Nový textilní obor v Královéhradeckém kraji

Ke konci listopadu se v Hradci Králové sešli u kulatého stolu nejen signatáři Regionální sektorové dohody (RSD) pro textilní a oděvní průmysl, ale i jeho příznivci. Po prezentaci aktuálního stavu tohoto sektoru bylo hlavním tématem vytvoření centra vzdělávání pro textilní průmysl a vznik nového maturitního oboru.

Pan Česal z ATOKu tradičně seznámil přítomné s aktuální situací v textilním a oděvním průmyslu a s vývojem průměrné mzdy v textilním průmyslu (23 410,- Kč) v porovnání s mzdou v oděvním průmyslu (16 814,- Kč). Mzdy v jižních zemích (Portugalsko, Itálie, Španělsko) se začínají přibližovat k našim.

Dozvěděli jsme se, že i v Jihomoravském kraji byla podepsána nová RSD na textil (Nová Mosilana a.s.) a připravuje se RSD v Jihočeském a Plzeňském kraji.

Náměstkyně hejtmana Berdychová představila připravenou optimalizaci středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem. V rámci které dojde ke splynutí škol v Hronově, Červeném Kostelci a Velkém Meziříčí a vzniku nové nástupnické organizace centra vzdělávání pro textilní průmysl.

Ředitel SPŠ Hronov Matyáš se nyní intenzivně věnuje vytvoření nového L-kového maturitního oboru, který v současné době neexistuje a snahou je vyjít z požadavků zaměstnavatelů v textilním průmyslu. „20 % zaměstnanců v našem kraji pracuje v textilním průmyslu,“ upřesnil Matyáš a dodal: „Rodiče se potřebují dozvědět, proč by měly děti studovat textilní obory. Veřejnost nezná potenciál textilního průmyslu v našem kraji. Je před námi velký úkol vrátit lidem povědomí o textilním průmyslu a jeho perspektivě. Lidé často neví, co vše zahrnuje pojem textil." Většina přítomných zaměstnavatelů se s tímto ztotožnila a přislíbila pomoc.

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět