Týdenní přehled v institucích EU (28. 11. - 4. 12. 2016)

V pondělí a v úterý zasedá v Bruselu Rada pro konkurenceschopnost. Na programu jednání jsou tato témata: zeměpisné blokování (geoblocking), nová kosmická strategie pro Evropu, podpora mladých vědců a výzkumných pracovníků.V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, tématem jednání bude rozvojová politika EU, migrace, vztahy mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy. Na Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku se bude v pondělí mj. projednávat realizace Pařížské dohody o ochraně klimatu, snížení emisí skleníkových plynů, Energetická unie a proběhne výměna názorů s komisařem pro digitální ekonomiku a společnost Güntherem Oettingerem. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude v pondělí mj. zabývat směrnicí o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Výbor pro zahraniční věci bude v úterý hlasovat o dohodě CETA. Výbor pro mezinárodní obchod bude v úterý projednávat obchodní dohody mezi EU a Jižní Koreou a Kanadou (CETA) a obchodní vztah k Ukrajině. Na společném zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci proběhne výměna názorů s komisařkou pro obchod Cecilií Malmströmovou a generálním ředitelem GŘ pro zaměstnanost a sociální věci Michelem Servozem o sociálních a pracovních aspektech obchodních dohod. Na společném zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti se bude diskutovat problematika smluv na dodávky digitálního obsahu. Evropská komise ve středu projedná a schválí následující dokumenty: jednotný digitální trh – balíček DPH (e-commerce, e-knihy), balíček Energetické unie (energetická účinnost, obnovitelné zdroje, bioenergetická udržitelnost atd.), zpráva o stavu Energetické unie, Evropský akční obranný plán (vč. Evropského obranného fondu), komuniké k ESFI – současný stav, evaluace. Evropský parlament se na svém středečním zasedání bude zabývat rozpočtem na rok 2017, revizí víceletého finančního rámce. Senát Parlamentu České republiky bude na svém středeční schůzi probírat Novu agendu dovedností pro Evropu. Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku, bude se zabývat tématy dopravy a telekomunikace. Evropský parlament bude na svém čtvrtečním zasedání hlasovat o rozpočtu na rok 2017, Celním kodexu Unie nebo třeba o uvolnění prostředků pro nepředvídané události či pro migrační krizi.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

kategorie CEBRE a SPČR
zpět