Debaty v Evropském domě

Informace o debatách k aktuálním evropským tématům.

Již proběhlo:

Dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí 

Kdy: 7. prosince 2018 od 13:30-15:30 hod
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Klíčová témata:

- Jaké cíle by měla stanovit dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí skleníkových plynů?
- Jakým způsobem by měly být podporovány investice do nízkouhlíkových technologií ze strany EU?
- V jakých sektorech je největší potenciál pro snižování emisí skleníkových plynů v EU a v ČR?
- Jak zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu na globálním poli?
Program ke stažení zde
Bios ke stažení zde

dlouhodob-5c-c3 34958605

Zdanění digitálních firem

Kdy: 5. října 2018 od 14:00-16:00 hod
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Klíčová témata:

- Potřebuje Evropa speciální pravidla pro zdanění digitálních firem jako Google, Facebook apod.?
- Jak spravedlivě nastavit daňová pravidla, aniž by se omezil rozvoj digitální ekonomiky?
- Může evropský systém fungovat, i když nebude nalezeno řešení na globální úrovni?
- Jak zabránit dvojímu zdanění globálně působících firem?

Program zde
Bios zde

zdan-5c-c4-9bn- 33856754


 
Rozpočet EU po roce 2020
Kdy: 25. května 2018 od 13:30-15:30 hod
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Klíčová témata:
- Do jakých prioritních oblastí a na jaké projekty zamíří finance z budoucího rozpočtu EU? 
- Jaké budou zdroje rozpočtu EU?
- Jak zajistit větší efektivnost a efektivitu rozdělování evropských peněz?

infograf rozpočet

 

Online platformy v ubytovacích službách

Kdy: 15. května 2018 od 13:30-15:30 hod
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Klíčová témata:
- Do jaké míry by měly být online platformy regulovány, aby se nezabránilo jejich rozvoji?
- Jak u sdílení ubytovacích služeb zajistit definici podnikání, ochranu spotřebitele či adekvátní zdanění?
- Jak ke sdíleným platformám přistupují jiné státy EU a které regulatorní přístupy se v Evropě osvědčily?

 


Ochrana dat v malém podniku 

Kdy: 12. března 2018 od 16:00-18:00 hod
Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1
Klíčová témata:
- Jak ovlivní nová pravidla vycházející z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
   podnikatele?
- Jaké povinnosti budou muset podnikatelé splňovat co se týče nakládání s daty zákazníků?
- Budou se pravidla vztahovat na všechny podnikatele, včetně těch nejmenších?
 

 

Infograf Ochrana dat v malém podniku


 

Víš, co jíš?

Debata s názvem Víš, co jíš?  se uskutečnila 8. prosince 2017 od 13:30 do 15:30 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Diskuze se odvíjela od těchto otázek: Existuje na jednoném trhu problém dvojí kvality potravin? Jsou nedávno vydané pokyny EU pro uplatňování právních předpisů v oblasti potravin dostačující pro zajištění stejné kvality výrobků v EU? Má být stejná kvalita potravin požadována v evropské legislativě?

Řečníci: Ladislav Miko (Evropská komise), Olga Sehnalová (Evropský parlament), Marta Nováková (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) a Jindřich Fialka (Ministerstvo zemědělství ČR).

8.12. infograf

 


Budoucnost rozpočtu EU

Debata na téma Budoucnost rozpočtu EU se konala 6. října 2017 od 13:30 do 15:30 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Diskuze se odvíjela od těchto otázek: Změní se systém přispívání do společného rozpočtu EU? Jaké priority bude v budoucnu financovat EU ze svého rozpočtu? Jak nejvíce zefektivnit využívání evropských prostředků? Udrží ČR pozici čistého příjemce?

Řečníci: Tomáš Zdechovský (Evropský parlament), Petr Mooz (Evropská komise), Petr Zahradník (Česká spořitelna, a.s.)

Tisková zpráva
Prezentace Petr Mooz
Prezentace Petr Zahradník 

Infograf

 


Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?

Debata na téma Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě? se konala 16. června 2017 od 13:30 do 15:30 hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1)

Diskuze se odvíjela od těchto otázek: Jak zamezit zatěžujícím administrativním požadavkům na dopravce? Za jakých pravidel by měli být vysíláni pracovníci v silniční dopravě? Jak navrhuje řešit situaci řidičů v mezinárodní silniční dopravě Evropská komise?

 

Tisková zpráva

infograf 16.6


Ekonomické Trumpoty - Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU

Debata na téma Ekonomické Trumpoty - Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU se konala dne 26. května 2017 od 13:00 do 15:00 hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Diskuze se odvíjela od těchto otázek: Jak na Trumpovy kroky reagují finanční trhy? Jaké budou nové obchodní vztahy EU s USA? Co mohou pro EU znamenat plánované hospodářské reformy v USA?

Podkladové materiály k debatě:

trump hlasování


Reforma systému DPH v EU

Debata na téma Reforma systému DPH v EU se konala dne 31. března 2017 od 13:00 do 15:00 hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Cílem debaty bylo diskutovat o akčním plánu DPH v EU. Diskuze se odvíjela od těchto otázek: Jak bude obchodník v budoucnu platit DPH v přeshraničním obchodě? Podle kterých sazeb a pravidel se bude DPH platit? Co by pro české obchodníky znamenalo zavedení všeobecné přenesené daňové povinnosti?

Podkladové materiály k debatě:

Tisková zpráva

Výsledky hlasování

Infograf

kategorie CEBRE a SPČR
zpět