Exekuce, rozvoj lidských zdrojů i bezpečnost v dopravě

Regionální zastoupení SP ČR v Kraji Vysočina pokračuje v sérii akcí na odborná, pro zaměstnavatele stěžejní témata.

Na podzim proběhlo například diskusní fórum na téma exekucí či kulatý stůl k rozvoji lidských zdrojů, připravuje se akce s názvem Poradní sbor oblastního inspektorátu práce.

Exekuce, srážky ze mzdy, osobní bankrot

V září proběhlo v Jihlavě diskusní fórum pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR na téma exekuce.  Cílem diskusního fóra bylo probrat a procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a seznámit se se všemi situacemi při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody. Dále se pak rozebíraly postupy v případě osobního bankrotu zaměstnance.

Kulatý stůl k rozvoji lidských zdrojů

Ve stejném měsíci pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR  kulatý stůl k rozvoji lidských zdrojů v Jihlavě.  Návštěvníci kulatého stolu se mohli seznámit s problematikou nedostatku technicky vzdělaných pracovníků a absolventů v Kraji Vysočina.  Mezi diskutovanými tématy byly mimo jiné i nedostatek studentů technických oborů, nebo možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti technického vzdělávání a odborných praxí.  Úřad práce ČR představil aktuální situaci na trhu práce v Kraji Vysočina a  CzechInvest spolu s Fondem dalšího vzdělávání  seznámili účastníky s aktuálními činnostmi v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Poradní sbor Oblastního inspektorátu práce

Začátkem prosince plánuje regionální kancelář SP ČR pro Kraj Vysočina uskutečnit diskusní fórum Poradní sbor Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se zaměřením na snížení rizik a bezpečnost práce v dopravě.  Cílem akce je poskytnout podrobné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví v dopravě. Budeme se věnovat jak stávající praxi, nejčastějším chybám, zákonům, tak i novinkám v této oblasti. Velký důraz bude kladen na téma pracovní doby zaměstnanců v dopravě.  

Poradní sbor Oblastního inspektorátu práce  proběhne 6. prosince 2017 od 9:00 v prostorách F POINT Z.S., Masarykovo nám. 34 v Jihlavě.  Registrovat na akci se můžete ZDE.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět