Zvýšení zaměstnanosti mladých v Královéhradeckém kraji

Projekt Zaměstnaný absolvent bude ukončen v létě letošního roku. Z tohoto důvodu signatáři Paktu zaměstnanosti KHK, včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR, připravili pro následující dva roky nový projekt „Do praxe bez bariér“.

Projekt se zaměří na zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí do 24 let se zdravotním postižením nebo s nižším středním vzděláním, kteří studují nebo již dokončili studium na speciálních středních školách v Královéhradeckém kraji.

Projekt bude zahrnovat poradenství, motivační aktivity, odborné exkurze. Odbornými stážemi zvýší šanci těchto absolventů, aby získali kvalitní a dlouhodobé pracovní uplatnění na chráněném či volném pracovním trhu. Zároveň posílí jejich soběstačnost, podpoří je v osamostatnění a integraci do společnosti. Projekt se zaměří na cca 100 osob a dále pro cca 40 osob zprostředkuje aktivity, aby získaly pracovních návyky a zkušenosti z odborné praxe.

Projekt by měl přispět také k navázání dlouhodobé spolupráce speciálních a praktických středních škol a trhu práce, tj. k lepšímu propojování nabídky a poptávky na chráněném a částečně i na volném trhu práce.

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět