Liberecký kraj zná své nejlepší firmy

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Libereckém kraji v roce 2016 a v prvních měsících tohoto roku.

Závěr roku 2016 probíhal v Libereckém kraji ve znamení podnikatelských soutěží – vyhlašováni byli vítězové soutěží Firma roku i Podnikatel roku. Zajímavé akce se však konaly v rámci celého posledního loňského čtvrtletí. Patřila mezi ně například i konference k tematice Průmyslu 4.0. Podnikatele určitě zajímá i podoba krajského rozpočtu a plány nově zvoleného hejtmana Libereckého kraje.

Firmou roku 2016 je výrobce elektroniky Hokami CZ

Vítězem soutěže Vodafone Firma roku 2016 je liberecký výrobce elektroniky Hokami CZ. Firma poskytuje kompletní servis v oblasti výroby a osazení desek plošných spojů (DPS) již od roku 1991. Její produkty naleznete v satelitech, letadlech, automobilech, medicínských přístrojích, průmyslových strojích, vojenské technice, domácích spotřebičích atp.

Liberec místem konání konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Poslední listopadový den se stala Technická univerzita v Liberci místem konání konference s názvem „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou uspořádala agentura CzechInvest ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a science centrem iQLANDIA. Svaz průmyslu a dopravy ČR akci podpořil záštitou propagací. 

Průmysl 4.0 je českým označením současného trendu v oblasti průmyslové výroby, někdy nazývaného jako čtvrtá průmyslová revoluce, který s sebou přináší změny do dalších oblastí hospodářství, do vědy a výzkumu a v důsledku i do celé společnosti. Cílem konference bylo seznámit posluchače s hlavními rysy nastupující průmyslové revoluce a dopady, jež bude mít nejen na průmysl, ale i na společnost jako celek. Účastníci získali vědomosti o tom, jak jsou již dnes uplatňovány principy Průmyslu 4.0 v praxi, kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti, a jaká konkrétní řešení komplementární s Průmyslem 4.0 jsou v současnosti dostupná.

Hejtmanem zvolen opět Martin Půta

V nadcházejících čtyřech letech bude stát v čele Libereckého kraje opět hejtman Martin Půta z hnutí Starostů a nezávislých. Na ustavujícím zastupitelstvu byl znovu zvolen do funkce. Kromě toho zastupitelé zvolili také nové náměstky hejtmana a členy Rady Libereckého kraje a také odhlasovali založení deseti výborů zastupitelstva.

Liberecký kraj má schválený rozpočet na příští rok

21. prosince 2016 zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání projednalo a definitivně schválilo návrh rozpočtu na rok 2017. Příjmy činí 2.828 mld. Kč a výdaje 2.731 mld. Kč. Přebytek ve výši 96.9 mil. Kč bude použit na další úhradu úvěrů z období před rokem 2012. S novým zadlužením kraj nepočítá. Více…

Evropský dům má prvního nájemce

První nájemní smlouvu se subjektem, který bude sídlit ve vznikajícím Evropském domě, schválila na svém jednání 6. prosince 2016 Rada Libereckého kraje. Od počátku srpna příštího roku tam najde své místo Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Právě to je základním pilířem Evropského domu v Libereckém kraji. Vybudování Evropského domu bylo hlavním smyslem nákupu bývalého areálu Výzkumného ústavu textilních strojů, který stojí v těsném sousedství budovy krajského úřadu. Rekonstrukce objektu začala letos v květnu.  Po jejím dokončení v něm žadatelé najdou na jednom místě všechny poskytovatele evropských dotací.

Projekt KAP LK připravil platformy v oblasti vzdělávání

Tematická setkávání, tzv. platformy, v oblasti vzdělávání se přichystaly v rámci realizace Krajského akčního plánu Libereckého kraje (KAP LK). Určené jsou např. pedagogickým pracovníkům a dalším zástupcům škol, zástupcům vzdělávacích institucí, zaměstnavatelům, orgánům státní správy a dalším. Účastníci platforem budou moci diskutovat v níže uvedených tématech vzdělávání, vyměňovat si zkušenosti, dělit se o příklady dobré praxe a tím navázat, popřípadě prohloubit vzájemnou spolupráci. V rámci projektu byla také jednotlivým platformám nabídnuta možnost vzdělávat se v novinkách, účastnit se netradičních workshopů, inovativních seminářů a jiných vzdělávacích aktivit.

Jubilejní desátý ročník veletrhu EDUCA navštívilo přes jedenáct tisíc zájemců o vzdělávání a práci

Již tradiční veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB Liberec 2016 se uskutečnil ve dnech 13. – 15. 10. 2016 v liberecké Home Credit Areně. Na celé ploše arény se veřejnosti prezentovalo téměř 120 vystavovatelů z řad středních a vysokých škol, učilišť, vzdělávacích společnosti, firem hledající nové pracovníky, personálních agentur, internetových portálů s nabídkou práce a specialistů z oblasti pracovního trhu a vzdělávání.

Sympozium uměleckoprůmyslových škol se po třech letech vrací do Libereckého kraje

Již svého pátého pokračování se již dočkalo Sympozium uměleckoprůmyslových škol. Tvořivost a řemeslnou zručnost mezi sebou porovnávala téměř osmdesátka mladých umělců z Libereckého kraje, Německa, Polska a Slovenska. Svá díla vytvářely v 16 dílnách po celém kraji. Ústředním tématem Sympozia uměleckoprůmyslových škol byly „Horizonty“. Týdenní akce byla slavnostně zahájena v sobotu 17. září v 12:00 hodin v Městském divadle v Železném Brodě u příležitosti konání akce „Skleněné městečko“. Stejně jako předchozí úspěšné ročníky 2004, 2007, 2010 a 2013 akci pořádal Liberecký kraj ve spolupráci se šesti jím zřizovanými středními školami a Severočeským muzeem v Liberci.

Stipendijní program Libereckého kraje se rozrostl o další obor

Do stipendijního programu Libereckého kraje vstupuje už druhý zaměstnavatel. Je jím společnost Preciosa, a.s., která formou stipendií bude finančně podporovat žáky studující obor Technolog silikátů na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Více ...

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět