Workshop Evropské komise "Investice v rámci EU"

Workshop má za cíl informovat o právech investorů plynoucích z legislativy EU a umožnit jim sdílet informace o jejich praktických zkušenostech s investicemi mezi členskými státy, přímo se zástupci Evropské komise.

Workshop reaguje zejména na postupně připravované ukončení bilaterálních smluv o investicích, které v průběhu času vznikaly mezi dnešními členy EU. Některé jejich části (zejména jde o rozhodčí doložky) nejsou, dle nálezu ESD, slučitelné s unijním právem. Ochranu investorů musí kvalitně a přehledně řešit právo EU.

Členské státy se na neaplikovatelnosti doložek shodly, zavázaly se plně respektovat nález ESD a připravily mnohostrannou dohodu směřující k ukončení bilaterálních dohod (tzv. "intra-EU" BITs). Aktuálně jednotlivé země podnikají kroky k podpisu této mnohostranné smlouvy.

Kromě diskuze o stávající ochraně investic v EU, se bude akce věnovat i posouzení stávajících procesů řešení investičních sporů v EU a posouzení, zda je potřeba v EU zavádět nový mechanizmus pro jejich řešení.

Podrobnosti a program workshopu najdete na stránkách EK:
https://ec.europa.eu/info/events/finance-191203-investment-workshop_en

Kapacita je omezena, registrujte se co nejdříve.
EK si vyhrazuje potvrzovat účast i na základě velikosti firmy, pokrytí různých odvětví, geografické pokrytí a objem investic, aby byl panel účastníků reprezentativní pro celou EU.

 

 

Fára Pavel
/
kategorie EU infoservis
zpět