Král mladých chemiků či příprava Technohrátek

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Pardubickém kraji v posledních měsících.

Regionální zastoupení SP ČR informuje o zajímavých akcích sociálních partnerů na poli technického vzdělávání žáků a studentů základních a středních v Pardubickém kraji. Tentokráte to byly například zemědělský kulatý stůl, soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR či příprava podzimních TECHNOhrátek.

TECHNOhrátky připravují podzim už před prázdninami

Ani s blížícím se začátkem prázdnin TECHNOhrátky nezahálejí. Vzhledem k tomu, že podzimní část projektu začne krátce po zahájení nového školního roku, musejí organizátoři začít s přípravami zářijových akcí už v těchto dnech.

Desáté zastavení TECHNOhrátek se uskuteční ve středu 13. září ve Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice. „S vedením školy jsme už připravili program celé akce a mohu prozradit, že její účastníci se mají opravdu na co těšit. Čeká je například souboj robotů, programování, praktická elektronika nebo elektrotechnická měření. Na jednotlivé aktivity budou mít žáci navíc dvojnásobek času, takže zvládnou bez problémů například výrobu blikačů i dalších přístrojů,“ říká Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.

Organizátoři už také tento týden spustili přihlášky pro základní školy na tuto akci. Za jediný den se přihlásilo už dvacet škol, což jen dokumentuje obrovský zájem o návštěvu největší střední školy v Pardubickém kraji.

Součástí zastavení v SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice bude rovněž tisková konference se zástupci regionálních médií, na níž organizátoři vyhodnotí dosavadní průběh projektu.

Do začátku prázdnin začne také příprava jedenáctých TECHNOhrátek, které se budou konat ve středu 27. září v Odborném učilišti Chroustovice. Více...

Zemědělský kulatý stůl pod drobnohledem médií

Kulatý stůl k problematice zemědělského vzdělávání, který se uskutečnil v rámci projektu TECHNOhrátky v Pardubicích 7. června, zaujal také regionální média. Jeho průběhu i závěrům věnovaly největší pozornost nejen Deníky Pardubického, ale také sousedního Královéhradeckého kraje.

Zpravodajství z akce vyšlo ve všech okresních vydáních obou regionů pod titulkem „Mladí lidé se do zemědělství nehrnou.“ I kvůli nízkým platům. Redaktorka Pavlína Roztočilová se ve svém článku zaměřila především na příčiny toho, proč zemědělské obory nejsou v současné době pro mladou generaci dostatečně atraktivní. „Žáci se do zemědělských škol nehrnou. Školy často nemají pozemky ani dílny. Děti jsou tam odtržené od reality, někdy nepojmenují zvíře, které produkuje mléko,“ cituje ředitele Střední školy zahradnické a technické Litomyšl Ivo Jiránka.

Mezi pozitivními příklady, které mohou pomoci zvýšit povědomí o zemědělských profesích, uvádějí Deníky východních Čech také TECHNOhrátky. „Pardubický kraj chce zemědělství zatraktivnit. Jednou z cest je prý další zapojení zemědělských škol do krajského projektu TECHNOhrátky, který se snaží přivést žáky k technickému vzdělávání,“ uvádí autorka článku.

Reportáž z reprezentativního setkání odborníků přinesl také Český rozhlas Pardubice. Jeho reportér Ondřej Wolf vyzpovídal představitele Ministerstva zemědělství ČR, Pardubického kraje, zemědělských podniků a středních i základních škol.

Diskusního setkání si všímá rovněž internetový portál Pardubické novinky.cz pod titulkem Jak zkvalitnit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji. „Větší propojení zemědělských podniků a středních zemědělských škol, zavádění prvků duálního vzdělávání, intenzivnější popularizace zemědělské tematiky mezi žáky základních a mateřských škol, ale také výraznější koordinační role Pardubického kraje. Tak zní recept odborníků, kteří se sešli u reprezentativního kulatého stolu a diskutovali, jak zvýšit zájem žáků o studium zemědělských oborů na středních školách v regionu,“ konstatuje ve svém zpravodajství tento server. Více...

Titul krále mladých chemiků putuje do Písku u Jablunkova

Pátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků se stal Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek.

V  úterý 13. června 2017 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostila žákovské mistrovství republiky v  chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 39 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z regionálních kol. „V regionálních kolech soutěžilo téměř 14 000 žáků osmých a devátých tříd, což je o dva tisíce více než loni. Stále rostoucí zájem mladé generace o chemii nás velmi těší,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Kalenda. „Dnešní finalisté jsou vysoce nadaní a talentovaní jedinci, kteří mají všechny předpoklady k tomu, aby se stali našimi posluchači. Věřím, že po maturitě se k nám mnozí vrátí, aby u nás pokračovali ve studiu. Stejně jako řada finalistů předešlých ročníků soutěže,“ dodal profesor Kalenda.

Celostátní finále se skládalo ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Součet bodových zisků z obou částí určil celkové pořadí. Nejlépe si vedl Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek, který se stal pomyslným králem mladých chemiků pro rok 2017. „Vítězství jsem vůbec nečekal, viděl jsem se tak na patnáctém místě. Sedly mi ale soutěžní úlohy, které nevyžadovaly jen hromadu nabiflovaných vědomostí, ale nutily k přemýšlení. Chemie mě moc baví a chtěl bych se jí věnovat dál. Od září nastupuji na chemickou průmyslovku v Ostravě a jednou bych svůj oblíbený obor chtěl studovat i na univerzitě,“ svěřil se nejlepší mladý chemik. Ten převzal z rukou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské notebook s chemickým výukovým softwarema od děkana pořádající fakulty Petra Kalendy příslib přiznání stipendia ve výši 48 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. Na druhé příčce se umístil Karel Chwistek ze ZŠ Otická Opava, který si odnesl tablet Lenovo s chemickým edukačním softwarem, odbornou literaturu a příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč. Věcné ceny mu předal rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig. Třetí místo obsadil Arťom Sukhanov ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem, který převzal od generálního ředitele společnosti Dow Europe pro Českou a Slovenskou republiku Ivana Luciaka chytré hodinky s chemickým výukovým softwarem a od děkana pořádající fakulty příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč.

Oceněno bylo všech 39 finalistů. Ceny předávalizástupcivýznamných chemických společností, které se na podpoře soutěže podílely, představitelé státních orgánů a akademické sféry. Žáci, kteří se umístili na prvních pěti místech, získali i Cenu děkana FChT UPa – příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 120 000 Kč.

A protože za úspěchy nejlepších žáků stojí také jejich učitelé, uznání se dočkali i pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Antonín Vavřač ze ZŠ a MŠ Písek obdržel od náměstka ministryně školství Václava Pícla čestné uznání a dárkovou kazetu pochutin, Lucie Lyková ze ZŠ Otická Opava získala tutéž cenu od generálního ředitele společnosti Synthesia Josefa Lišky a Renatě Maurencové ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem k úspěchu popřála a cenu předala generální ředitelka společnosti Dow Europe pro střední a východní Evropu a Řecko Despina Anastasiou. Děkan pořádající fakulty navíc všem oceněným učitelům udělil Bronzovou pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zvyšování zájmu žáků o studium chemie.

Zvláštní cenu získaly také osobnosti, které se výrazným způsobem zasloužily o popularizaci soutěže i oboru. Stříbrná medaile Fakulty chemickotechnologické Univerzity Pardubice za zásluhy v oblasti propagace a popularizace chemie byla udělena personálnímu řediteli společnosti Agrofert Danielu Rubešovi. Ten se zásadním způsobem podílel na vzniku soutěže a před deseti lety stál u jejího zrodu. Čestné uznání Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vynikající studijní výsledky získala Marie Nevyhoštěná, historicky první vítězka celostátního finále v roce 2013 a od příštího školního roku čerstvá studentka FChT UPa.

Finálový den nabídl také zábavný a vzdělávací doprovodný program. O ten se postarala komentovaná projekce dokumentů festivalu Ekotopfilm. Učitelé zažili filmovou výpravu do světa mikroorganismů, které hostí lidské tělo, pro žáky byl připraven Junior program s převládající tematikou životního prostředí. Pořádající fakulta pozvala přítomné také na exkurzi a předvedla ukázky efektních pokusů, soutěžícím i jejich doprovodu umožnila přespat na univerzitních kolejích a poobědvat v menze. Finalisté si tak mohlivyzkoušet, jak se žije vysokoškolákům. „Letošní ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je výjimečný v mnoha směrech. Nejenže byl jubilejním 5. ročníkem, který se těšil rekordní účasti téměř 14 000 žáků, ale zaznamenal také opětovný nárůst zájmu firem a společností, podporujících klání na regionální úrovni. Nově se spoluvyhlašovatelem soutěže stalo Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, s nímž bychom rádi rozšířili spolupráci tak, aby soutěž byla zařazena do programu Excellence. To by otevřelo cestu k odměňování těch, kteří žáky na soutěž připravují a chemii propagují – učitelů chemie. Mladý chemik je v tuto chvíli v České republice nejefektivnějším způsobem propagace chemie u nastupující generace a z dlouhodobé perspektivy pomáhá řešit aktuální nedostatek středoškolsky i vysokoškolsky vzdělaných odborníků v našem oboru. Všem, kteří se na zdárném průběhu soutěže podílejí, tímto velmi děkujeme, přičemž největší dík patří učitelům, bez nichž by nebylo soutěžících,“ uzavírá Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, který je vyhlašovatelem, generálním partnerem a pořadatelem celostátního finále. Více...

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět