Nejen v Libereckém kraji hlásí sklářství konjunkturu

 RSD LBK 17.5.17

V květnu proběhl v Liberci první letošní kulatý stůl k Regionální sektorové dohodě pro Liberecký kraj pro sklářský průmysl. Setkáním provázela regionální manažerka SP ČR Naďa Vojtíšková.
 
V úvodu setkání Lubomír Záleský, vedoucí oddělení trhu práce ÚP ČR, informoval přítomné o aktuální situaci na trhu práce. Zajímavé bylo statistické porovnání požadavků zaměstnavatelů ze sklářského a bižuterního průmyslu s počty konkrétních uchazečů.
 
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje, zhodnotil stav na pěti sklářských školách v kraji, aktivity na podporu sklářství, které chystají, ale i připravované změny stipendijních programů, včetně sklářských oborů. 
 
V rámci hodnocení realizace a plánů aktivit byla velmi zajímavá prezentace Milady Valečkové, ředitelky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, o připravovaném Kulturně-kompetenčním centru pro české sklo a bižuterii. Jedná se o projekt Ministerstva kultury ČR na podporu kulturně-kreativních průmyslů, který bude oficiálně poprvé představen 3. října 2017 na Sklářském svítání 2017. Bude se jednat o veřejně přístupnou databázi informací o sklářství a bižuterii určenou firmám, umělcům, obchodníkům, ale i turistům a široké veřejnosti. Regionální manažerka SP ČR Naďa Vojtíšková doplnila informace o připravovaném Sklářském svítání a pozvala na něj všechny přítomné.
 
Odlehčením a zpříjemněním byla i prezentace personální ředitelky Preciosy Jany Havlíčkové o probíhajících soutěžích pro žáky středních a vysokých škol MASTER OF CRYSTAL a Preciosa CRYSTAL CHALLENGE, která na závěr dodala: „Sklářství nevymírá, nebojím se budoucnosti.“
 
Pravidelně se všichni těší na statistické údaje Vlastimila Hotaře z Technické univerzity v Liberci. Ten si tentokrát navíc připravil vysvětlení pojmů, na které si budeme muset zvyknout i ve sklářství, a to např. Průmysl 4.0, Internet věcí nebo Mass customization. Svůj příspěvek zakončil slovy: „Předpokládáme, že roky 2017 a 2018 by měly být pro sklářský průmysl příznivý.“
Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět