Priority krajů pro novou vládu, dotace pro prodejny a řešení problémů trhu práce

Zajímavosti pro podnikatele z dění v Kraji Vysočina v posledních měsících.
 

Rada Asociace krajů ČR na svém víkendovém jednání 25.-26. listopadu v Jihlavě odsouhlasila 91 prioritních bodů, které předloží novému premiérovi, hned jak bude zvolen. Přeshraniční síťové setkání v Telči řešilo témata kvalifikované pracovní síly a pracovního trhu. Kraj připravil první dotace na udržení venkovských prodejen potravin a smíšeného zboží.

Hejtmani krajů po jednání v Jihlavě předloží novému premiérovi 91 priorit

Rada Asociace krajů ČR na svém víkendovém jednání 25.-26. listopadu v Jihlavě odsouhlasila 91 prioritních bodů, které předloží asociační předsedkyně Jana Vildumetzová novému premiérovi, hned jak bude zvolen. Cílem bude dostat co nejvíce zájmů krajů do budoucího programového prohlášení vlády. „Největší váhu dáváme získání peněz ze SFDI na opravy silnic II. a III. tříd, udržitelnému a důstojnému financování sociálních služeb a zdravotnictví, penězům na školství a posílení role krajů při administraci a čerpání konkrétních evropských dotací. Dlouhodobě trváme na tom, aby všechny peníze šly krajům systémově, proto opět navrhneme, aby se s novou vládou otevřelo jednání o rozpočtovém určení daní,“ komentoval jednání hejtmanů v Kraji Vysočina Jiří Běhounek. Více...

Kvalifikovaná pracovní síla a pracovní trh

Přibližně tři desítky odborníků z Čech, Rakouska a Německa se 15. listopadu 2017 v Telči zúčastnily přeshraničního síťového setkání na téma „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“. Na programu setkání, které bylo zorganizováno v rámci realizace projektu Connecting Regions (Interreg V-A AT-CZ), ve spolupráci se Znalostní platformou Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh Evropského regionu Dunaj-Vltava, byly, kromě informací o aktuální situaci na přeshraničním trhu práce a čerpání finančních prostředků z programů evropské územní spolupráce, především prezentace realizovaných projektů z oblasti trhu práce a vzdělávání na rakousko-české a bavorsko-české hranici. Více...

Kraj je připraven odeslat první dotace na udržení venkovských prodejen

Už jen rozhodnutí krajského zastupitelstva stojí mezi proplacením historicky prvních dotací Kraje Vysočina na podporu zachování dostupnosti služeb venkovských prodejen potravin a smíšeného zboží. Rada Kraje Vysočina dnes schválila materiál, který doporučí nejvyššímu orgánu kraje ke schválení 55 žádostí v objemu dvou miliónů korun. „Venkovské prodejny mohou být do budoucna ohroženým druhem. Naše podpora má s udržením základní služby pomoci nejmenším obcím, tak abychom pomohli obcím udržet rozvojový standard. Pokud se tento krok osvědčí, jsme připraveni dotační titul opakovat,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Pavel Pacal. Více…

Kraj připravuje dokumentaci na obchvaty Nového Veselí a Moravských Budějovic

Kraj připravuje projektovou dokumentaci na obchvaty Nového Veselí a Moravských Budějovic
Krajská rada dnes rozhodla o zahájení projektování dvou avizovaných a majetkově připravovaných obchvatů na páteřních krajských silnicích. Obchvat II/152 Moravských Budějovic má do budoucna zjednodušit sjezd z I/38 směr Jaroměřice. Dokumentace bude v následujících měsících připravována i pro akci II/353 obchvat Nového Veselí. „V případě získání evropské dotace a při bezproblémovém projektování je pravděpodobné, že se u Nového Veselí zahájíme stavbu do dvou let, protože jsou zde díky pomoci obce téměř dořešeny majetkoprávní vztahy,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš s tím, že obě stavby budou odhadem stát zhruba 370 miliónů korun. Více…

Pracovníkům v sociálních službách se zvýšily platy až o 23 procent

Od 1. července 2017 došlo k navýšení mzdových tarifů pracovníků v sociálních službách. Navýšení platů se pohybuje od 9 do 23 %. Na toto navýšení obdržel pro všechna sociální zařízení Kraj Vysočina od státu pro letošní rok pouze 61 milionů korun, už nyní je zřejmé, že částka není dostačující. Na dofinancování sociálních služeb bude tedy letos pravděpodobně chybět ještě 18 milionů korun. „Z větší poloviny by mohl všem sociálním zařízením zařazeným do sítě poskytovatelů, a to bez ohledu na jejich zřizovatele, pomoci s dofinancováním této 18 milionové částky Kraj Vysočina. Rozhodnout musí krajské zastupitelstvo, kterému tuto variantu v září předložím,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že všechna krajská sociální zařízení mzdy už v červenci zaměstnancům zvedla. Více...

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět