgr. Petr Čejka a Ing. Zdeněk Beneš a následně odpovídali v diskusi na dotazy přítomných zástupců firem. Na workshopu vystoupili i zástupci firem, kteří s Heřmanickou věznicí dlouhodobě spolupracují. Jednou z nich je Demonta T Ostrava, která zpracovává kovový odpad.

Na závěr měli hosté možnost navštívit výrobní areál věznice, kterým je provedl Bc. David Urbančík, vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob. Workshop přinesl zaměstnavatelům mnoho konkrétních užitečných informací, díky kterým mohou posoudit potenciál, jež by zaměstnávání vězňů mohlo přinést jejich společnosti.

Čínskou ocel v EU nechceme

Čínskou ocel v EU nechceme – tak zněl hlavní závěr z pracovního oběda ministra financí Andreje Babiše s členy Svazu průmyslu a dopravy ČR v Moravskoslezském kraji, který zorganizovalo regionální zastoupení SP ČR v létě loňského roku.

Svaz průmyslu a dopravy ČR v Moravskoslezském kraji dlouhodobě upozorňuje na rizika způsobená možným přiznáním statutu tržní ekonomiky Číně, které může mít konkrétně pro tento region daleko horší následky, než aktuální situace v hornictví. Ministr financí Andrej Babiš vyjádřil našim členům podporu: „Jsem v šoku, že je problém si nahlas říct, že Čína není tržní ekonomikou,“ pronesl před zástupci firem Andrej Babiš. Viceprezident SP ČR Jiří Cienciala, který byl setkání rovněž přítomen, ministra upozornil, že také regionální tripartita se dlouhodobě vyjadřuje jednotně proti udělení statutu tržní ekonomiky Číně.

Dalším bodem jednání byl trh práce. Zástupci firem se shodli, že je stále větší problém získat z Úřadů práce uchazeče ochotných pracovat na dělnických profesích. Velkým nešvarem je, že řada uchazečů po zaměstnavatelích stále jen vyžaduje razítko jako důkaz, že se ptali na zaměstnání. U kvalifikovaných profesí je pak problém ve zkostnatělosti administrativních procesů, které brání například rychlému začlenění kvalifikovaných cizinců do pracovního procesu. Viceprezident Svazu Jan Rafaj, který byl hostitelem setkání, zmínil zkušenost, kterou nedávno získal jako personální ředitel hutě ArcelorMittal Ostrava: “Vybrali jsme si na Ukrajině pět inženýrů, dostat je pak do firmy nám trvalo rok“.

Zástupci firem upozornili, že problémy na trhu práce vznikají už ve školách. “Lidí je dost, problém je jejich struktura vzdělání,“ řekl generální ředitel skupiny Vítkovice Jan Světlík, jehož firma je zřizovatelem vlastní průmyslové školy. “Podniková škola je vlastně selháním vzdělávacího systému, nicméně průmyslové firmy se k problému nedostatku lidí musí postavit čelem,“ pronesl Světlík. Další zřizovatel školy, generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek, si myslí, že vztah k technice je třeba budovat u dětí už od školky: “Každý rok kupuji spousty stavebnic pro školky v okolí Třince, zrovna zítra strávím dopoledne ve školkách. V tomto věku jsou děti nejpřístupnější pro získání kladného vztahu k technice,“ řekl Jan Czudek. Více… 

Návštěva v ArcelorMittal Ostrava

České ocelářství se v souvislosti s debatami o udělení statusu tržní ekonomiky Číně ocitá v centru dění. Tým regionálních manažerů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) tak v této dynamické době využil možnosti navštívit největší hutní podnik v ČR ArcelorMittal Ostrava.

V úvodu návštěvy byli regionální manažeři SP ČR seznámeni s historií podniku a jeho současným výrobním programem. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. V areálu závodu, který svou rozlohou patří mezi největší průmyslové areály v ČR, byli zástupci SP ČR upozorněni na ekologické investice, které společnost v posledních letech provedla. Poté měli regionální manažeři možnost navštívit jak ocelárnu, tak válcovnu, a mohli se seznámit s technologiemi, které se zde využívají. Jakkoliv při pohledu z vnějšku vypadá hutní výroba jako jedno z nejkonzervativnějších odvětví, nic nemůže být dále od pravdy. Jak jsme mohli vidět na vlastní oči, moderní hutní provozy jsou dnes de facto IT podniky.

Posledním bodem programu, který tým regionálních manažerů pod vedením sekční ředitelky Věry Rojíčkové absolvoval, bylo setkání s viceprezidentem SP ČR Janem Rafajem, který je v ArcelorMittal Ostrava místopředsedou představenstva a ředitelem pro personalistiku a vnější vztahy. Viceprezident Rafaj seznámil regionální manažery s aktuální situací v hutnictví a Moravskoslezském kraji celkově. Řeč došla i na bezpečnost, na kterou je v podniku kladen extrémní důraz. Počet pracovních úrazů s následnou absencí klesl na jednotky ročně, což je u podniku se 7000 zaměstnanci pracujících v tak náročném oboru skutečně velký úspěch. Zájem vzbudil i projekt transformace firmy na zcela nekuřáckou, který tým Jana Rafaje připravoval dva roky. Řeč přišla i na moderní technologie. „My už některé věci, které se považují za prvky průmyslu 4.0 nyní děláme,“ řekl viceprezident Rafaj, který seznámil regionální manažery s některými aktuálními projekty řešenými ve výzkumu skupiny ArcelorMittal i se záměry na další modernizaci ostravského závodu. Více…

Svaz se podílel na ocenění talentů z Moravskoslezského kraje

Inovační firma roku je tradiční soutěží, kterou prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj pořádá Moravskoslezský kraj. I sama soutěž prokázala značný stupeň inovativnosti, když letos přibyla juniorská kategorie, na jejíž přípravě aktivně spolupracoval také Svaz průmyslu a dopravy ČR.

V rámci nové juniorské kategorie se nakonec sešlo celkem 16 projektů, které měly záběr od sociálních a komunitních aktivit až po moderní technologie. V kategorii základních škol si první místo odnesl Lukáš Čecháček z Wichterlova gymnázia v Ostravě – Porubě se svým návrhem na řešení parkování jízdních kol. Vzhledem k debatám o rozvoji městské infrastruktury v Ostravě, se jedná o návrh vysoce aktuální. V kategorii středních škol zvítězil opět zástupce gymnázia, tentokrát Tadeáš Cienciala z třineckého gymnázia se svým návrhem elektroskútru, kterým se také trefil do současných debat o budoucnosti dopravy. Pozitivní je, že vítěz se míní podobným směrem ubírat i nadále a rád by studoval průmyslový design.

Zatímco ostatní kategorie zaznamenaly účastníky ze všech koutů regionu, v kategorii vysokých škol převládali soutěžící z řad Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Také celkové v této kategorii zvítězili její studenti, a to s projektem matematicko-fyzikálního rozboru sypkých materiálů pro využití v inovativních technologiích zítřka. Potěšující je, že tento projekt již nachází své praktické uplatnění v průmyslu.

Vyhlášení se zúčastnila loučící se náměstkyně hejtmana pro MSK Věra Palková, která pozitivně hodnotila množství talentovaných a iniciativních dětí na školách v MSK. Ředitelka pořádající agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková ve svém závěrečném proslovu vyjádřila naději, že všichni účastníci juniorské kategorie zůstanou v Moravskoslezském kraji a za několik let se zúčastní hlavní kategorie Inovační firmy roku. O té si můžete přečíst  na stránkách Agentury pro regionální rozvoj
Více…

Semináře, diskusní fóra, kulaté stoly a konference

Naše Regionální zastoupení pravidelně připravuje zajímavá odborná diskusní fóra, semináře, konference a kulaté stoly. Účastníky mohou být jak členské tak i nečlenské firmy a instituce z Moravskoslezského kraje.

Diskusní fórum Nové veřejné zakázky

Na začátku listopadu loňského roku jsme připravili diskusní fórum na téma „Nové veřejné zakázky“. Akce byla zaměřena na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který k 1. 10. 2016 nahradil stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a byl určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek. Diskutovalo se např. nad těmito tématy: zadávací proces – zjednodušení a změna v terminologii, rámcové dohody – omezení maximální délky trvání, možnost vyloučení dodavatele z důvodu profesního pochybení (neosvědčení dodavatele) aj. 

Kulatý stůl „Predikce trhu práce a kariérové poradenství v souvislostech“

Diskusní fórum se uskutečnilo v listopadu 2016 a zúčastnili se jej zástupci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Ostravě, dále zástupci Krajského Úřadu MSK, odboru školství a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a zástupci členských firem.Diskutovalo se o očekáváních zaměstnavatelů ohledně připravovaného systému predikcí, o plánovaní zapojení zaměstnavatelů do datových vstupů, i o praktickém využití výstupů predikcí pro potřeby zaměstnavatelů. Dále jsme řešili otázky posílení kariérového poradenství pro žáky, studenty a dospělé a propojení kariérového poradenství systémem zprostředkování práce a rekvalifikacemi.

Kulatý stůl k regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj

V listopadu loňského roku proběhl i další kulatý stůl, tentokráte k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj. Jednání proběhlo za účasti signatářů regionální sektorové dohody z řad škol, úřadu práce a firem. Zástupce Úřadu práce informoval o statistikách rekvalifikací v regionu a o tom jaký mají vliv na snižování nezaměstnanosti. Zástupci z řad firem pak poukazovali na nedostatky na trhu práce a na profesní kvalifikace, které jim momentálně scházejí. Hlavním tématem diskuse pak bylo to, jak nalákat děti k technickým oborům.

Kulatý stůl „Dokážeme navrhnout účinná opatření k řešení kritické situace na trhu práce“

Na tomto kulatém stolu se na sklonku stejného měsíce sešli zástupci SP ČR, Úřadu práce a Krajského Úřadu spolu se zástupci firem, aby diskutovali o problematice trhu práce. V první části kulatého stolu představila Ing. Renata Vrtělová, expertka Svazu průmyslu a dopravy ČR, výsledky analýz k dané problematice. Následně se slova ujal Ing. Bohumil Mužík, také ze SP ČR a představil návrhy opatření k inovaci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a opatření k motivaci cílových skupin na trhu práce. V druhé části kulatého stolu pak prezentovali zástupci Krajské pobočky Úřadu práce ČR zhodnocení účinnosti opatření směřujících k odstranění nerovnováhy na trhu práce a zhodnocení pilotu nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (AZP).

Diskusní fórum Trestní odpovědnost právnických osob

Novelou Trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) došlo ke změnám, které budou mít na posuzování trestní odpovědnosti a trestání právnických osob v budoucnu značné dopady, přičemž některé z nich by měly být pro právnické osoby vskutku příznivé, jiné naopak o něco méně. Jednoznačně se však jedná o nejzásadnější novelu tohoto zákona od doby jeho přijetí a můžeme prozatím jen s napětím očekávat, jak se tyto změny reálně odrazí na fungování a potažmo na samotném trestání právnických osob. Diskusní fórum se uskutečnilo v prosinci 2016.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět