Průmysl 4.0 a nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů příležitost, nebo hrozba?

 Letošním podtitulem fóra byly technologie – šance pro restart regionu. Partnerem akce byl opět Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), který po oba dny reprezentovala jeho viceprezidentka pro digitální ekonomiku a vzdělávání paní Milena Jabůrková.

Co lze udělat, aby kraj úspěšně prošel restrukturalizací a stal se chytrým regionem? Jaký je úkol regionálních a státních institucí a jaké podmínky potřebuje podnikatelský sektor k reflektování nastupujícího Průmyslu 4.0 a zavedení nových technologií? Tyto otázky se nesly v duchu celého fóra.

„Pro nově příchozí i stávající firmy je velmi důležité cílené nastavení vhodných podmínek pro jejich podnikání. Se čtvrtou průmyslovou revolucí hovoříme zejména o zvyšování dostupnosti informačních a komunikačních technologií a infrastruktury. Nicméně základní podmínkou pro investice do Průmyslu 4.0 je dostatek pracovních sil se správnou kvalifikací“, reagovala v panelové diskuzi viceprezidentka SP ČR Milena Jabůrková.

Ústecký kraj je dlouhodobě oblíbeným cílem investorů. „Jen v letech 2015 – 2016 byly v kraji realizovány investice s podporou agentury CzechInvest ve výši 31 miliard Kč,“ informoval její generální ředitel Karel Kučera. Konkrétní zkušenosti s investicí v Ústeckém kraji prezentovala společnost Nanovia, která využívá high tech technologii pro průmyslovou výrobu nanovláken a jejich laminátů. „Nové technologie se neobejdou bez zdrojů, jak lidského kapitálu, tak i spotřebních surovin, proto byl také prezentován záměr těžby lithia v Ústeckém kraji“, uvedla Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a zástupkyně zmocněnce vlády pro ÚK, MSK a KVK.

Dále se fórum věnovalo programu RE:START zaměřeného na restrukturalizaci kraje. Ten Vláda schválila s cílem pomoci strukturálně postiženým krajům, mezi které Ústecký kraj bezesporu patří. Nyní bude projednávat soubor konkrétních opatření v celkovém objemu 42 miliard Kč. Do procesu tvorby opatření byla zapojena řada významných regionálních aktérů včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR. Důležitost projektu RE:START pro region potvrdil na fóru i ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, který následně představil dotační programy Ministerstva na podporu technologií, výzkumu, vývoje a inovací.

Součástí fóra byly také vzdělávací workshopy pro podnikatele i pracovníky veřejného sektoru. Garantem workshopu věnovanému novému nařízení o ochraně osobních údajů byl Svaz průmyslu a dopravy ČR a agentura CzechInvest. Nařízení vstoupilo v platnost v roce 2016, účinné je od května 2018. Co vše s sebou přinese, koho se dotkne, jak je zakotveno v legislativě či co očekávat od nově zavedené funkce pověřence ochrany dat? Nad těmito otázkami diskutovali společně se zástupci firem a veřejné správy zástupci SP ČR, Úřadu pro ochranu osobních údajů a společnosti Digital city. Ti ve stručnosti osvětlili účastníkům změny, které pro ně z nařízení vyplývají. Stejně jako každá změna i nové nařízení vyvolalo v posluchačích některé obavy. "Obecné nařízení k ochraně dat lze brát také jako příležitost" oponoval Jiří Žůrek, ředitel odboru pro styk s veřejností Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nezbytnost zavedení pravidel shledal Tomáš Knížek, generální ředitel Digital City, a.s., "data budou ovlivňovat životy nás všech v čím dál větší míře, a z tohoto pohledu je existence pravidel nutností.“ „Avšak ochrana dat a možnost podniků inovovat musí být v rovnováze" doplnila Milena Jabůrková, která provázela celým workshopem.

Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět