Chemické fórum Ústeckého kraje se zabývalo perspektivou v oboru

Chemické fórum Ústeckého kraje, které proběhlo na konci března v Ústí nad Labem, se zaměřilo na chemického průmyslu v kraji z pohledu významných hráčů tohoto odvětví. Pořadatelem byl Ústecký kraj a krajská komora, mezi odborné partnery se zařadil také Svaz průmyslu a dopravy ČR a Svaz chemického průmyslu.

Fórum si kladlo za cíl propagovat chemický průmysl jako jeden z charakteristických oborů Ústeckého kraje. Součástí setkání odborníků bylo mimo jiné podpořit vzájemnou komunikaci a porozumění mezi průmyslovou sférou a vzdělávacími institucemi a identifikovat možnosti, jak společně přispět k vytvoření podmínek pro další a stabilní rozvoj tohoto odvětí, které je současně klíčovým zaměstnavatelem regionu.

V příspěvcích úvodního bloku se odborníci věnovali aktuálním aspektům českého chemického průmyslu v rámci EU, chemickému výzkumu v Ústeckém kraji a potenciálu kraje v oblasti vzdělávání se zaměřením na chemický průmysl. Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem pan Michal Šidák mimo jiné poděkoval Svazu průmyslu a dopravy za pomoc při získání akreditace a autorizace oboru Chemik pro obsluhu zařízení. Již v červnu čeká osm zaměstnanců společnosti Lovochemie závěrečná zkouška, po jejímž absolvování obdrží certifikaci Chemik pro obsluhu zařízení. Spuštění vzdělávacího - rekvalifikačního - kurzu v oblasti chemie si stanovili signatáři v rámci akčního plánu Regionální sektorové dohody pro chemický průmysl v Ústeckém kraji. Závěrečným tématem prvního bloku byla problematika multimodální dopravy jako příležitosti k posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu v Ústeckém kraji.

Nejvýznamnější partnerské firmy chemického fóra měly v druhém bloku příležitost prezentovat perspektivy chemického průmyslu v kraji z pohledu významných hráčů tohoto odvětví. Představily se tak společnosti Unipetrol, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Glanzstoff Bohemie, Mondi Štětí a Glencore Agriculture Czech, která je nástupcem někdejší firmy Setuza. Dalšímu potenciálu pro rozvoj nových technologií v kraji se věnoval poslední blok fóra. Spolchemie prezentovala svoji tzv. zelenou chemii, postavenou na využití obnovitelných zdrojů surovin. Účastníci konference získali informace o nanotechnologiích a nanomateriálech, o integraci vodíkové mobility, o neenergetickém využití uhlí a o možnostech zpracování lithiových surovin.

Prezentace všech řečníků naleznete na webu www.forumusteckykraj.cz

Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět