Živá knihovna povolání poprvé v Jičíně

Živé knihovny povolání jsou oblíbenou akcí žáků posledních ročníků základních škol. Společnosti z regionu dětem předtstavují svou práci a jednotlivé profese. Akce pomáhá dětem zorientovat se na pracovním trhu, aby si vybrali navazující studium, které je bude bavit. Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal tuto akci ve spolupráci s Městem Jičín a Kulturním zařízením města Jičína v Masarykově divadle. Dětem se představilo na osm společností.

IMG 20181106 090842

Na stanovišti firmy Mileta mohly děti vidět ukázky košilovin, batistů, damašků a kapesníků, které společnost vyrábí a následně prodává do celého světa. Dozvěděly se o procesu tkaní a následné úpravy tkanin, který shlédly i na krátkém videu. Především se seznámily s prací textilního technika desinatéra a prohlédly si dezény, který technik na počítači vytváří. S sebou si odnesly vzorečky tkanin různých barev a dezénů.

Firma Continental Automotive Czech Republic představila nejenom své výrobky, které jsou součástí brzdových systémů mnoha aut, ale také různé profese, které zde najdou uplatnění. Mezi ně patří například seřizovač CNC, elektronik a manipulant vysokozdvižných vozíků. Žáci si mohli vyzkoušet rozdíl při sešlápnutí brzdového pedálu s funkčním a nefunkčním brzdovým posilovačem a také si zasoutěžili o drobné ceny.

Společnost SECO Industries se věnuje strojírenské výrobě a představovala dvě pozice. Pozici konstruktéra, který je na začátku celého procesu a ovlivňuje vzhled a funkčnost stroje. Kromě kreslení na PC také cestuje k zákazníkům, na veletrhy. Při představení montáže žacího traktoru pracovníci vysvětlili technologie, které ve firmě využívají, a které studenti viděli na natočeném videu. Dále si studenti mohli prohlédnout vystavený žací traktor, výkresy a vyzkoušet svou zručnost v dovednostní soutěži.

V koutku Oblastní nemocnice Jičín se děti mohly seznámit s prací zdravotních sester a s pomůckami, které ke své práci potřebuje. Okrajově se dozvěděly i další možnosti, kam ve zdravotnictví směřovat (lékaři, záchranáři, fyzioterapeuti). Mohly si proto i vyzkoušet změřit krevní tlak anebo na figuríně kardiopulmonální resuscitaci, a to nejenom u dospělého člověka, ale i u miminka. 

Jičínská firma IQRF Tech, jako technologický odštěpek firmy MICRORISC, se zabývá vývojem vlastní technologie IQRF, která je určena pro přenos dat v sítích pro Internet věcí. Tento způsob bezdrátového sběru dat a řízení zařízení, které lze najít mimo jiné v řízení osvětlení ulic, sběru senzorických údajů v rozlehlých budovách či detekci obsazenosti parkovišť jim přiblížil vývojář HW a SW pro mikroprocesory.

Na stanovišti DEPRAG CZ žákům obráběč kovů se zaměřením na CNC stroje a konstruktér na vzorku turbínové úhlové brusky a jejich komponent prezentovali jaké profese jsou potřebné pro konstrukci, výrobu a prodej pneumatického nářadí. Současně žákům představili nové vývojové projekty tzv. "chytrého" nářadí a stavby robotických pracovišť postavených na platformě Industry 4.0. Na videu pak shlédli praktický obsah jednotlivých profesí v naší společnosti.

Práci elektrikáře silnoproudu si vyzkoušeli u společnosti ČEZ a ČEZ Distribuce.

Kariérní poradkyně z Úřadu práce ČR si povídaly s dětmi o volbě budoucího povolání a práci kariérního poradce. Děti si pod jejich vedením zahrály ve skupinách na nového majitele místního divadla a měly vytipovat co nejvíce profesí k úspěšnému provozu divadla.

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět