Regionální sektorová dohoda v Kraji Vysočina se zaměří na nedostatek technicky kvalifikovaných techniků v plastikářství

Již před několika měsíci začal Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů realizovat projekt nazvaný „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“. Významnou součástí projektu je zpracování a uzavření celkem 13 regionálních sektorových dohod, které řeší problematiku rozvoje lidských zdrojů v jednotlivých krajích České republiky a jejich cílem je udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.

Sektorová dohoda představuje právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů.

Proto se 27. srpna 2014 v Jihlavě uskutečnil kulatý stůl na téma nedostatku technicky vzdělaných zaměstnanců v oboru plastikářství v Kraji Vysočina a zahájil tak sociální dialog s příslušnými regionálními aktéry. Těmi byli kromě projektového týmu zástupci společností Swoboda CZ, Lisovna plastů, Hettich ČR, Spojené kartáčovny,  Fraenkische CZ a dalších, školy jako např. VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, SPŠ a SOU Pelhřimov, ale také reprezentanti Krajského úřadu Kraje Vysočina a Úřadu práce ČR.

V úvodu Bohumil Mužík, manažer a odborný garant Národní dohody a Sektorových dohod ze Svazu průmyslu a dopravy ČR vysvětlil důvody vzniku projektu, za nímž stojí především snahy zaměstnavatelů změnit neutěšenou situaci na trhu práce. „V sektorových dohodách, které jsme již úspěšně odpilotovali ve veřejné zakázce Národní soustava povolání II, získáváme jedinečný nástroj, který nám umožní rychle a pružně reagovat na potřeby trhu práce, ale především na potřeby vás, zaměstnavatelů a vašich zaměstnanců“, řekl.   

Pro tvorbu regionální sektorové dohody byla zpracována podrobná rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritního tématu v regionu. V ní byly shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu práce ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce v regionu, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaného tématu přinese pro daný region. Výsledky regionální rešerše prezentoval Karel Ježek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na něj navázal ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě Jiří Hrdlička, který všechny informoval o aktivitách Úřadu práce ČR. „V současné době se zaměřujeme na monitoring potřeb zaměstnavatelů, naši terénní pracovníci navštěvují společnosti a zjišťují jejich požadavky. V regionální sektorové dohodě vidím možnost navázání mnohem užší spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých a podpory vzdělávání ve firmách, na něž jen za posledních několik let vynaložil Úřad práce v kraji Vysočina více než 340 milionů Kč“, sdělil. Vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina Kamil Ubr doplnil, že nevidí na kulatém stole nikoho, kdo by se nechtěl zapojit do možnosti, jak řešit problém nedostatečně kvalifikovaných zaměstnanců. „Myslím, že shoda nad tématem regionální sektorové dohody je jasná“, vyjádřil se.

V následné diskusi navrhli účastníci rozšířit vybraný obor plastikářství i o další pozice, jako jsou např. seřizovači, nástrojaři, konstruktéři, apod. Zaměstnavatelé se totiž obávají, že právě tito pracovníci jim budou v následujících letech chybět. Dále se shodli na opatřeních, která je potřeba realizovat. K nim patří mezi jinými popularizace a propagace oboru, užší spolupráce se školami, opětovné zavedení pracovních dílen pro děti a zvýšení vzájemné informovanosti o možnostech spolupráce a nejrůznějších aktivitách všech stran. 

Nyní bude ustaven realizační tým, který začne připravovat první návrh regionální sektorové dohody obsahující zmíněné potřeby, opatření a zodpovědnosti zaměstnavatelů, vzdělavatelů a zástupců krajské samosprávy. Regionální sektorová dohoda pro Kraj Vysočina se stává skutečností.

esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět