Týdenní přehled v institucích EU 25.1. - 31.1. 2016

V pondělí se koná neformální setkání ministrů spravedlnosti.

 

 V pondělí dále zasedají výbory Evropského parlamentu. Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele přestaví nizozemský ministr hospodářství priority nizozemského předsednictví, dále bude projednán návrh zprávy „Strategie pro Jednotný trh“ a členové výboru budou hlasovat o přijetí zprávy „Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2016“. Ve Výboru pro zaměstnanost EP bude projednáván návrh zprávy „Sociální dumping“. Ve středu se koná neformální setkání Rady pro konkurenceschopnost – část výzkumu a vědy, na které navazuje den poté setkání ministrů průmyslu věnované průmyslu a otázce jednotného trhu. Ve čtvrtek zasedají stálé výbory Evropského parlamentu. Ve výboru ITRE bude předmětem jednání například zpráva o směrnici o energetické účinnosti (2012/27/EU). 


Kompletní přehled dění v institucích EU naleznete zde.

týdenní_zpráva_25-31_01_2016.pdf

kategorie CEBRE a SPČR
zpět