Screening investic - stanovisko, výsledky průzkumu

Aktualizované stanovisko k prověřování zahraničních investic do EU a výsledky průzkumu mezi firmami

Předkládáme vám naše doplněné aktualizované stanovisko k  Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie.

Dále zveřejňujeme výsledek průzkumu názorů zástupců byzynsu na tento návrh, který jsme provedli na rozsáhlém panelu členských i nečlenských firem.

Stanovisko BusinessEurope v angličtině najdete zde.

Legislativní proces kolem tohoto nařízení budeme dále sledovat a snažit se prosazovat takové nastavení, které udrží nařízení v mezích jeho původního účelu , tak aby nemělo negativní dopady na konkurenceschopnost a investiční prostředí. 

 

Fára Pavel
/
kategorie EU infoservis
zpět