Týdenní přehled v institucích EU

Přehled dění v evropských institucích na následující týden.

Týdenní přehled v institucích EU (15.- 21.7.2019)
V rámci Rady EU proběhne v pondělí zasedání Rady pro zahraniční věci a ve čtvrtek zasedání Rady pro obecné záležitosti, kde se bude projednávat Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a Nová strategická agenda 2019–2024.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne v Montréalu summit EU-Kanada, kde se bude diskutovat o zintenzivnění vzájemných vztahů, budoucí spolupráci, multilateralismu a mezinárodním obchodu založeném na pravidlech, boji proti klimatickým změnám, strategické kooperaci a zahraničních a bezpečnostních otázkách.
Od pondělí do čtvrtka bude ve Štrasburku probíhat plenární zasedání Evropského parlamentu. Plénum bude mimo jiné schvalovat kandidaturu Ursuly von der Leyen na pozici předsedkyně Evropské komise.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne 545. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Jednat se bude např. o zdanění digitální ekonomiky, roli spotřebitelů v oběhovém hospodářství, směrnici o smlouvách o spotřebitelském úvěru, role veřejných služeb zaměstnanosti v kontextu implementace Evropského pilíře sociálních práv nebo technologii blockchain.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.
 
Týdenní přehled v institucích EU (8.- 14.7.2019)
V pondělí se koná summit EU-Ukrajina a zasedá Rada pro zaměstnanost.
V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Ministři budou diskutovat o víceletém finančním plánu, evropském semestru 2019 a prioritách finského předsednictví.
Ve středu v Evropském parlamentu proběhne ustanovující zasedání výborů. Poslanci si volí předsedy a místopředsedy výborů.

Ve čtvrtek a pátek proběhne neformální zasedání ministrů životního prostředí. Ministři budou diskutovat o globálních cílech v oblasti klimatických změn, cirkulárním hospodářství a biodiversitě.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (1.- 7.7.2019)
V pondělí bude zahájeno finské předsednictví. V rámci předsednictví proběhne ve čtvrtek a pátek setkání kolegia komisařů s finským premiérem a dalšími ministry, a také neformální zasedání ministrů zodpovědných za konkurenceschopnost.

Od úterý do čtvrtka bude probíhat první plenární zasedání nově zvoleného Evropského parlamentu, na kterém se bude volit předseda Evropského parlamentu, místopředsedové a kvestoři, a kde se budou formovat parlamentní výbory.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (24.- 30.6.2019)
V úterý Komise projedná a schválí dokumenty týkající se posílení právního státu a výroční zprávu o řízení a výkonnosti rozpočtu EU.
V úterý představí Finské předsednictví svůj pracovní program.
V úterý zasedá Rada pro obecné záležitosti. Ministři budou v rámci veřejného zasedání jednat o balíčku právních předpisů týkajících se politiky soudržnosti na období 2021–2027. Dále zasedá Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Ministři budou vyzváni, aby přijali závěry Rady o budoucnosti energetických systémů v energetické unii, budou informováni Evropskou komisí o nejnovějších mezinárodních událostech a činnostech v oblasti energetiky a poté proběhne výměna názorů na vnější vztahy v oblasti energetiky. Na závěr Evropská komise přednese prezentaci týkající se vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu.
Ve středu zasedá Rada pro životní prostředí. Ministři budou vyzváni, aby se dohodli na obecném přístupu k nařízení o opětovném využívání vody. Přijmou závěry o chemických látkách s cílem postoupit „Směrem ke strategii pro udržitelnou politiku Unie v oblasti chemických látek“. Ministři také projednají problematiku plastů na jedno použití a další kroky v rámci našich společných opatření pro boj proti odpadkům v mořích.

V pátek a v sobotu se uskuteční Summit skupiny G20 v japonské Ósace. Vedoucí představitelé skupiny G20 se zaměří na několik priorit tj. hospodářský růst a snižování nerovností, kvalitní infrastruktura a zdraví, globální otázky jako změna klimatu a plastový odpad v oceánech, digitální ekonomika a výzvy, jimž čelí stárnoucí společnosti.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (17.- 23.6.2019)
V úterý Komise projedná a schválí doporučení k návrhu národních plánů v oblasti energetiky a klimatu na období 2021–2030, projedná současný stav a vztahy se Švýcarskem a zprávu nezávislé evropské fiskální rady o celkovém směřování fiskální politiky v eurozóně.
V úterý zasedá Rada pro obecné záležitosti. Ministři povedou rozpravu o příštím víceletém finančním rámci 2021-2027, balíčku rozšíření a o doporučeních pro jednotlivé členské země EU.
Ve středu a ve čtvrtek zasedá Evropský hospodářský a sociální výbor. Na programu je výběrem téma sociální podnikání, hospodářská konvergence a konkurenceschopnost v rámci makroregionů EU, Investiční plán pro Evropu, dlouhodobá strategie EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a úsilí o lepší provádění pilíře sociálních práv.

Ve čtvrtek a pátek zasedá Evropská rada. Vedoucí představitelé EU projednají a přijmou příslušná opatření týkající se jmenování pro příští institucionální cyklus a strategickou agendu EU na období 2019-2024. Dále se budou věnovat otázce víceletého finančního rámce na období 2021–2027, změnou klimatu, evropským semestrem i doporučením pro jednotlivé země a zprávou o dezinformacích a volbách.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (10.- 16.6.2019)
Ve středu Komise projedná a schválí sdělení o současném stavu prohlubování hospodářské a měnové unie, zprávu o pokroku v oblasti snižování nesplácených úvěrů a dalšího snižování rizik v bankovní unii, společné sdělení o dezinformacích a komunikaci připravenosti na Brexit.
Ve středu v Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky proběhne schůze výboru pro evropské záležitosti, kde se mj. bude diskutovat o strategii Komise proti podvodům, migraci, strategii EU-Čína, EU-latinská Amerika a Karibik, způsobu hlasování v oblasti sociální politiky a životního prostředí.
Ve čtvrtek a pátek zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Ministři se budou zabývat Evropským semestrem v roce 2019, výběrem sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, EU pravidly pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení a hodnocením zdravotnických technologií po roce 2020.
V pátek zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Ministři se budou zabývat balíčkem Čistá planeta pro všechny, daní z finančních transakcí a evropským semestrem 2019.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (3.- 9.6.2019)
Ve středu Komise projedná a schválí balíček evropského semestru a návrh rozpočtu na rok 2020.
Ve čtvrtek zasedá Rada pro dopravu. Ministři by se měli dohodnout o používání elektronických informací o nákladní dopravě. Ministři dále posoudí pokrok u několika návrhů: najatá vozidla, silniční poplatky (tzv. euroviněta), práva cestujících v železniční dopravě, postupy udělování povolení v rámci transevropské dopravní sítě (TENT-T). Dále budou jednat o informacích předsednictví Rady k návrhu o ukončení sezónních změn času.

V pátek zasedá Rada pro telekomunikace. Ministři povedou politickou rozpravu a přijmou závěry o budoucnosti vysoce digitalizované Evropy po roce 2020. Ministři také zhodnotí pokrok dosažený ohledně návrhu aktualizace pravidel ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací. Předsednictví Rady bude informovat o programu Digitální Evropa a Evropském průmyslovém, technologickém a výzkumném centru kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (27.5.- 2.6.2019)
V pondělí a úterý zasedá Rada pro konkurenceschopnost. V pondělí se budou ministři věnovat budoucímu přístupu k jednotnému trhu a dlouhodobé strategii průmyslové politiky EU. Rovněž se očekává, že přijmou závěry o konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu EU. V úterý povedou politickou rozpravu o úloze EU v globální politice pro oblast vesmíru. Rada rovněž přijme závěry týkající se oblasti vesmíru. Kromě toho se ministři zapojí do veřejné politické rozpravy o vlivu výzkumu a inovací na konkurenceschopnost EU.

V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci. Ministři se budou zabývat modernizací WTO, obchodními vztahy EU s USA a obchodní dohodou s Vietnamem. Během pracovního oběda povedou ministři diskusi o probíhajících obchodních jednáních, zejména s Mercosurem, Austrálií, Novým Zélandem, Chile a Indonésií.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (20.- 26.5.2019)
V pondělí zasedá rada pro Evropský hospodářský prostor, která bude hodnotit celkového fungování Dohody o EHP a probírat téma o změně klimatu, dlouhodobou strategii do roku 2050 a implementaci Pařížské dohody.
V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se tento týden budou projednávat témata jako hospodářská konvergence, konkurenceschopnost, doprava, energetika, jednotný digitální trh, investice a obchod.

V pátek a sobotu proběhnou v ČR volby do Evropského parlamentu.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (13.- 19.5.2019)
V pondělí se koná zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Východního partnerství.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Strategii pro Střední Asii.
Ve středu a ve čtvrtek se koná plénum Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na programu je schvalování stanovisek mj. k práci s azbestem, spolupráci za účelem boje proti podvodům u DPH, DPH v oblasti platebních služeb, koordinovanému plánu v oblasti umělé inteligence, sdělení o jednotném trhu či problematice rovnosti žen a mužů.

V pátek zasedají ministři financí. Ministři budou diskutovat o zdanění digitální ekonomiky v mezinárodním kontextu. Předsednictví Rady a Komise představí hlavní výsledky jarních zasedání skupiny G20, MMF a Světové banky a dokončí přípravy na červnové zasedání skupiny G20 v Japonsku. Očekává se také, že Komise představí výsledky prvního zasedání koalice ministrů financí pro opatření v oblasti klimatu.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (6.- 12.5.2019)

Ve čtvrtek se koná neformální zasedání hlav států a předsedů vlád v Sibiu. Hlavním tématem je příští strategická agenda EU na období let 2019–2024. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (29.4.- 5.5.2019)
V pondělí se v Evropském domě v Praze koná konference 15 let v EU – Příběh české ekonomiky.
V úterý Komise přijme příspěvek k neformální schůzce vedoucích představitelů v Sibiu a sdělení o Komunikaci o Evropě.
Ve čtvrtek a pátek proběhne neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost.

Ve čtvrtek Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR projedná informaci vlády ČR o programu neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád v Sibiu.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (22.- 28.4.2019)
Ve středu v rámci Rady zasedá Výbor pro finanční služby.
Ve čtvrtek proběhne v Bruselu summit EU – Japonsko, kde budou lídři EU a Japonska jednat o obchodu, strategické spolupráci a přípravách summitu skupiny G20. Obě strany také zhodnotí provádění dohody o volném obchodu a dohody o strategickém partnerství, které spolu EU a Japonsko uzavřely.

Evropský hospodářský a sociální výbor bude tento týden projednávat témata jako budoucí financování sociálních politik v rámci příštího víceletého finančního rámce, evropský pilíř sociálních práv a Investiční plán pro Evropu.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (15.- 21.4.2019)
V pondělí proběhne v Evropském parlamentu mimo jiné rozprava o bankovní reformě, dozoru nad trhem a souladu výrobků či podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. V úterý mají poslanci na programu lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat dokument věnovaný efektivnější tvorbě právních předpisů v sociální politice: identifikace oblastí pro posílení přechodu na hlasování kvalifikovanou většinou a strategii pro Latinskou Ameriku.
Ve středu zasedá Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR, kde se bude mimo jiné projednávat zpráva o České republice v rámci Evropského semestru 2019.

Ve středu proběhne v Evropském parlamentu rozprava o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidlech, využití digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností či hlasování o programu Digitální Evropa na období 2021–2027.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (8.- 14.4.2019)
Vedoucí představitelé EU-27 se ve středu sejdou, aby projednali nejnovější vývoj v souvislosti s brexitem vzhledem k tomu, že Dolní sněmovna Velké Británie zamítla dohodu o vystoupení.
V úterý se v Bruselu koná summit EU-Čína.
V úterý zasedá Rada pro obecné záležitosti. Ministři povedou diskusi o příštím víceletém finančním rámci, právním státě v Polsku; respektování hodnot EU v Maďarsku a nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat sdělení o zhodnocení lepší regulace. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (1.- 7.4.2019)
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu bude v pondělí projednávat návrh týkající se vymáhání a modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele. O návrhu zprávy bude výbor hlasovat den poté, tj. v úterý.  
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat sdělení o dalším posílení právního státu v rámci Unie, sdělení Na cestě k novému institucionálnímu rámci politiky v oblasti energetiky a klimatu do roku 2025, 4. zprávu o stavu Energetické unie, zprávu o strategickém akčním plánu pro baterie a sdělení o umělé inteligenci.

Na miniplénu Evropského parlamentu se ve středu a čtvrtek objeví mj. návrhy ohledně společných pravidel pro vnitřní trh se zemním plynem, zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani či hlavní směry politik zaměstnanosti členských států. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (25.- 31.3. 2019)
V daném týdnu zasedá plénum Evropského parlamentu. Na programu jsou mj. tato témata: vnitřní trh s elektřinou, autorské právo na jednotném digitálním trhu, poskytování digitálního obsahu a prodej zboží online, omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy a denní a týdenní doba řízení.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat sdělení o dalším posílení právního státu v rámci Unie – současný stav a možné další kroky; doporučení Komise o kybernetické bezpečnosti sítí 5G a sdělení o modernizaci organizačního výkonu Komise. 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (18.- 24.3. 2019)
V úterý zasedá Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR. Senátoři se budou zabývat mj. plánem v oblasti umělé inteligence, strategií Čistá planeta pro všechny, fungováním evropského trhu s uhlíkem či daňovou politikou EU.
V úterý proběhne zasedání Rady pro obecné záležitosti, kde se bude projednávat víceletý finanční rámec na období 2021-2027 a nástroj předvstupní pomoci NPP III.
Ve středu proběhne evropská trojstranná sociální schůzka na nejvyšší úrovni. Na programu jsou témata jako volný pohyb pracovníků, nový svět práce či investice v rámci jednotného trhu.
Ve středu a ve čtvrtek zasedá v plénu Evropský hospodářský a sociální výbor. Členové budou projednávat balík legislativních opatření souvisejících s odchodem Velké Británie z EU a digitální revoluci.
Ve čtvrtek a v pátek proběhne zasedání Evropské rady, které bude zaměřeno na zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost. Vedoucí představitelé EU budou jednat o brexitu, změně klimatu, o nadcházejícím summitu s Čínou a o způsobech boje proti dezinformacím. 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (11.- 17.3. 2019)
V pondělí povedou poslanci Evropského parlamentu rozpravu o Unijním aktu o kybernetické bezpečnosti, Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik a roční analýze růstu a o partnerské dohodě EU s Vietnamem.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat sdělení o strategickém přezkumu mezi EU a Čínou a zprávu o pokroku Unie kapitálových trhů.
V úterý ministři na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci povedou rozpravu o systémech spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů, dani z digitálních služeb či Programu InvestEU.

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele má v pátek na programu mj. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, sociální rozměr Evropy po roce 2020, tripartitní zasedání, Evropský orgán pro pracovní záležitosti, transparentní a předvídatelné pracovní podmínky, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, pravidla EU pro koordinaci systémů sociálních zabezpečení.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (4.- 10.3. 2019)
V pondělí zasedá Rada pro energetiku. Ministři budou mimo jiné projednávat klimaticky neutrální ekonomiku a informace pro spotřebitele, strategii Čistá planeta pro všechny či trh se zemním plynem a investice do infrastruktury.
V pondělí povedou členové Zemědělského výboru Evropského parlamentu rozpravu "Dopady digitální ekonomiky na potravinový řetězec“.
V úterý pořádá rumunské předsednictví konferenci věnovanou budoucnosti průmyslového vlastnictví.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat zprávu o vysokoškolském zaměření: Strategický přehled mezi EU a Čínou a Zprávu o pokroku v provádění evropské agendy o migraci.

Ve čtvrtek zasedá Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR, kde se bude projednávat prodej zboží na dálku a poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (25. 2.-3. 3. 2019)
V úterý hlasují poslanci Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu o reformě autorských práv.
V úterý a ve středu zasedá Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR. Senátoři se budou mj. zabývat návrhy pro prodej zboží na dálku, zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb, posílením správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH a Akčním plánem proti dezinformacím.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Zimní balíček evropského semestru. 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (18.-24. 2. 2019)
V pondělí a úterý zasedá Rada pro konkurenceschopnost. Na programu jsou následující body: přezkum jednotného trhu, dopad umělé inteligence na průmysl EU, „Čistá planeta pro všechny“; evropský semestr a program Horizont Evropa.
V pondělí a úterý se koná v Rumunsku konference na vysoké úrovni o eGovernmentu.
V úterý poslanci Průmyslového výboru Evropského parlamentu projednají mj. opakované použití informací veřejného sektoru, dlouhodobou strategickou vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky a ukončení střídání času.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat sdělení o způsobu výpočtu finančních sankcí v případech porušení.
Ve středu poslanci Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu budou hlasovat o smlouvách na dodávku digitálního obsahu.
Ve středu a ve čtvrtek se bude konat plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.
 
Týdenní přehled v institucích EU (11.-17. 2. 2019)
Tento týden zasedá plénum Evropského parlamentu. Poslanci budou mj. projednávat komplexní evropskou průmyslovou politiku v oblasti umělé inteligence a robotiky, dohodu mezi EU a Singapurem, vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.
V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci, na programu je prohlubování hospodářské a měnové unie a rozhodování v oblasti daňové politiky EU.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat návrh prováděcího aktu – pracovní program pro evropský program obranného průmyslu. 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (4.-10. 2. 2019)
Ve středu zasedá Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR. Poslanci budou diskutovat o provádění strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, Evropské dlouhodobé strategické vizi prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky a o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat doporučení Komise o vytvoření formátu evropské elektronické výměny zdravotních záznamů; doporučení k rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájení jednání s cílem uzavřít dohodu mezi EU a USA o přeshraničním přístupu k elektronickému důkazu pro justiční spolupráci v trestních věcech; a doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájení jednání o druhém dodatkovém protokolu k Úmluvě Rady Evropy o počítačové kriminalitě.

Ve středu a ve čtvrtek zasedá Výbor regionů. Členové výboru budou schvalovat stanoviska k obnovené evropské agendě pro výzkum a inovace; umělé inteligenci pro Evropu; a o evropském přístupu k řešení online desinformací či digitalizaci v oblasti zdravotnictví.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (28. 1 - 3. 2. 2019)
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.
V úterý pořádá Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu veřejné slyšení ke strategii pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů v EU v souladu s Pařížskou dohodou.
V úterý pořádá Výbor pro Vnitřní trh Evropského parlamentu rozpravu k podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat reflexní dokument „Směrem k udržitelné Evropě do roku 2030, navazující na cíle OSN pro udržitelný rozvoj, včetně Pařížské dohody o změně klimatu“.
Ve středu projedná Evropský parlament otázku rovnosti mužů a žen v řídících a dozorčích orgánech společností.
Ve čtvrtek zasedá Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR a bude projednávat mj. priority předsednictví Rumunska v Radě EU. 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (21. -27. 1. 2019)
V pondělí poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu povedou rozpravu mj. o autorském právu na jednotném digitálním trhu, smlouvách na dodávku digitálního obsahu (oba body také na programu čtvrtečního jednání Právního výboru EP) a podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. Den poté budou hlasovat o zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku; lepším vymáhání a modernizaci pravidel EU na ochranu spotřebitele či sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb.
Na úterní Radě pro hospodářské a finanční věci projednají ministři Evropský semestr 2019 a Evropský fond pro strategické investice.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat rozhodnutí o přiměřenosti mezi EU a Japonskem či zprávu o občanství pro investory a delegovaný akt o vysoce rizikových třetích zemích (boj proti praní špinavých peněz).
Ve středu hlasují poslanci Průmyslového výboru Evropského parlamentu o zprávách k vnitřnímu trhu s elektřinou; společným pravidlům pro vnitřní trh s elektřinou; připravenosti na rizika v odvětví elektřiny a k Agentuře EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů.
Ve středu a ve čtvrtek se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde se bude mimo jiné projednávat přizpůsobení právních předpisů EU o energetické účinnosti v kontextu Brexit; úloha domácích poradních skupin při monitorování provádění dohod o volném obchodu či Evropské středisko pro kompetence v oblasti počítačové bezpečnosti.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (14. -20. 1. 2019)
V pondělí povedou poslanci Evropského parlamentu rozpravu o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží a autonomní řízení vozidel v evropské dopravě.
V pondělí se bude na zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu hlasovat o komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky a o úpravě směrnice o energetické účinnosti z důvodu vystoupení Spojeného království z EU a o agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat efektivnější zákonodárství v oblasti daní: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou.
V úterý se bude v Senátu PČR konat zasedání Výboru pro záležitosti EU.

Ve středu se v Evropském parlamentu bude mimo jiné diskutovat o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o zavedení programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (7. - 13. 1. 2019)
V úterý zasedá Rada pro obecné záležitosti.
Ve čtvrtek se koná oficiální zahájení Rumunského předsednictví v Radě EU.

Ve čtvrtek bude na programu Zaměstnaneckého výboru a Výboru pro dopravu Evropského parlamentu projednávána otázka minimálních požadavků na maximální denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky a denní a týdenní doby odpočinku a nařízení, požadavky na prosazování a zvláštní pravidla pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (17. - 23. 12. 2018)
V pondělí a úterý zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, kde se bude mj. projednávat budoucnost společné zemědělské politiky po roce 2020 a biohospodářská strategie EU.
V úterý proběhne v Senátu Parlamentu České republiky zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie a zasedání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
Ve středu zasedá Rada pro energetiku. Ministři budou projednávat otázky změny klimatu; dlouhodobou strategii v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v EU; balíček předpisů týkajících se čisté energie, vnitřní trh s elektřinou, nařízení o agentuře EU pro energetické regulační orgány, Nástroj pro propojení Evropy, směrnici o zemním plynu a činnosti navazující na „vodíkovou iniciativu“.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat sdělení týkající se víz, zprávu o mechanismu pozastavení víz, zprávu o druhém ročním přezkumu štítu ochrany soukromí EU a USA a návrhy související s vystoupením Velké Británie z EU.

Ve čtvrtek proběhne v rámci Rady EU zasedání Rady pro životní prostředí, kde se budou projednávat normy emisí CO2, snižování emisí skleníkových plynů a směrnice o plastových výrobcích na jedno použití.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (10. - 16. 12. 2018)
V pondělí poslanci Evropského parlamentu povedou rozpravu o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, o návrhu budou následně hlasovat. V úterý hlasují mj. o zprávě „Společný systém daně z přidané hodnoty s ohledem na dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti v souvislosti s dodáním zboží nebo poskytnutím služeb převyšujícím určitou prahovou hodnotu“. Den poté hlasují o dani z digitálních služeb.
V úterý proběhne zasedání Rady pro obecné záležitosti, kde se bude projednávat víceletý finanční rámec na období 2021–2027, roční analýza růstu na rok 2019, právní stát v Polsku či respektování hodnot EU v Maďarsku a otázka subsidiarity.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat přípravu Evropské rady, 17. zprávu o pokroku v bezpečnostní unii a Zprávu o pokroku občanských dialogů a konzultací s občany.
Ve středu se bude konat schůze Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR, kde se bude mimo jiné projednávat udržitelné biohospodářství pro Evropu či posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Členové EHSV budou výběrem projednávat zabránění šíření teroristického obsahu online, ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu a přístup nestátních subjektů k financování z hlediska změny klimatu.
Ve čtvrtek a v pátek proběhne zasedání Evropské rady, kde se bude projednávat dlouhodobý rozpočet EU, jednotný trh, migrace, vnější vztahy a boj proti dezinformacím.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (3. - 9. 12. 2018)
V pondělí zasedá Rada ve formaci ministrů pro dopravu. Ministři budou projednávat přístup na trh a sociální aspekty silniční dopravy: nová pravidla ohledně aspektů doby řízení a odpočinku řidičů; určování polohy pomocí tachografu; vysílání řidičů do jiných členských států; kabotáž a usazení podnikatelů v silniční dopravě; směrnici na podporu kombinované dopravy; řízení bezpečnosti silniční infrastruktury; Nástroj pro propojení Evropy; sezónní změny času; či práva cestujících v železniční přepravě.
V úterý zasedá Rada ve formaci ministrů zodpovědných za oblast telekomunikací. Na programu jsou tyto body: Digitální Evropa; zřízení Evropského centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a sítě národních koordinačních center; aktualizace pravidel ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací; evropský kodex pro elektronické komunikace a BEREC.
V úterý také zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci, kde se bude mj. projednávat prohlubování bankovní unie či ochrana vkladů.
V úterý v Senátu PČR zasedá Výbor pro záležitosti Evropské unie, kde se bude mimo jiné projednávat postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Sdělení o posílení mezinárodní role eura; Koordinovaný plán rozvoje umělé inteligence v Evropě; Akční plán pro dezinformaci; Zprávu o pokroku při provádění evropské agendy v oblasti migrace.

V pátek CEBRE pořádá spolu s partnery debatu na téma Dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí. Debata se koná v Evropském domě v Praze. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (26.11. - 2. 12. 2018)
V úterý Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu bude hlasovat o přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označováních původu a zeměpisných označeních a o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik EU v potravinovém řetězci.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Strategii pro dlouhodobé snížení emisí skleníkových plynů v EU v souladu s Pařížskou dohodou; Zprávu o pokroku Unie kapitálových trhů; a 3. Zprávu o pokroku v oblasti snižování rizik v rámci bankovní unie.
Ve středu na miniplenárním zasedání Evropského parlamentu poslanci povedou rozpravu k balíčku opatření pro jednotný trh.
Ve středu proběhne v Senátu PČR zasedání Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, kde se bude projednávat například mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků.
Ve čtvrtek a pátek se koná zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Ministři mají na programu návrhy nařízení týkající se platforem pro podniky, program pro jednotný trh, bezpečnost automobilů, závěry o strategii pro budoucnost průmyslové politiky EU, a budoucnost jednotného trhu, kosmický program a program Horizont Evropa.

V pátek a v sobotu proběhne mezinárodní summit v Buenos Aires, kde budou lídři G20 diskutovat o budování konsensu pro spravedlivý a udržitelný rozvoj s prioritami budoucnost práce, infrastruktura pro rozvoj a zabezpečení potravin. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (19. - 25. 11. 2018)
V pondělí budou ministři na Radě pro zemědělství a rybolov projednávat balíček opatření týkající se reformy společné zemědělské politiky po roce 2020.
V úterý a ve středu pořádá Rakouské předsednictví konferenci o plánu strategické energetické technologie na rok 2018.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat roční průzkum růstu; Sdělení o investičním plánu pro Evropu (zhodnocení pokroku); Sdělení o jednotném trhu (s posouzením zbývajících překážek a možností opatření k řešení těchto překážek).
Ve středu Průmyslový výbor Evropského parlamentu hlasuje o zprávě k zavedení programu Digitální Evropa na období 2021-2027, k podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele zprostředkovatelských služeb on-line, komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky a zákoně o kybernetické bezpečnosti. Ve čtvrtek pořádá průmyslový výbor veřejné slyšení věnované roamingu v EU.
Výbor pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu povede ve středu rozpravu na téma: smlouvy na dodávku digitálního obsahu, hromadné žaloby a modernizace pravidel na ochranu spotřebitele. O posledních dvou tématech bude výbor ve čtvrtek hlasovat.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (12. - 18. 11. 2018)
V pondělí proběhne v rámci Rady pro obecné záležitosti jednání o brexitu a o dohodách týkajících se vystoupení a budoucích vztahů se Spojeným královstvím.
V pondělí proběhne na plénu Evropského parlamentu rozprava o balíčku předpisů týkajících se čisté energie a digitalizace pro rozvoj. Den poté povedou poslanci rozpravu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o budoucnosti Evropy. Ve středu budou poslanci diskutovat a následně hlasovat o telekomunikačním balíčku.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat zprávu o pokroku v Bulharsku a v Rumunsku v rámci mechanismu spolupráce a ověřování a projednávat připravenost na brexit.

V pátek proběhne v rámci rakouského předsednictví konference na téma „Sociální podniky a digitální začlenění - účast v sociálním a digitálním světě“.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (5. - 11. 11. 2018)
V úterý proběhne zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci. Ministři budou projednávat daň z digitálních služeb, reformu pravidel zdanění příjmů právnických osob, správu rozpočtu EU, statistiku EU a podzimní zasedání skupiny G20 a MMF.
Ve středu Evropská komise přijme sdělení o komplexním rámci Evropské unie týkajícím se endokrinních disruptorů.
Ve středu proběhne v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky schůze Výboru pro evropské záležitosti, kde se bude projednávat například ochrana před kybernetickými bezpečnostními incidenty či směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Ve středu proběhne v Senátu parlamentu České republiky zasedání Výboru pro záležitosti Evropské Unie, kde se bude projednávat například program Digitální Evropa na období 2021-2027 či program InvestEU.

V pátek bude v rámci Rady EU zasedat Rada pro zahraniční věci (obchod), která bude projednávat modernizaci WTO, dohody o volném obchodu, návrh týkající se prověřování přímých zahraničních investic, horizontální nařízení o dvoustranných ochranných opatřeních, nástroje k ochraně svých klíčových technologií před strategickými hrozbami či vývoj obchodních vztahů EU se Spojenými státy.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (29. 10. - 4. 11. 2018)
V pondělí a v úterý se koná neformální zasedání ministrů dopravy a životního prostředí, kde se bude projednávat budoucnost evropské politiky životního prostředí, otázka budoucího osmého akčního programu EU pro životní prostředí, otázka zrušení letního času, či přechod na čistou a bezpečnou mobilitu s nízkými emisemi uhlíku.
V pondělí, úterý a ve středu proběhne v rámci rakouského předsednictví konference "Průmyslové technologie 2018: Inovativní průmysl pro inteligentní růst".

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (22. - 28. 10. 2018)
Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu, v rámci kterého se bude mimo jiné hlasovat o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly, harmonizaci ohlašovacích povinností v oblasti politiky životního prostředí nebo harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů
V pondělí se uskuteční zasedání Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, kde se bude hlasovat o zřízení Evropského úřadu práce a ochraně osob, které oznamují porušování práva Unie.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat pracovní program Komise na rok 2019 a balíček pro subsidiaritu.
Ve čtvrtek bude Hospodářský a měnový výbor a Rozpočtový výbor Evropského parlamentu jednat o zavedení programu InvestEU a vytvoření evropské funkce pro stabilizaci investic.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.
 
Týdenní přehled v institucích EU (15. - 21. 10. 2018)
V pondělí se bude konat mezinárodní zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Východního partnerství, kde se bude hovořit o obnovení politického dialogu mezi EU a jejími východními partnery či o plnění závazků přijatých v rámci partnerství včetně priorit označovaných jako „20 cílů pro rok 2020“.
V pondělí bude zasedat Rada pro zahraniční věci, kde se bude projednávat mimo jiné strategie EU pro propojení Evropy a Asie či evropská a mezinárodní reakce na migrační krizi.
V úterý bude zasedat Rada pro obecné záležitosti k článku 50, kde se bude projednávat otázka brexitu.
Ve středu bude Evropská rada jednat o pokroku ve vyjednávání brexitu a ve čtvrtek budou lídři zemí EU projednávat otázky migrace a vnitřní bezpečnosti, prohloubení hospodářské a měnové unie (HMU), zahraničně politické otázky či přehled o pokroku při provádění dřívějších závěrů Evropské rady.
Ve čtvrtek a pátek se v Bruselu uskuteční 12. summit setkání Asie-Evropa, který se bude zaměřovat na posílení dialogu a spolupráce v oblasti obchodu a investic, konektivitu, udržitelný rozvoj a klima, a bezpečnostní výzvy, jako je kybernetická bezpečnost.

V pátek se uskuteční summit EU-Korejská republika, v rámci něhož proběhne zhodnocení dvoustranných vztahů včetně provádění dohody o volném obchodu a bude se řešit otázka, jak zintenzivnit spolupráci v oblasti změny klimatu a výzkumu a vývoje, a o dalších globálních otázkách.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (8. - 14. 10. 2018)
V úterý bude zasedat Rada pro životní prostředí, která se zaměří na normy emisí CO2 pro osobní automobily a dodávky, změnu klimatu a biologickou rozmanitost.
Ve středu bude Evropská komise mimo jiné projednávat a schvalovat 2. sdělení o přípravách na stažení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019 a Přehled nového partnerství se Spojeným královstvím.
Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu bude ve středu mimo jiné hlasovat o zřízení Evropského úřadu práce, transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik EU v potravinovém řetězci, či o autonomním řízení v evropské dopravě.

Ve čtvrtek a v pátek proběhne zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, kde se bude projednávat směrnice o insolvenci, restrukturalizaci a druhé šanci, legislativní návrhy týkající se elektronických důkazů, otázka vzájemného uznávání v trestních věcech či reforma směrnice o navracení.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (1. - 7. 10. 2018)
V pondělí proběhne v rámci Rady EU zasedání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, kde se bude hlasovat o nekalých obchodních praktikách v obchodních vztazích v rámci potravinového řetězce, snížení dopadů některých plastových výrobků na životní prostředí a sladění oznamovacích povinností v oblasti politiky životního prostředí.
Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. V úterý proběhne hlasování o nástroji pro zjišťování informací o jednotném trhu, dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Marokem a elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie.
V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci, která bude diskutovat o posílení dohledu nad finančními institucemi EU, režimu DPH pro elektronické publikace, návrhu týkajícího se mechanismu přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH a souboru rychlých úprav unijních pravidel v oblasti DPH, právní spolupráci v oblasti boje proti podvodům s DPH a evropském semestru 2018.
Ve středu bude plénum Evropského parlamentu hlasovat mimo jiné o době použití mechanismu přenesení daňové povinnosti a mechanismu rychlé reakce.
CEBRE pořádá v úterý v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně seminář na téma Úvěrové podpory podnikatelů z rozpočtu EU – jak na ni dosáhnout?, a v pátek debatu v Praze na téma Zdanění digitálních firem.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.
 
Týdenní přehled v institucích EU (24. - 30. 9. 2018)
V pondělí budou výbory pro rozvoj a pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu hlasovat o nekalých obchodních praktikách v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce.
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu bude v pondělí hlasovat o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 a o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.
V pondělí a úterý proběhne neformální zasedání Rady pro zemědělství, kde se bude mimo jiné řešit kvalita potravin v EU a podpora konkurenceschopnosti evropských zemědělců.
Rozpočtový výbor Evropského parlamentu bude ve středu hlasovat o souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019.

Ve čtvrtek a v pátek bude zasedat Rada pro konkurenceschopnost, která zahájí pravidelnou prověrku konkurenceschopnosti a bude jednat o umělé inteligenci a robotice, víceletém finančním rámci a programu Horizont Evropa.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (17. - 23. 9. 2018)
V pondělí a v úterý se bude konat neformální zasedání ministrů energetiky. Ministři budou mimo jiné projednávat integraci obnovitelných zdrojů energie do energetického systému, přínos inovativních energetických technologií, či potenciál vodíkových technologií.
V úterý proběhnou v rámci zasedání Rady pro obecné záležitosti k článku 50 debaty o aktuálním stavu jednání o Brexitu. Řešit se bude, jak zabránit vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem a postup ve vyjednávání dohody o budoucích vztazích.
V úterý proběhnou v rámci zasedání Rady pro obecné záležitosti rozpravy o víceletém finančním rámci na období 2021–2027, legislativním plánování, přípravě na další zasedání Evropské rady, a o otázce právního státu v Polsku.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne neformální zasedání hlav států a předsedů vlád. Summit se koná pod záštitou rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Zasedání bude předsedat Donald Tusk, předseda Evropské rady, spolu s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.
Ve středu a ve čtvrtek se bude v Evropském hospodářském a sociálním výboru konat plenární zasedání, kde se budou řešit mimo jiné otázky umělé inteligence a robotiky, ochrany spotřebitele či transparentnost pro uživatele online zprostředkovatelských služeb.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.
 
Týdenní přehled v institucích EU (10. - 16. 9. 2018)
Ve Štrasburku se tento týden koná plenární zasedání Evropského parlamentu. Hlasovat se bude např. o nástroji pro zjišťování informací o jednotném trhu, společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky nebo autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Ve středu přednese předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker před plénem Evropského parlamentu svou řeč o stavu Unie.
V rámci plenárního zasedání Evropského parlamentu proběhnou rozpravy mimo jiné o stavu vzájemných vztahů EU s USA a Čínou, Jednotné digitální bráně, Aktu o kybernetické bezpečnosti či Evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství.
Proběhnou také zasedání některých výborů Evropského parlamentu, např. výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, či rozpočtového výboru.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.
 
Týdenní přehled v institucích EU (3. - 9. 9. 2018)
V pondělí se koná v rámci Rady EU neformální zasedání ministrů pro mládež, kde se bude projednávat budoucnost Strategie EU pro mládež po roce 2018; program Erasmus+ a další aktuální otázky týkající se politiky mládeže.
V pondělí se bude v Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu hlasovat o harmonizaci a zjednodušení některých pravidel v daňovém systému DPH a zavedení definitivního systému pro zdanění obchodu mezi členskými státy.
Ve středu se bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konat schůze Výboru pro evropské záležitosti, kde se bude projednávat např. problematika trhů se zemědělskými produkty; posílení ochrany oznamovatelů, emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla či udržitelná mobilita pro Evropu.
V pátek se bude konat neformální zasedání ministrů hospodářství a financí, kde se budou projednávat současné politické otázky týkající se hospodářských a finančních záležitostí.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.
 
Týdenní přehled v institucích EU (23 - 29. 7. 2018)

Tento týden dobíhají zasedání v Radě EU a EHSV. V úterý se bude EHSV věnovat novým pravidlům na ochranu spotřebitele.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (16. - 22. 7. 2018)
V pondělí se v Pekingu uskuteční summit EU-Čína. Vrcholní představitelé států budou projednávat obchodní a investiční vztahy, otázky zahraniční a bezpečnostní politiky, denuklearizaci Korejského poloostrova, Íránskou jadernou dohodu, situaci v Sýrii a Afghánistánu, Rohingyjskou krizi, zachování míru, spojení mezi Evropou a Asií, a globální výzvy.
V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, kde budou ministři projednávat balíček opatření týkající se reformy SZP po roce 2020, nařízení o strategických plánech SZP, nařízení o jednotné společné organizaci trhů, horizontální nařízení o financování, řízení a sledování SZP.
V pondělí také zasedá Rada pro zahraniční věci a uskuteční se neformální setkání ministrů průmyslu.

V úterý proběhne v Tokiu summit EU–Japonsko, kde budou vrcholní představitelé států projednávat dohodu o vzájemném hospodářském a strategickém partnerství a mezinárodní otázky.
V úterý proběhne v Senátu Parlamentu ČR schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (9. - 15. 7. 2018)

V pondělí se budou členové Průmyslového výboru Evropského parlamentu zabývat vnitřním trhem s elektřinou (přepracované znění), společnými pravidly pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) a spravedlivým trhem pro průmysl (výměna názorů s komisařkou Vestagerovou). Den poté budou poslanci hlasovat o Zákonu o kybernetické bezpečnosti, o předběžné dohodě k Evropskému kodexu elektronických komunikací a k BEREC.
V úterý a ve středu se budou poslanci Dopravního výboru Evropského parlamentu zabývat pravidly pro některé druhy kombinované dopravy zboží mezi členskými státy.
Ve středu proběhne v Senátu ČR schůze výboru pro záležitosti EU. Senátoři se budou zabývat např. transparentností pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb, hodnocením rizika ze strany EU v potravinovém řetězci či uváděním prekurzorů výbušnin na trh.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat přípravu pracovního programu Komise na rok 2019.
Ve středu se budou poslanci Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu zabývat zbožovým balíčkem, autonomním řízením vozidel či postupem, kterým může Komise požádat podniky a sdružení podniků, aby poskytovaly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí.
Ve středu a ve čtvrtek se bude konat plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, kde se bude projednávat například řízení transformačních procesů v digitalizovaném světě práce, celní kodex, akční plán udržitelného financování, rámec pro sledování oběhového hospodářství či úloha dopravy při plnění cílů udržitelného rozvoje a z toho plynoucí důsledky pro tvorbu politik EU.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (2. - 8. 7. 2018)

V pondělí bude plénum Evropského parlamentu diskutovat mj. o programu rozvoje evropského obranného průmyslu.
V úterý povedou komisaři na kolegiu rozpravu na téma příprava pracovního programu Komise 2019.
Ve středu budou poslanci Evropského parlamentu na plénu hlasovat o zdanění vozidel: výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly; o pravidlech pro vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, době řízení a přestávkách a další.
Ve středu a ve čtvrtek se koná plenární zasedání Výboru regionů. Na programu jsou např. priority rakouského předsednictví či budoucnost Evropy.
Rakouské předsednictví pořádá ve čtvrtek konferenci na téma zdanění digitální ekonomiky.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (25. 6. - 1. 7. 2018)

V pondělí zasedá Rada pro životní prostředí, kde budou ministři mj. projednávat oběhové hospodářství, emisní normy CO2 pro osobní automobily a dodávky, odkaz na Pařížskou dohodu v obchodních dohodách a pracovní program rakouského předsednictví.
V úterý zasedá Rada pro obecné záležitosti (článek 50), kde budou ministři informovat o jednáních se Spojeným královstvím o Brexitu (dokončení práce týkající se otázek vystoupení, otázky související s hranicemi mezi Irskem a Severním Irskem a rámec budoucích vztahů se Spojeným královstvím).
V úterý zasedá Rada pro obecné záležitosti, na které budou ministři projednávat rozšíření EU a Víceletý finanční rámec.
V úterý a ve středu proběhne v rámci bulharského předsednictví Webit.Infrastructure 4.0 Summit a Webit.Cybersecurity Summit.
Ve čtvrtek a v pátek proběhne v Bruselu zasedání Evropské rady. Na programu je jednání o migraci, bezpečnosti a obraně, zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti, inovacích a digitální Evropě, víceletém rozpočtu EU, vnějších vztazích, o Brexitu (ve složení EU-27) a o eurozóně (ve složení pro eurosummit).
V pátek se bude konat Eurosummit, na kterém se bude řešit dokončení bankovní unie a budoucí úloha Evropského mechanismu pro stabilitu (ESM).
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (18. - 24. 6. 2018)

V úterý poslanci Průmyslového výboru Evropského parlamentu hlasují o zprávách ke zřízení evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany, podpoře čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel či investičních projektech do energetické infrastruktury.
Ve středu proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schůze Výboru pro evropské záležitosti. Poslanci se budou mj. zabývat návrhem vlastních zdrojů EU v rámci víceletého finančního rámce po roce 2020, umělou inteligencí, datovou ekonomikou, využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a návrhem o přeshraničních přeměnách, fúzích a rozdělení.
Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Ministři budou projednávat koordinaci systémů sociálního zabezpečení, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, transparentní a předvídatelné pracovní podmínky, Evropský orgán pro pracovní záležitosti, směrnici o rovném zacházení a Evropský semestr 2018.Na čtvrtečním zasedání Dopravního výboru Evropského parlamentu budou poslanci přijímat zprávu k programu mobility, zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Komisařka Bulc poskytne informace z červnového zasedání Rady pro dopravu a o Nástroji pro propojení Evropy.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (11. - 17. 6. 2018)

V pondělí zasedá Rada pro energetiku, na které budou ministři projednávat balíček předpisů týkajících se čisté energie, nařízení o správě energetické unie, směrnici o obnovitelné energii, směrnici o energetické účinnosti, vývoj ve vnějších vztazích v oblasti energetiky. Následovat bude prezentace pracovního programu rakouského předsednictví.
Na plénu Evropského parlamentu se budou poslanci tento týden zabývat mj. clearingem, emisemi CO2 a spotřebou paliva u nových těžkých vozidel či obchodními rejstříky.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat návrhy legislativních odvětvových výdajových programů zejména v oblasti migrace, obrany a sousedské politiky.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne bulharského předsednictví Vědecká konference o počítačové obraně.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (4. - 10. 6. 2018)

V pondělí hlasují poslanci Dopravního výboru o zprávě k balíčku mobility (doba řízení, doba odpočinku a vysílání).
V pondělí a úterý zasedá Rada pro spravedlnost a vnitřní věci. Ministři se budou věnovat mj. směrnici o prodeji zboží, směrnici o insolvenci, restrukturalizaci a druhé šanci a návrhu o elektronických důkazech.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat návrhy legislativních odvětvových výdajových programů např. InvestEU, Nástroj pro propojení Evropy, Digitální Evropa či Program Jednotného trhu.
Ve středu budou na svém zasedání ministři zodpovědní za dopravu diskutovat o pokroku při vyjednávání prvního a druhého balíčku opatření v oblasti mobility či návrhu směrnice o elektronickém výběru mýtného a výměně informací.
Ve středu bude v Parlamentu poslanecké sněmovny ČR zasedat Výbor pro evropské záležitosti. Poslanci se budou zabývat zdaněním digitální ekonomiky, pravidly týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti, nekalými obchodními praktikami mezi podniky v potravinovém řetězci či novou politikou pro spotřebitele včetně modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele.
V pátek na zasedání Rady pro telekomunikace povedou ministři politickou rozpravu o návrhu aktualizace pravidel ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací a o návrhu směrnice na podporu opakovaného použití informací veřejného sektoru. Očekává se, že se Rada dohodne na obecném přístupu k navrhovanému nařízení o kybernetické bezpečnosti. Předsednictví bude ministry informovat o evropském kodexu pro elektronické komunikace, BEREC a návrhu nařízení o volném toku jiných než osobních údajů.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (28. 5. - 3. 6. 2018)
V pondělí a úterý zasedá Rada pro konkurenceschopnost. Ministři budou projednávat otázky týkající se vnitřního trhu a průmyslu. Konkrétně budou probírat balíček týkající se zboží on-line platformy a vyhledávače a strategii pro jednotný digitální trh. V úterý se budou zabývat problematikou týkající se výzkumu, inovací a vesmíru. Konkrétně budou diskutovat o výzkumu a inovacích v kontextu příštího víceletého finančního rámce, předávání znalostí, cloudu pro otevřenou vědu a budoucnosti politiky EU pro oblast vesmíru.
Tento týden zasedá plénum Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu se budou věnovat např. diskusi o třetím balíčku opatření v oblasti mobility, ochraně před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU a provádění směrnice o ekodesignu. Na plénu rovněž vystoupí lucemburský premiér Xavier Bettel na téma budoucnost Evropy.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat Víceletý finanční rámec: návrhy legislativních odvětvových výdajových programů.
Ve čtvrtek a pátek se bude v Plovdivu v rámci Bulharského předsednictví konat Konference na vysoké úrovni "Výzkum, inovace a průmyslová spolupráce v zájmu společné evropské obrany a bezpečnosti".
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (21. - 27. 5. 2018)

V úterý a ve středu zasedá Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Ministři budou projednávat potenciál vysokých škol; evropský prostor vzdělávání; restrukturalizaci strukturovaného dialogu; politiky EU v oblasti mládeže; úlohu mladých lidí; přínos kultury pro EU po roce 2020; prosazování otázky kulturního dědictví napříč politikami EU; budoucnost klubových a národních týmových soutěží; podporu společných hodnot EU prostřednictvím sportu; komercializaci vrcholového sportu a udržitelnost evropského modelu sportu.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Jarní balíček evropského semestru; Balíček Unie kapitálových trhů; Umožnění rámce pro rozvoj cenných papírů zajištěných dluhopisy EU; Konvergenční zprávu 2018; Snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opětovném použití odpadních vod; Zavedení výjimky pro výrobu z dodatkového ochranného osvědčení pro léčivé přípravky; Návrh rozpočtu 2019; Návrh rozhodnutí Rady o pravidlech ochrany údajů pro misí a operace společné bezpečnostní a obranné politiky; a Změnu nařízení OLAF.
Ve středu a ve čtvrtek se koná plenární zasedání EHSV. Na programu budou výběrem tato stanoviska: Podniky sociální ekonomiky; Balíček týkající se zboží; Provázanost mezi právními předpisy v oblasti chemických látek, výrobků a odpadů; Strategie pro plasty v oběhovém hospodářství; Opatření EU ke zlepšení dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí a správy věcí veřejných v této oblasti; Balíček opatření týkajících se reformy DPH.
Na pátečním zasedání Rady pro finanční a hospodářské otázky se budou ministři zabývat Bankovní unií, sníženými sazbami DPH, přenesenou daňovou povinností v oblasti DPH a nespolupracujícími jurisdikcemi.
V pátek CEBRE spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu na téma Rozpočet EU po roce 2020. V dopoledních hodinách v pátek pořádá Úřad vlády v rámci Konventu o EU diskusi k Vnitřnímu trhu.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (14. - 20. 5. 2018)

V pondělí budou poslanci Výboru pro Zaměstnanost Evropského parlamentu vést rozpravu na téma digitalizace a automatizace: výzvy pro trh práce a systémy sociálního zabezpečení, a na téma sociální ochrana pracovníků v rámci ekonomiky online platforem.
Balíček opatření v oblasti mobility bude tématem pondělní a úterní schůze Dopravního výboru Evropského parlamentu.
V úterý spolupořádá CEBRE v Evropském domě v Praze debatu na téma online platformy v ubytovacích službách.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat celou řadu dokumentů, mj. balíček energetické unie a balíček v oblasti vzdělávání.
Ve středu projednají poslanci Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla, podporu čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel či evropskou strategii pro plasty.
Duální kvalita výrobků bude tématem středečního zasedání Zemědělského výboru Evropského parlamentu a čtvrteční schůze Výboru pro Vnitřní trh Evropského parlamentu.
Ve středu poslanci Výboru pro vnitřní trh Evropského parlamentu projednají mj. požadavky na přístupnost u výrobků a služeb, prosazování směrnice o službách, smlouvy na dodávku digitálního obsahu, balíček opatření o strategii veřejných zakázek, vzájemné uznávání zboží a boj proti nezákonnému obsahu on-line.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (7. - 13. 5. 2018)
Ve středu proběhne schůze výboru pro evropské záležitost PSP ČR, kde se bude projednávat například Akční plán pro finanční technologie: za konkurenceschopnější a inovativnější evropský finanční sektor, zpráva o ČR v rámci evropského semestru 2018, přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování, provádění evropského pilíře sociálních práv, vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy.

Středa až pátek jsou v institucích EU dny pracovního volna.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (30. 4. - 6. 5. 2018)

Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat balíček víceletého finančního rámce EU po roce 2020.
Ve středu a ve čtvrtek probíhá miniplenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci budou hlasovat například o politice soudržnosti a tematickém cíli „podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách“. 
V sobotu se v Bruselu uskuteční Dny otevřených dveří institucí EU při příležitosti oslav Dne Evropy.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (23. - 29. 4. 2018)

V pondělí Průmyslový výbor Evropského parlamentu projedná zákon o kybernetické bezpečnosti a investiční projekty v oblasti energetické infrastruktury v rámci Evropské unie.
V úterý se koná schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR. Senátoři budou projednávat návrhy na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, společný systém DPH, a sazby DPH, přípravu Konvergenčního programu ČR na léta 2018 až 2021 či přípravu Národního programu reforem na rok 2018.
Ve středu bude Evropská komise projednávat víceletý finanční rámec; Digitální jednotný trh (včetně iniciativy zaměřené na výzvy online platformy, pokud jde o šíření falešných informací, iniciativu podporující spravedlnost a transparentnost pro uživatele zprostředkovatelských služeb on-line a vyhledávačů a revizi pokynů Komise o analýze trhu a posuzování významné tržní síly v odvětví elektronických komunikací); Uskutečnění jednotného digitálního trhu - 3. balíček dat (včetně iniciativy REFIT týkající se informací veřejného sektoru, iniciativy REFIT týkající se doménového jména ".eu", sdělení o elektronickém zdravotnictví a iniciativy týkající se umělé inteligence a robotiky); Balíček EU v oblasti práva společností; a Návrh doporučení Rady o posílené spolupráci při prevenci nemocí předcházejících očkování.
Ve středu poslanci Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu vyslechnou prezentaci zvláštní zprávy Evropského účetního dvora na téma „Volný pohyb pracovníků – je zajištěna základní svoboda, ale lepší zaměření prostředků EU by volnému pohybu pracovníků napomohlo“.
Ve středu poslanci Dopravního výboru Evropského parlamentu povedou rozpravu na téma společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy.
Ve čtvrtek poslanci Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu povedou diskusi s komisařem Vytenisem Andriukaitisem ohledně obecného potravinového práva.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (16. - 22. 4. 2018)

V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, která se bude mj. zabývat způsoby omezení plýtvání potravin a nekalými obchodními praktikami v rámci potravinového řetězce.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat Balíček rozšíření; Unii bezpečnosti (včetně revize nařízení o uvádění na trh a používání prekurzorů výbušných látek REFIT, iniciativy REFIT na zlepšení bezpečnosti průkazů o průkazu totožnosti a pobytových průkazů občanů EU a jejich rodinných příslušníků, kteří nejsou členy EU, iniciativy usnadňující přeshraniční přístup a využívání finančních údajů orgánů činných v trestním řízení a iniciativu týkající se přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům; 14. zprávu o pokroku v oblasti bezpečnosti Unie; Návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem; Návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem a o podpisu a uzavření dohody o ochraně investic mezi EU a Singapurem; Iniciativu na ochranu proti nekalým praktikám.
V úterý na plenárním zasedání Evropského parlamentu představí francouzský prezident Emmanuel Macron občanskou konzultaci a proběhne hlasování např. ke zprávě k energetické náročnosti budov. O den později se poslanci budou zabývat problematikou odpadů.
Ve středu začíná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. První den proběhnou volby vedení. Druhý den budou členové schvalovat stanoviska výběrem k lepší regulaci, obezřetnostním pravidlům pro investiční firmy, rámci pro kvalitní a efektivní učňovství, rozdílům v platech mezi muži a ženami, ke kombinované dopravě zboží, čistým a energeticky efektivním vozidlům, vnitřnímu trhu s plynem, energetickým sítím, Energetické unii, k reformě DPH, prohloubení HMU, screeningu přímých zahraničních investic.
Ve čtvrtek zasedá Výbor pro Záležitosti Evropské Unie Senátu PSP ČR. Senátoři projednají Konvergenční program České republiky na léta 2018 až 2021 a Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznetezde.

Týdenní přehled v institucích EU (9. - 15. 4. 2018)

Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v pondělí slyšení ke strategii konkurenceschopnosti evropského dřevozpracujícího průmyslu a v úterý slyšení ke strategii pro plasty.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Iniciativy týkající se procesu průhlednosti a hodnocení rizik podle všeobecného potravinového zákona; Návrh na zlepšení potravinového řetězce EU; a Novou dohodu pro spotřebitele.
Ve středu a ve čtvrtek pořádá politická skupiny GUE/NGL v Evropském parlamentu seminář k balíčku mobility. Cílem je diskutovat nekalé praktiky v silniční dopravě.
Ve čtvrtek proběhne v rámci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu diskuze o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu.
Ve čtvrtek proběhne ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu prezentace komisaře Phila Hogana, odpovědného za zemědělství a rozvoj venkova, o návrhu směrnice o nekalých obchodních praktikách v obchodních vztazích mezi potravinovými řetězci.
Ve čtvrtek poskytne poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová na zasedání Sociálního výboru PSP ČR aktuální informaci ke změnám směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (včetně speciální úpravy pro vysílání řidičů).
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (2. - 8. 4. 2018)

V úterý zasedá Výbor pro Záležitosti Evropské Unie Senátu PČR. Senátoři projednají akční plán digitálního vzdělávání; inkluzivní vzdělávání; celoživotní učení; výpočetní techniku či Evropskou strategii pro plasty v oběhovém hospodářství.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (26. 3. - 1. 4. 2018)
V pondělí zasedá Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu. Poslanci budou diskutovat o
politice soudržnosti a oběhovém hospodářství.
V úterý bude Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu hlasovat o zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie.
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu bude v úterý mimo jiné hlasovat o interoperabilitě elektronických systémů mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací o nezaplacení silničních poplatků v Unii.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat orientační debatu o víceletém finančním rámci; jednotné rozšíření plateb v eurech; akční plán pro vojenskou mobilitu.
Ve středu zasedá Výbor pro Evropské záležitosti PSP ČR. Poslanci se mj. zaměří na Evropskou strategii pro plasty, akční plán digitálního vzdělávání a akční plán pro inkluzivní vzdělávání.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

 

Týdenní přehled v institucích EU (19. - 25. 3. 2018)
V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, která bude probírat naléhavé otázky na mezinárodní scéně, a Rada pro zemědělství a rybolov, která se bude věnovat společné zemědělské politice (SZP) v období po roce 2020 a budoucnosti potravinářství a zemědělství.
V úterý Výbor pro dopravu Evropského parlamentu bude diskutovat o balíčku mobility, vč. části k vysílání pracovníků a době řízení a odpočinků.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat přípravu zasedání Evropské rady o strategiích jednotného trhu, obchodu a digitálních technologií; a návrh, kterým se stanoví pravidla na úrovni EU umožňující zdanění zisku generovaného nadnárodních společností prostřednictvím digitální ekonomiky.
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu pořádá ve středu veřejné slyšení ke zbožovému balíčku a na čtvrtečním zasedání výboru se členové budou zabývat problematikou dvojí kvality.
Ve čtvrtek a v pátek se bude na Evropské radě projednávat posouzení stavu jednání v návaznosti na oznámení záměru Spojeného království vystoupit z EU; zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost: strategie pro jednotný trh, strategie pro jednotný digitální trh, akčního plánu unie kapitálových trhů a energetické unie, priority evropského semestru 2018 a potvrzení doporučení týkajícího se hospodářské politiky eurozóny, sociální otázky; Daňové otázky: rozprava o zdanění, zejména v rámci digitální ekonomiky; Vnější vztahy: závěry o západním Balkánu; Provádění závěrů: společný evropský azylový systém; Brexit: posouzení stavu jednání, přijetí dalších pokynů).
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

 

Týdenní přehled v institucích EU (12. - 18. 3. 2018)

V pondělí zasedá Rada pro konkurenceschopnost. Ministři budou projednávat Evropský semestr: Digitalizace; Strategii průmyslové politiky EU; 25. Výroční jednotného trhu; a Omezení trhu služeb.
CEBRE v pondělí spoluorganizuje v Evropském domě debatu na téma „Ochrana dat v malém podniku“.
V úterý Evropská komise projedná a schválí Agendu EU v oblasti migrace, Balíček sociální spravedlnosti (včetně návrhu na zřízení Evropského úřadu práce a iniciativy týkající se přístupu k sociální ochraně); Balíček bankovní unie (včetně návrhů na vývoj sekundárních trhů s nesplácenými úvěry, ochrana zajištěných věřitelů před selháním obchodních dlužníků); a Druhou zprávu o pokroku v provádění akčního plánu pro nevýkonné úvěry.
Plénum Evropského parlamentu ve středu výběrem projedná a schválí zprávy k návrhům: Společný základ daně z příjmů právnických osob: Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, Společný základ daně z příjmů právnických osob; Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace; Program Kreativní Evropa (2014–2020).
Ve středu proběhne v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR schůze Výboru pro evropské záležitosti. Poslanci se budou mj. zabývat balíčkem ke zboží.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne v Evropském hospodářském a sociálním výboru plenární zasedání. Členové EHSV se budou zabývat mj. stanovisky k boji proti nezákonnému obsahu on-line, balíčku opatření v oblasti práv duševního vlastnictví, k balíčku opatření týkajících se reformy DPH či k dokončení Bankovní unie. Ve čtvrtek proběhne rozprava s komisařem Ansipem na téma umělá inteligence.
Ve čtvrtek na Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele budou ministři diskutovat o budoucnosti sociální Evropy po roce 2020, rozdílech v odměňování žen a mužů, zárukách pro mladé. Rovněž proběhne zasedání tripartity na téma realizace evropského pilíře sociálních práv.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (5. - 11. 3. 2018)

V pondělí proběhne v rámci Rady pro životní prostředí jednání o oběhovém hospodářství, emisích CO2 a kvalitě ovzduší, a ekologizaci evropského semestru.
V úterý na Dopravním výboru Evropského parlamentu Komise představí přehled pilotních projektů a přípravných opatření v dopravě a cestovním ruchu.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Balíček Unie v oblasti kapitálových trhů (včetně akčního plánu pro udržitelné financování s regulačními opatřeními; iniciativu týkající se finančních technologií (FinTech); návrh rámce EU o davu a peer to peer financování; evropský rámec pro krytá dluhopisy; iniciativa REFIT na omezení překážek přeshraniční distribuce alternativních investičních fondů a SKIPCP; návrh na postoupení pohledávek a vlastnictví cenných papírů); a dále také Evropský semestr Zimní balíček (včetně zpráv o zemi 2018).
Ve čtvrtek projednají senátoři ve Výboru pro EU Senátu PČR návrhy z oblasti elektřiny a kohezní politiky.
V pátek poslanci na schůzi Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR projednají legislativní akty týkající se elektronických komunikací, jednotného digitálního trhu a energetiky.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (26. 2.–4. 3. 2018)

Výbor pro Zaměstnanost Evropského parlamentu se bude v pondělí zabývat vysíláním pracovníků v silniční dopravě.
V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci. Ministři se mj. zaměří na provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Moldavskou republikou.
V úterý zasedá Rada pro obecné záležitosti, která se bude zabývat aktuálním stavem jednání o brexitu.
Výbor pro Životní prostředí Evropského parlamentu bude v úterý hlasovat o směrnici o odpadech, směrnici o obalech a obalových odpadech, směrnici o vozidlech s ukončenou životností, o bateriích a akumulátorech a použitých bateriích a akumulátorech, a směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.
CEBRE se v úterý a ve středu setká s českými exportéry se zájmem o belgické teritorium.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Iniciativu týkající se opatření k účinnému řešení nezákonného obsahu online.
Ve středu a čtvrtek zasedá plénum Evropského parlamentu. Poslanci budou hlasovat o návrhu upravujícím definice, obchodní úpravu a označování lihovin a ochranu zeměpisných označení lihovin či o povinné automatické výměně informací v oblasti daní.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (19. 2.–25. 2. 2018)
V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Ministři budou diskutovat o budoucnosti potravinářství a zemědělství, Strategii EU v oblasti biohospodářství, Proteinovém plánu EU a společné zemědělské politice.
Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu se bude v pondělí mj. zabývat přeshraničním tokem dat a ochraně osobních údajů v investičních a obchodních dohodách EU.
V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Ministři se budou zabývat mj. strategií pro udržitelnost financí a úlohou zadávání veřejných zakázek v oblasti investic a inovací.
Ve středu zasedá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu, který bude mimo jiné projednávat volný tok neosobních údajů v EU a vytvoření rámce pro screening přímých zahraničních investic do EU. Hlasovat se bude o energetické náročnosti budov, průmyslové politice, vnitřním trhu s elektřinou, společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a připravenosti na rizika v odvětví elektřiny.
Ve čtvrtek se bude ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu hlasovat o zprávách ke smlouvě o prodeji zboží online a jiných prostředků na dálku, ke zřízení jednotné digitální brány k poskytování informací, postupů, podpory a služeb řešení problémů.
V pátek se koná Evropský summit. Hlavy členských států budou projednávat institucionální otázky EU a priority pro budoucí víceletý finanční plán EU. 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (12. 2.–18. 2. 2018)
V úterý se koná v Bulharsku ministerská konference na téma „Cestovní ruch a hospodářský růst“.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat příspěvek k víceletému finančnímu rámci po roce 2020.
Ve středu proběhne v Senátu Poslanecké sněmovny ČR schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie. Senátoři se budou zabývat přístupem na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, pravidly pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy, podporou čistých a energeticky účinných silničních vozidel, harmonizací a zjednodušením určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, budoucností potravinářství a zemědělství.
Ve středu a ve čtvrtek se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na programu jsou mj. stanoviska k přístupu na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, volnému pohybu neosobních údajů v EU, Aktu o kybernetické bezpečnosti, povinnosti informovat o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci EU či smlouvě o prodeji zboží.
Ve čtvrtek proběhne v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR schůze Výboru pro evropské záležitosti. Poslanci se budou zabývat tématy jako snižování CO2 z lehkých vozidel, nízkoemisní vozidla či přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy. 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (5. 2.–11. 2. 2018)
V pondělí na plenárním zasedání Evropského parlamentu povedou poslanci rozpravu o zeměpisném blokování, nákladově efektivních způsobech snižování emisí a investicích do nízkouhlíkových technologií, o druhém a třetím balíčku předpisů o spravedlivém zdanění a urychlení inovací v oblasti čisté energie.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat Strategii úspěšného přistoupení Srbska a Černé Hory k EU jako předních kandidátů na západním Balkáně se zvláštním důrazem na právní stát, základní práva, boj proti korupci a organizovanému zločinu a na celkovou stabilitu regionu.
Ve čtvrtek plénum Evropského parlamentu schválí složení zvláštního výboru pro postup Unie při povolování pesticidů.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde
 
Týdenní přehled v institucích EU (29. 1.–4. 2. 2018)
V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Ministři se budou zabývat budoucností společné zemědělské politiky po roce 2020, budoucností potravinářství a situací na trhu.
Bulharské předsednictví pořádá v pondělí v Sofii konferenci o ochraně osobních údajů (GDPR).
Ve středu příjme Komise Legislativní návrh týkající se hodnocení zdravotnických technologií.
Ve středu zasedá Výbor pro Evropské záležitosti PSP ČR. Poslanci se budou mj. zabývat společnou obchodní politikou EU a rámcem pro přímé zahraniční investice, Aktem pro kybernetickou bezpečnost, budoucností potravinářství a zemědělství, volným pohybem neosobních údajů, vnitřním trhem pro zemní plyn či nízkoemisní mobilitou.
Ve čtvrtek a pátek se uskuteční neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Ministři se budou projednávat budoucnost evropské průmyslové politiky – nové trendy průmyslového rozvoje jako digitalizace průmyslu a lidská dimenze, hodnotové řetězce a rozvoj konkurenčních výhod pro evropskou ekonomiku.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde
 
Týdenní přehled v institucích EU (22.–28. 1. 2018)
V pondělí v Evropském parlamentu zasedá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Poslanci se budou zabývat otázkou přeshraničních zásilkových služeb; evropským elektronickým průkazem služeb a souvisejícími správními prostředky, smlouvami na dodávku digitálního obsahu, jednotnou digitální bránou a balíčkem zboží.
V úterý se budou poslanci Dopravního výboru Evropského parlamentu věnovat silničnímu balíčku včetně vysílání pracovníků v tomto sektoru. Silničnímu balíčku se ten den bude věnovat také Výbor pro Zaměstnanost Evropského parlamentu.
Ve středu přijme Komise pokyny k obecnému nařízení o ochraně údajů.
Ve středu hlasuje Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu o zprávách k závaznému ročnímu snižování emisí skleníkových plynů členskými státy od roku 2021 do roku 2030, o mechanismu sledování a hlášení emisí skleníkových plynů, zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich odstranění z využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví do rámce pro klima a energetiku do roku 2030 a o monitorování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých užitkových vozidel.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde
 
Týdenní přehled v institucích EU (15.–21. 1. 2018)
V pondělí povedou poslanci Evropského parlamentu na plénu rozpravu k balíčku Čisté energie – Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů, Energetická účinnost a Správa energetické unie.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat balíček EU v oblasti práva obchodních společností, balíček spravedlivého zdanění III, balíček k oběhovému hospodářství, a revizi směrnice o pitné vodě.
V úterý se budou europoslanci na svém plenárním zasedání zabývat kontrolou vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne v Evropském hospodářském a sociálním výboru plenární zasedání. Členové se budou výběrem zabývat ročním pracovním programem Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2018, přístupem na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy a povolání podnikatele v silniční dopravě (přezkum), podporou MSP a respektováním zásad Aktu pro drobné podnikání, dobou řízení a dobou odpočinku, pracovní dobou a vysíláním pracovníků.
Ve čtvrtek budou europoslanci projednávat provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech a provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nutnost reformy odborných služeb.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde
 
Týdenní přehled v institucích EU (8.–14. 1. 2018)
V pondělí proběhne v Evropském parlamentu schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, kde se bude projednávat dohoda mezi Kanadou a EU o předávání a zpracování údajů jmenné evidence cestujících.
Od pondělí do pátku budou probíhat schůze v Evropském hospodářském a sociálním výboru zabývající se například roční analýzou růstu na rok 2018, aktem o kybernetické bezpečnosti či strategií průmyslové politiky.
Ve středu bude kolegium komisařů orientačně diskutovat o víceletém finančním rámci EU po roce 2020.
Ve čtvrtek projedná Průmyslový výbor Evropského parlamentu zřízení programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany a společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem. Poslanci budou hlasovat o zprávě k urychlení inovací v oblasti čisté energie. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde
 
Týdenní přehled 11. - 17. 12. 2017
V pondělí bude Hospodářský a sociální výbor projednávat sdělení k dokončení bankovní unie.
Tento týden probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu, kde se bude mj. projednávat systém EU pro obchodování s emisemi, strategie v oblasti digitálního obchodu, nízko emisní mobilita a provádění sociálního pilíře.
Rada EU pro zahraniční věci bude v pondělí jednat o aktuálním dění, situaci v Iráku a na Blízkém východě, strukturované spolupráci, skupině G5 Sahel, o činnostech navazujících na summit Africké unie – EU a o rozvoji.
Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat plnění Evropské agendy pro bezpečnost, 12. zprávu o pokroku v oblasti Bezpečnosti Unie, sdělení o evropské občanské iniciativě "Zákaz glysophátu a ochrana lidí a prostředí před toxickými pesticidy" a možnosti nových partnerství EU a afrických, karibských a tichomořských zemí po roce 2020.
Ve čtvrtek pořádá estonské předsednictví konferenci na téma digitální předsednictví – takeaway z estonského programu pro digitální Evropu.
Ve čtvrtek a v pátek proběhne jednání Evropské Rady, na programu je obrana, sociální otázky, vzdělávání a kultura, vnější vztahy, migrace, jednání o brexitu a Eurosummit, na kterém se bude projednávat Hospodářská a měnová unie a bankovní unie.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 4. - 10. 12. 2017
V pondělí a v úterý probíhá zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Ministři budou projednávat Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, pravidla ochrany soukromí, volný tok jiných než osobních údajů, evropský kodex pro elektronické komunikace a kybernetickou bezpečnost.
V pondělí bude Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu mj. projednávat a hlasovat o řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu.
Estonské předsednictví pořádá v úterý a ve středu seminář ASEM SPS: Nové politiky, výzvy, spolupráce a technické aspekty bezpečnosti potravin.
V úterý proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR.
Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat balíček k hospodářské a měnové unii, přípravu zasedání prosincové Evropské rady a Euro summitu, příspěvek Komise na zasedání vedoucích představitelů o cestě kupředu v rámci vnějšího a vnitřního rozměru migrační politiky a přípravu zasedání Evropské rady podle článku 50: posouzení Komise o "dostatečném pokroku".
Ve středu zasedá Vláda ČR a Senát PČR.
Na plénu EHSV budou ve středu mj. projednávána stanoviska na tato témata: vozidla najatá bez řidiče pro silniční přepravu zboží a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.
Ve čtvrtek bude Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku hlasovat o řízení energetické unie.
CEBRE v pátek spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu věnovanou duální kvalitě potravin ‘‘Víš, co jíš?‘‘

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 27. 11. - 3. 12. 2017
V pondělí Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu pořádá veřejné slyšení o kybernetické bezpečnosti.
Průmyslový výbor Evropského parlamentu v úterý hlasuje o návrzích týkajících se evropského elektronického průkazu služeb, dále o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnosti.
Estonské předsednictví pořádá od středy do pátku Středoevropskou energetickou konferenci v Bratislavě.
Ve středu Evropská komise bude projednávat a schvalovat balíček duševního vlastnictví, balíček spravedlivého zdanění a sdělení o potravinách a zemědělství.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne plenární zasedání Evropského parlamentu, kde se mj. bude projednávat rozpočtový proces na rok 2018.
Politická skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu ve středu pořádá seminář na téma vysílání řidičů – jaká je budoucnost pro volný pohyb služeb?
Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro konkurenceschopnost, součástí programu je jednotná digitální brána, průmyslová strategie EU, vesmírné programy EU a výzkum a inovace.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 20. - 26. 11. 2017
V pondělí ministři na zasedání Rady pro obecné záležitosti projednají pracovní program Komise pro rok 2018, evropský semestr 2018 a bez rozpravy přijmou závěry o kybernetické bezpečnosti. Tentýž den se ministři od hlavního vyjednavače pro odchod Velké Británie z EU dozvědí aktuální informace o stavu jednání a budou hlasovat o přemístění obou agentur EU z Londýna. 
Na Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a spor budou členské státy v pondělí usilovat o dosažení obecného přístupu k nařízení o Evropském sboru solidarity a přijmou závěry o inteligentní práci s mládeží, dále budou jednat o budoucnosti dovedností a přijmou doporučení o sledování uplatnění absolventů.
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bude v úterý jednat o nařízení zavádějící evropský elektronický průkaz služeb včetně souvisejících správních prostředků a právního a operačního rámce průkazu.
V úterý CEBRE spolupořádá v Bruselu Sektorový seminář na téma udržitelná energie v rámci fondů vnější spolupráce EU.
Od středy do pátku estonské předsednictví pořádá každoroční akci SME Assembly v Tallinnu.
Evropská komise ve středu projedná a schválí balíček v rámci evropského semestru, iniciativu týkající se látek narušujících činnost endokrinních žláz a návrh plnohodnotného mechanismu civilní ochrany Evropské unie s vlastními provozními kapacitami.
Rozpočtový výbor bude ve čtvrtek projednávat prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice včetně zavedení jeho technických zlepšení.
V pátek se koná summit Východního partnerství.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 13. - 19. 11. 2017
V pondělí bude Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu projednávat změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce.
Tento týden probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Poslanci se budou zabývat mj. podmínkami vstupu a pobytu obyvatelů třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání, vymáháním dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele či ochranou před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí mimo EU.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat zprávu o dosaženém pokroku v rámci migrační agendy.
Estonské předsednictví pořádá od pondělí do středy konferenci na téma Směrem k digitální Evropě a prostorově volným společnostem.
V pátek proběhne Sociální summit pro spravedlivá pracovní místa a růst v Göteborgu.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 6. - 12. 11. 2017
V pondělí proběhne společná výměna názorů Výboru pro zaměstnanost a sociálních věcí a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku o pilotním projektu Evropského parlamentu „Budoucnost výroby v Evropě“.
Hospodářský výbor Evropského parlamentu v pondělí projedná společný (konsolidovaný) základ daně z příjmů právnických osob (C(C)CTB);
Estonské předsednictví v úterý pořádá seminář v rámci Evropského dne zaměstnavatelů na téma Kvalifikovaný zaměstnanec = Udržitelný zaměstnavatel v Tallinnu.
Ve středu bude Evropská komise projednávat přípravu Sociálního summitu v Göteborgu a schvalovat balíček k energetické unii, klimatu a mobilitě.
Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude ve čtvrtek hlasovat o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Ve čtvrtek Vás CEBRE zve do Jihlavy na diskusi o exportních příležitostech v Belgii a Nizozemsku.
Od středy do pátku pořádá estonské předsednictví dny digitální dopravy.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 30. 10. - 5. 11. 2017
V pondělí se v Evropském hospodářském a sociálním výboru uskuteční 1. schůze studijní skupiny k nové strategii průmyslové politiky EU.
Estonské předsednictví pořádá ve čtvrtek a v pátek konferenci na téma spolupráce EU a NATO v oblasti kybernetické bezpečnosti: společné hrozby, společná řešení?

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 23. - 29. 10. 2017
V pondělí se uskuteční jednání vlády, kde mj. proběhne vyhodnocení cvičení znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Německem v letech 2015 až 2017.
Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat pracovní program Komise pro rok 2018. O programu budou poslanci Evropského parlamentu ten den diskutovat na svém plenárním zasedání ve Štrasburku.
Ve středu hlasují poslanci Evropského parlamentu o udělení mandátu pro vyjednávání o obchodu EU s Austrálií a Novým Zélandem.
Od středy do pátku estonské předsednictví pořádá setkání Občanské společnosti Východního partnerství. Součástí konference bude i výroční shromáždění Fóra občanské společnosti Východního partnerství a od čtvrtka do soboty 4. podnikatelské fórum Východního partnerství na téma Digitální ekonomika: inovační platforma pro transparentní podnikání bez hranic.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 16. - 22. 10. 2017
V pondělí proběhne společné slyšení Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch k pracovním podmínkám mobilních pracovníků v dopravě. Výbor pro zaměstnanost hlasuje o zprávě k vysílání pracovníků.
V úterý a ve středu CEBRE spoluorganizuje podnikatelskou misi do Belgie.
Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat přípravu Evropské rady, balíček k boji proti terorismu a 11. zprávu o bezpečnosti Unie.
Ve středu se koná tripartitní sociální summit. Ve čtvrtek a v pátek na něj navazuje zasedání Evropské rady, na programu je migrace, digitální Evropa, obrana, vnější vztahy, jednání o brexitu.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 9. - 15. 10. 2017
V pondělí bude Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu projednávat návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady s cílem rozšířit pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu.
V pondělí se bude Právní výbor Evropského parlamentu zabývat návrhem týkajícím se zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Stejnému tématu se bude v ten den věnovat také Sekce SOC EHSV.
Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu bude v úterý hlasovat o smlouvách o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku. Poslanci také povedou rozpravu na téma elektronický průkaz pro služby.
V úterý CEBRE pořádá v Brně semináře na téma Nové exportní příležitosti v Asii: Obchodní dohody EU-Vietnam a EU-Japonsko a Investiční plán pro Evropu: Jak se úspěšně zapojit?. V Brně se v ten den uskuteční tisková konference k 15. výročí od založení CEBRE.
Ve středu bude Evropská komise projednávat balíček Bankovní unie.
Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP poslanci povedou ve středu rozpravu na téma duální kvalita potravin, nástroj pro poskytnutí informací o vnitřním trhu SMIT, jednotná digitální brána a regulované profese.
V Průmyslovém výboru EP ve středu proběhne výměna názorů s komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost Mariy Gabrielovou o balíčku opatření pro kybernetickou bezpečnost a volném toku jiných než osobních údajů v rámci strukturovaného dialogu. Výbor se bude o den později zabývat problematikou vnitřního trhu s elektřinou a připravenost na rizika v sektoru elektřiny.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 2. - 8. 10. 2017
V pondělí bude Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu hlasovat o zprávě k Evropskému kodexu pro elektronické komunikace a o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v odvětví elektronických komunikací.
V úterý bude Evropská komise projednávat balíček spravedlivého zdanění včetně návrhů směrnice Rady o definitivním režimu DPH pro přeshraniční transakce, dále balíček k veřejným zakázkám a návrh doporučení Rady o kvalifikačním rámci pro učňovské vzdělávání.
Tento týden zasedá plénům Evropského parlamentu. Poslanci budou hlasovat mj. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních či o automatizované výměně údajů o registraci vozidel v ČR.
Ve středu v Senátu PČR proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, mj. na téma prohloubení hospodářské a měnové unie či povinná automatická výměna informací v oblasti daní.
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu ve čtvrtek bude hlasovat o autorských právech na digitálním jednotném trhu.
V pátek CEBRE spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu věnovanou budoucnosti rozpočtu EU.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 25. 9. - 1. 10. 2017
V pondělí jednají poslanci Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace). Dále budou hlasovat o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a příslušných postupů. O ochraně soukromí v elektronických komunikacích budou poslanci výboru hlasovat na svém čtvrtečním zasedání.
V pondělí pořádá CEBRE společně se Stálým Zastoupením ČR při EU seminář ke spotřebitelskému a marketingovému právu EU.
Ve středu pořádá frakce progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu veřejné slyšení věnované dvojí kvalitě potravin. Komise by v ten den měla přijmout informaci pro členské státy, jak tuto oblast řešit.
CEBRE ve středu spolupořádá se Stálým zastoupením ČR při EU a CleanSky konferenci na téma financování výzkumu a inovací v odvětví letectví po roce 2020.
Poslanci Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu ve čtvrtek povedou rozpravu na téma Vnitřní trh s elektřinou.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 18. - 24. 9. 2017
V pondělí pořádá estonské předsednictví konferenci na téma propojení energetiky s digitalizací.
V úterý estonské předsednictví pořádá konferenci věnovanou budoucímu designu trhu s elektřinou.
Na úterní schůzi Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR bude hlavním bodem jednání silniční balíček vč. části o vysílání pracovníků v silniční dopravě. O silničním balíčku budou diskutovat poslanci Výboru pro evropské záležitosti PS PČR na svém čtvrtečním zasedání.
Ve středu se v Tallinnu koná Evropský den spotřebitelů a hospodářské soutěže.
Ve středu a ve čtvrtek zasedá plénum Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na čtvrtečním zasedání vystoupí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ke Stavu Unie.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 11. - 17. 9. 2017
V pondělí na společném zasedání Průmyslového výboru Evropského parlamentu a Výboru pro Životní prostředí EP se budou poslanci zabývat návrhem na řízení Energetické unie.
Ve čtvrtek a v pátek pořádá estonské předsednictví konferenci věnovanou kybernetické bezpečnosti na Jednotném digitálním trhu.
Ve čtvrtek hlasují poslanci Evropského parlamentu o zprávě k nové agendě dovedností pro Evropu a k akademickému pokračujícímu a dálkovému vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 4. - 10. 9. 2017
V pondělí povedou členové Průmyslového výboru Evropského parlamentu rozpravu na téma evropský elektronický průkaz služeb a podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Poslanci Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP budou v pondělí diskutovat mj. o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích.
Estonské předsednictví pořádá v pondělí a úterý konferenci věnovanou evropskému právu obchodních společností a správě a řízení společností.
V EHSV se schází studijní skupina na téma přístup na mezinárodní trh silniční nákladní přepravy zboží a k povolání podnikatele v silniční dopravě.
V úterý projedná Poslanecká sněmovna PČR vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížské dohody a dohody mezi EU a Kanadou (CETA).
Evropská komise ve středu projedná a schválí celou řadu dokumentů týkajících se migrace a bezpečnosti EU. Dále povede orientační debatu o obchodní politice Eu v kontextu reflexního dokumentu o "využívání globalizace" a stanoviska Evropského soudního dvora.
Estonské předsednictví zahájí ve středu třídenní konferenci věnovanou ochraně osobních údajů.
V pátek pořádá CEBRE v Praze setkání zakladatelů CEBRE s poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 24. - 30. 7. 2017
V pondělí a úterý zasedá neformální Rada ministrů pro konkurenceschopnost (oblast výzkumu). Ministři se zaměří na střednědobé zhodnocení programu Horizont 2020 a budoucnost evropského výzkumu a inovací.
Na jednání vlády bude v pondělí podána informace o aktuální evropské problematice a kandidatuře na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v ČR.
Evropská komise bude projednávat a schvalovat zprávu o pokroku Unie bezpečnosti a zprávu o přemístění a přesídlení.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 17. - 23. 7. 2017
V pondělí zasedá Rada pro spolupráci EU – Uzbekistán, která se bude zabývat dohodou o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem.
V pondělí a úterý se koná neformální zasedání ministrů hospodářství a ministrů zodpovědných za telekomunikace. Hlavními tématy bude volný pohyb dat, implementace 5G a konektivita. Volnému pohybu dat bude také věnována pondělní konference předsednictví v Estonsku.
V pondělí bude zahájeno dvoudenní zasedání Rady pro zemědělství a rybolov. Ministři se budou věnovat ekologickému zemědělství, zjednodušení společné zemědělské politiky EU, plánu pro boj proti antimikrobiální rezistenci, africkému moru prasat, dvojí jakosti a označování původu.
Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR se v úterý a středu bude mj. zabývat prioritami estonského předsednictví v Radě EU, Bílou knihou o budoucnosti EU či návrhem nařízení, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 10. - 16. 7. 2017
V pondělí pořádá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu veřejné slyšení o budoucnosti trhu s elektřinou v EU.
Ve středu se bude Výbor pro Vnitřní trh ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu zabývat zeměpisným blokováním a dalšími formami diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu a testem proporcionality před přijetím nové regulace povolání.
Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat následující body: Maximalizace inovačního potenciálu Evropy prostřednictvím inteligentní specializace Návrh o nedovoleném obchodování s kulturními statky.
Ve středu a čtvrtek se koná summit EU–Ukrajina. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 3. - 9. 7. 2017
V úterý proběhne na plenárním zasedání Evropského parlamentu jmenování členky Evropské komise za Bulharsko - Mariya Gabrielová. Ve středu budou europoslanci hlasovat o vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě.
Evropská komise se bude ve středu zabývat přípravou summitu G20, který se koná v pátek a v sobotu v Hamburku. 
Ve středu a ve čtvrtek se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na kterém vystoupí hlavní vyjednavač pověřený jednáním se Spojeným královstvím Michel Barnier v rámci diskuse o stavu jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 SEU a zástupce estonského předsednictví EU u orgánů EU Matti Maasikas v rámci diskuse o prioritách estonského předsednictví. EHSV bude také přijímat usnesení k bílé knize Komise o budoucnosti Evropy či k pracovnímu programu Komise pro rok 2018.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 26. 6. - 2. 7. 2017
V pondělí zasedá v Evropském parlamentu pracovní skupina Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele k Jednotném digitálním trhu.
V pondělí a úterý zasedá Rada pro energetiku.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat následující dokumenty: Dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (proces bílé knihy); Rámec pro osobní důchodový produkt EU; Evropská agenda bezpečnosti: pokračování činnosti skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu a revize rámce EU-LISA; Upravený návrh o Evropském informačním systému rejstříků trestů / ECRIS; 8. zpráva o pokroku Unie bezpečnosti.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 19. - 25. 6. 2017
Poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu budou v pondělí diskutovat s komisařkou Bulc o balíčku mobility. V úterý se budou poslanci zabývat výchozí kvalifikací a pravidelným školením řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a řidičskými průkazy, přeshraničními zásilkovými službami, kontrolami bezpečnosti silniční dopravy a přístupem k povolání podnikatele v silniční dopravě.
V úterý se koná schůze Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, který bude hlasovat o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Evropská komise bude ve středu mj. projednávat proces Bílé knihy nebo mezinárodní dohody o narušování daňových základů a přesouvání zisku do jiných zemí (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting).
Ve středu se budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP zabývat rámcem evropské elektronické karty služeb.
Na společné schůzi Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP se budou poslanci zabývat Energetickou unií.
Na čtvrtečním zasedání Průmyslového výboru Evropského parlamentu povedou poslanci rozpravu na téma Evropský kodex pro elektronické komunikace, energetická účinnost a podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Výbor pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude ve čtvrtek diskutovat o smlouvách o prodeji zboží online, balíčku prosazování, rozdílné kvalitě složení a chuti prodávaných na jednotném trhu v EU a hlasovat o Evropském kodexu pro elektronické komunikace.
Ve čtvrtek a pátek zasedá Evropská rada, která se zaměří na migraci, bezpečnost a obranu, pracovní místa a růst a v neposlední řadě na jednání o odchodu Velké Británie z EU.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 12. - 18. 6. 2017
Na plenárním zasedání Evropského parlamentu se budou poslanci zabývat mj. označováním energetické účinnosti štítky, digitální ekonomikou: Evropský program pro ekonomiku sdílení, on-line platformami a jednotným digitálním trhem, politikou soudržnosti po roce 2020.
Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat mj. legislativní návrh týkající se dalších změn nařízení o evropské infrastruktuře trhu (EMIR).
V Evropském parlamentu proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, který bude hlasovat o zprávě k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Na středečním zasedání Výboru pro Evropskou unii se bude diskutovat o Bílé knize o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025.
Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá ve čtvrtek veřejné slyšení na téma Digitalizace v oblasti zdravotnictví / zdravotní pojištění.
V rámci maltského předsednictví proběhne v pátek akce s názvem Digitální agenda.
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá spolu s partnerskými organizacemi v pátek v Evropském domě v Praze debatu s názvem „Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?“.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 5. - 11. 6. 2017
Vláda ČR se bude v pondělí mj. zabývat plánem rekonstrukce objektů v rámci směrnice o energetické účinnosti a vytvořením funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu ČR na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v ČR. 
Evropská komise bude ve středu projednávat otázky týkající se budoucnosti evropské obrany do roku 2025, programu obranného průmyslového rozvoje, globální strategie EU či letectví.
Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro obecné záležitosti, Rada pro telekomunikace a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
Ve čtvrtek proběhne v Evropském parlamentu schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Poslanci budou diskutovat o Evropském kodexu pro elektronické komunikace, přístupu zboží a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh Unie v oblasti veřejných zakázek a postupy podporující vyjednávání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí, prosazování směrnice o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování povolovacích schémat a požadavky na služby a hlasovat autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Na schůzi Poslanecké sněmovny PČR je na programu návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
kategorie CEBRE a SPČR
zpět