Novela zákona o veřejných zakázkách větší transparentnost nepřinesla, shodují se firmy i odborníci

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek je velmi problematická, myslí si mnoho členů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a vyplývá to i z Analýzy právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. dubnu 2012.

Špatné zkušenosti s legislativními změnami při zadávání veřejných zakázek prezentovali také účastníci kulatého stolu k tomuto tématu.

Naše členská základna říká, že zákon nevyhovuje. Největší problém je kritérium hodnotící ceny,“ řekla zástupkyně ředitelky Sekce zaměstnavatelské SP ČR Jitka Hlaváčková.

Hlavní změny, které novela přinesla, představil na kulatém stolu autor výše uvedené analýzy, advokát Robert Jaroš, který se dlouhodobě věnuje problematice zadávání veřejných zakázek, zejména z hlediska aplikační praxe z pohledu zadavatelů i dodavatelů.

Novela může výběrové řízení v konečném důsledku zkomplikovat. Její problematičnost vyplývá z nerespektování toho, že parametry každé zakázky jsou jiné,“ shrnul Robert Jaroš. Jako příklad odlišných požadavků při zadávání zakázek uvedl opravu fasády základní školy a dostavbu jaderné elektrárny.

K výrazným problémům, které novela přinesla do praxe, podle něj patří také značný nárůst počtu zadávaných veřejných zakázek, což s sebou nese zvýšení administrativní zátěže, a znepřehlednění celého systému. „Zároveň došlo k omezení hodnotících kritérií,“ podotkl advokát.

Kulatý stůl k analýze právní úpravy zadávání veřejných zakázek v České republice po poslední novele k loňskému 1. dubnu se uskutečnil 14. března v pražském sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu“.

Celou analýzu najdete na internetových stránkách Sociálního dialogu www.socialnidialog.cz v sekci Analýzy.

-eve-

esf_eu_oplzz_podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět