Základní školy z Litvínova a jeho okolí vítají aktivitu regionálních firem a SP ČR

„Přestože řada firem již aktivně spolupracuje se školami, jedná se převážně o střední školy, odborná učiliště a vysoké školy. Nicméně, uvědomujeme si, že k motivaci ke studiu, manuální zručnosti, kreativitě a technickému myšlení je třeba vést již žáky na základních školách. Zde ale prozatím nacházíme propojení sporadicky. Žákům a jejich rodičům tak chybí potřebné informace o dění ve výrobní sféře či o trhu práce což se negativně odráží v jejich představách o budoucím povolání. Snažíme se proto řadou aktivit podpořit informovanost také na této úrovni vzdělávání,“ sdělila v úvodu Radka Šplíchalová.

Tvrzení podložila výstupy Analýzy soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na základních školách, kterou SP ČR nechal na přelomu roku zpracovat. Ta odhalila nižší orientaci podniků směrem k primárnímu vzdělávání. Navázala-li firma kontakt se základní školou, bylo to zejména při pořádání exkurzí. V těch firmy vidí největší přínos, neboť žáci mají možnost nahlédnout do provozu a blíže se seznámit s profesemi a prostředím.

 

„Abychom pomohli najít školám vhodného partnera z řad regionálních firem, vytvořili jsme databázi zaměstnavatelů s jejich nabídkou pro školy. Možnosti spolupráce jsou různorodé, ohledně základních škol jde především o zmiňované exkurze, dále materiál do dílen či besedy se žáky,“ doplnila další varianty partnerství Radka Šplíchalová.

Ústecký kraj se vyznačuje silnou průmyslovou tradicí. „Je však důležité si uvědomit, že pod vlivem různých okolností dochází na pracovním trhu k řadě změn, ať už hovoříme o útlumu těžby, příchodu nových investorů či přizpůsobení výroby robotizaci a digitalizaci. A tyto změny je při výběru povolání třeba komunikovat,“ upozornila Šplíchalová.

Proto se SP ČR společně s agenturou CzechInvest zaměřují také na výchovné a kariérní poradce, pro které pořádají odborné workshopy. Na semináři se dozví novinky z pracovního trhu regionu, seznámí se se střeními školami a firmami z nejbližšího okolí a osobně navštíví výrobní podnik. Pravidelný přenos informací je navíc udržován prostřednictvím informačního bulletinu.
Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět