MOZKAO

Kvalita zkoušek z profesních kvalifikací je významným nástrojem, který umožňuje rychle ověřit a uznat kvalifikaci zájemců o práci, a to bez nutnosti absolvování dlouhých vzdělávacích programů.

S cílem zkvalitnit proces průběhu zkoušek z profesních kvalifikací, a tím i připravenost a kompetentnost současných či budoucích zaměstnanců, Svaz průmyslu a dopravy ČR provádí monitorovací návštěvy u autorizovaných osob.

Zkušenosti a náměty z návštěv projednal dne 1. června v Ústí nad Labem odpovědný tým SP ČR s uživateli výsledků dalšího profesního vzdělávání. Společně také diskutovali nad legislativními i nelegislativními opatřeními.

Takto koncipované kulaté stoly proběhnou postupně ve všech krajích. Z jejich výstupů budou následně zpracována doporučení pro MŠMT, NÚV a další autorizující orgány (ústřední orgány odpovědné za správu segmentu Národní soustavy kvalifikací v jejich gesci) a rovněž návrhy na změny ustanovení zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a souvisejících prováděcích předpisů.
Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět