Týdenní přehled aktivit institucí EU 29. 6 - 5. 7.

V pondělí se v Bruselu koná summit EU - Čína. V Evropskémparlamentu proběhne schůze výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele natéma snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel, společnosti sručením omezeným s jediným společníkem a lepší právní úprava jednotného trhu.V pondělí se rovněž koná v Evropském parlamentu trialogk telekomunikačnímu balíčku a očekává se dosažení politické shody. Evropskáinvestiční banka pořádá ve Vídni konferenci "Investiční příležitosti vRakousku: Role evropského investičního plánu". Jedná se o první zpodobných konferencí, které se budou konat po celé EU. V úterý končílotyšské předsednictví Radě EU, které ve středu vystřídá Lucembursko. Oficiálnízahajovací akce se bude v Bruselu konat v pátek. Pod záštitou Komisese ve středu koná konference "Posilování růstu malých a středních podnikůskrze digitální transformaci" a zahajovací akce "Cesta k cenověvýhodným analýzám investičních projektů". Od středy do čtvrtka probíhá509. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Naprogramu jsou např. následující body: Pracovní program lucemburskéhopředsednictví Rady EU, inteligentní města jako hnací síla nové evropsképrůmyslové politiky (stanovisko z vlastní iniciativy), strategický rámecenergetické unie (sdělení), přístup k financím pro malé a střední podniky apodniky se střední kapitalizací v období 2014–2020: příležitosti a výzvy(informační zpráva) nebo unie kapitálových trhů. Ve čtvrtek se pak v EHSVkoná také kulatý stůl na téma TTIP za účasti hlavního vyjednavače EU. 

 

Kompletní přehled naleznete zde.

Týdenní přehled aktivit institucí EU 29. 6 - 5. 7.

kategorie CEBRE a SPČR
zpět