Karlovarský kraj podpořil regionální firmy, které spolupracují s vysokými školami a výzkumnými organizacemi

Do veřejné soutěže se přihlásilo celkem 24 podnikatelských subjektů. Odborný poradní orgán doporučil krajskému zastupitelstvu ke schválení 13 z nich.

Každý z žadatelů mohl získat příspěvek ve výši až 170 tisíc korun. Novinkou letošního kola veřejné soutěže bylo rozdělení projektů do dvou skupin podle oboru podnikání. První skupinu tvořili žadatelé
z výrobní sféry, druhou ti, co se zaměřují na služby.

Inovační vouchery jsou jednorázovou dotací poskytnutou podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Pro účely tohoto dotačního titulu je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatelské subjekty nové a nejsou běžně dostupné. Získaná znalost musí současně vést k posílení konkurenceschopnosti podnikatele, a to zejména tím, že napomůže inovaci jeho produktu, procesu nebo služby.

Tereza Vildová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět