O zaměstnávání cizinců je stále velký zájem


Vyprahlost tuzemského pracovního trhu dokumentovala účast více než osmdesáti zaměstnavatelů na workshopu „Flexibilita pracovního trhu v návaznosti na zahraniční kvalifikovanou sílu“. V Ostravě jej uspořádal tým vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj společně s regionálními partnery.
 

Workshop byl zaměřen tak, aby účastníci získali souhrnné informace od všech aktérů zapojených do procesu zaměstnávání cizinců. První blok se týkal procesní stránky příchodu zahraničních pracovníků. Od zástupkyně Ministerstva zahraničních věcí ČR Jitky Karešové účastníci získali aktuální informace o činnosti českých zastupitelských úřadů v Kyjevě a ve Lvově. Ondřej Brychta z Ministerstva vnitra ČR přítomné seznámil s rolí svého resortu včetně důležité agendy pracovních karet.

Tereza Hejlová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR představila roli svazu jako servisní organizace pomáhající firmám s praktickou realizací náboru v rámci Režimu Ukrajina. Zásadním partnerem je i Centrum pro podporu integrace cizinců, které může pomoci např. jazykovými kurzy a řadou jiných poradenských aktivit, včetně právního poradenství. Účastníci byli seznámeni také se zkušenostmi inspekce práce.

Ředitel odboru řízení investičních projektů agentury CzechInvest Pavel Chovanec seznámil účastníky nejen s rozdíly v zaměstnávání cizinců z EU a třetích zemí, ale představil i aktuální data z trhu práce, včetně počtu pracovních míst a počtu potenciálních uchazečů o tato místa. Na akci dále vystoupili ředitel krajského úřadu MS kraje Tomáš Kotyza, ředitel Sdružení pro rozvoj MS kraje Radúz Mácha a obchodní ředitel agentury Edymax Peter Beck. Úvodní slovo za pořadatele měla Pavlína Kaletová, která účastníky workshopu krátce seznámila i s programem RE:START.
 

V panelové diskusi zaměstnavatelů včetně firem OKIN a Brose pak došlo na výměnu praktických zkušeností nejen se zaměstnávání cizinců obecně, ale s odlišnostmi, které přináší jednání z pracovníky v rámci různých zemí.

Veškeré prezentace z odborného workshopu jsou k nalezení na www.zmocnenecvlady.cz
Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět