Osvěta pro podniky, žáky i kariérní poradce

Regionální zastoupení SP ČR pro Ústecký kraj pokračovalo na podzim v sérii workshopů pro výchovné a kariérní poradce základních i středních škol.

Vedle toho v Rumburku uspořádalo Živou knihovnu povolání pro žáky posledních ročníků ZŠ
a zorganizovalo několik osvětových akcí pro podnikatele. Mezi ně patřily například diskusní fórum k novinkám v oblasti veřejných zakázek či kulatý stůl k přípravě Chemického fóra Ústeckého kraje.

Workshopy pro výchovné a kariérní poradce

Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Úřadem práce České republiky nadále pokračuje v sérii workshopů pro výchovné a kariérní poradce základních i středních škol. Cílem těchto setkání je informovat tyto poradce o možnostech na trhu práce v daném regionu a pomoci jim získat podklady pro svou činnost kariérového poradenství.

Dne 19. září 2017 proběhl Workshop pro výchovné a kariérní poradce základních a středních škol z okresu Děčín. Součástí tohoto workshopu byla velice zajímavá exkurze do společnosti Chart Ferox, a.s., která se zabývá návrhy, výrobou a instalací kryogenních systémů a zařízení pro skladování, přepravu a distribuci zkapalněných technických plynů a uhlovodíků.

V polovině října proběhl Workshop pro výchovné a kariérní poradce základních škol ze Šluknovského výběžku. Součástí tohoto workshopu byla exkurze do společnosti TOS VARNSDORF, a.s., jež se zabývá výrobou vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Společnost v loňském roce založila svou vlastní Střední průmyslovou školu TOS Varnsdorf s.r.o., která nabízí jak maturitní tak učební technické obory.

Živá knihovna povolání

Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s Místní akční skupinou Český Sever a Úřadem práce České republiky zorganizoval v Rumburku počátkem listopadu Živou knihovnu povolání. Během celodenní akce si žáci posledních ročníků základních škol vyzkoušeli, co obnáší technické profese, v jakých oborech najdou pracovní uplatnění a že průmysl není pouze o potu a špíně.

Kulatý stůl k přípravě 2. ročníku Dopravního fóra Ústeckého kraje

Na sklonku září 2017 uspořádalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR Ústeckého kraje kulatý stůl k přípravě 2. ročníku Dopravního fóra Ústeckého kraje. Cílem tohoto setkání ovšem nebyla pouze příprava Dopravního fóra, ale i zhodnocení plnění Regionální sektorové dohody Ústeckého kraje pro autodopravu. Na základě této dohody bylo v letošním roce otevřeno zkrácené roční studium Karosář – řidič silniční dopravy a sice na Střední škole technické, gastronomické a automobilní, Chomutov a Střední průmyslové škole stavební, Střední odborné škole stavební a technické v Ústí nad Labem. Se žáky středních škol proběhly exkurze do dopravních společností, kde se všichni mohli seznámit s profesí řidiče. Zájem ze strany žáků byl, v září tohoto roku však nastoupili pouze dva žáci na Střední školu v Chomutově.

Diskuzní fórum Nové veřejné zakázky

Dne 21. listopadu 2017 uspořádalo v Ústí nad Labem regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR diskuzní fórum na téma Nové veřejné zakázky. JUDr. Monika Emanuelová na tomto fóru objasnila nový Zákon o Veřejných zakázkách, poukázala na změny oproti předešlému zákonu, výjimky, podmínky a spoustu dalších práv a povinností spojených s novým Zákonem o veřejných zakázkách.

Kulatý stůl k přípravě Chemického fóra Ústeckého kraje

Jen o den později se sešli zástupci pracovní skupiny pro chemii k přípravě Chemického fóra Ústeckého kraje, kde účastníci řešili jak program a náležitosti Chemického fóra, které se uskuteční na jaře příštího roku, tak i plnění Regionální sektorové dohody pro Chemický průmysl. Na tomto setkání bylo rozhodnuto, že do Chemického fóra bude zařazena i nyní velmi řešená problematika Lithia. Ne ovšem z politického, ale z chemického hlediska, tak aby bylo účastníkům fóra komplexně osvětleno, k čemu všemu je Lithium v dnešní době používáno. Chemické fórum bude rozděleno do tří bloků, během kterého by všichni přednášející měli opakovaně upozorňovat na fakt, že chemie je nutností každodenního života všech lidí a je tedy vhodné jí všemožně podporovat.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět