Týdenní přehled v institucích EU (06.03 - 12. 03.2017)

Ve čtvrtek a pátek se koná summit Evropské rady.
Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu se bude v pondělí jednat o Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Evropském programu pro ekonomiku sdílení, Fungování franšíz v maloobchodním odvětví, Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb, Řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu, FinTech: vlivu techniky na budoucnost finančního sektoru, Internetová konektivita pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G. Ve středu zasedne trojstranná sociální vrcholná schůzka na programu je budoucnost Evropy: vytyčení cesty k růstu, zaměstnanosti a spravedlnosti. V Poslanecké sněmovně ČR proběhne ve čtvrtek Schůze výboru pro evropské záležitosti. Na programu je celá řada témat z digitální agendy EU a Energetické unie.  Ve čtvrtek a v pátek zasedá Evropská rada, program: Pracovní místa, růst a konkurenceschopnost, Migrace (trasa přes centrální Středomoří), Vnější bezpečnost a obrana, Situace na západním Balkáně, Volba předsedy, neformální zasedání 27 hlav států a předsedů vlád zemí EU za účelem přípravy oslav 60. výročí podpisu Římských smluv.

 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
kategorie CEBRE a SPČR
zpět